admin

Са седнице Управног одбора 7. новембра 2008

ПАЈОВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 19. 03. 1980. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПАЈОВИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 11. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 20. 07. 1981. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20д.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокатски приправник код др Бељански Слободана, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 11. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГОЈЕВИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 31. 03. 1981. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГОЈЕВИЋ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 11. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БРЊИЦА ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 18. 09. 1976. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 314.
Брише се из Именика адвокатских приправника БРЊИЦА ДРАГАНА, адвокатски приправник код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, са даном 07. 11. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛОШОНЦ ДАВИД, дипломирани правник, рођен 23. 07. 1982. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 393/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЛОШОНЦ ДАВИД, адвокатски приправник код Хорват Ендреа, адвоката у Темерину, са даном 07. 11. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НОВКОВИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 17. 05. 1983. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/ИИ.
Брише се из Именика адвокатских приправника НОВКОВИЋ СИНИША, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 11. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 13. 01. 1981. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Теодора Павловића 39.

КУВИЗИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 07. 08. 1965. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 4.

ГАВРАНИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 24. 11. 1979. године уписује се 07. 11. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1-3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЋИН ЖАРКО, рођен 20. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бајић Љубице, адвоката у Новом Саду, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОБАНОВ ИВАНА, рођена 27. 08. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Чобанов Ружице, адвоката у Новом Саду, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАЖИЋ КРИСТИНА, рођена 11. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САБО АЛЕКСАНДРА, рођена 08. 08. 1981 године, на адвокатско приправничку вежбу код Сабо Звонка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕКИЋ БРАНИМИР, рођен 01. 04. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉКОВИЋ СРЂАН, рођен 13. 01. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 06. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Виријевић Панте, адвоката у Ковину, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦУНДРА МИРЈАНА, рођена 21. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Цундра Зорице, адвоката у Сремској Митровици, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМЈАНОВСКИ ОЗРЕН, рођен 02. 08. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 07. 11. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАМИНЏИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Панчеву са даном 11. 10. 2008. године, услед смрти.
Небригић Чедомир, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Елемиру са даном 07. 11. 2008. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Којић Н. Велимир, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАНАСИН БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 31. 10. 2008. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Плавшић Љиљана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАЈИН ДРАГАН, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, са даном 13. 10. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЈАНОВИЋ МИРОСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СЛАДОЈЕВИЋ СИМОНИДА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2008. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће КАТАНИЋ АРСЕНИЈУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 10. 10. 2008. године због избора за посланика Скупштине АП Војводине.
Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ВОЈВОДИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новој Пазови, мировати права и обавезе адвоката почев од 04. 11. 2008. године због постављења за помоћника председника општине Стара Пазова.
Ђурић Драган, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГРУЈИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 09. 2008. године.
Маровић Жељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАНЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Вршцу, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 21. 10. 2008. године.
Мијатов Војислав, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је ЖИГИЋ ДАНЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вранић Весне, адвоката у Новом Саду дана 13. 10. 2008. године, те да исту наставља код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду дана 14. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је ЈАРАМАЗОВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 06. 11. 2008. године, те да исту наставља код Сарић Бориса, адвоката у Новом Саду дана 07. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 14/1, почев од 01. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је ПРОДАНОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 15, почев од 20. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је ЧЕВАРИ РОБЕРТ, адвокат у Темерину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 357, почев од 16. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ Р. ДАЛИБОР, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 65, почев од 13. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је МИКОВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 18, зграда 2/2, почев од 01. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је КЕЧА УРОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лукијана Мушицког 35, почев од 03. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је ЈОСИФОВИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лукијана Мушицког 35, почев од 03. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је ЈАВОРИНА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лукијана Мушицког 35, почев од 03. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лукијана Мушицког 35, почев од 03. 11. 2008. године.