admin

Са седнице Управног одбора 7. марта 2014

ИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 06. 10. 1984. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖИГИЋ ВЕДРАНА, дипломирани правник, рођена 12. 05. 1986. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/3.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЖИГИЋ ВЕДРАНА, адвокатски приправник код Бјелица Богдана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКИЋЕВИЋ ТАДИЈА, дипломирани правник, рођен 25. 07. 1984. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Косанчић Ивана 7, локал 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКИЋЕВИЋ ТАДИЈА, адвокатски приправник код Вукићевић Миодрага, адвоката у Врбасу, са даном 06. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРУНИЋ БРАНЕ, дипломирани правник, рођен 13. 08. 1986. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 11.
Брише се из Именика адвокатских приправника КРУНИЋ БРАНЕ, адвокатски приправник код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 06. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЧУБРИЛО МИОДРАГ, дипломирани правник, рођен 07. 10. 1980. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 26/2, ПЦ Лупус, локал 226.

ДАУТОВИЋ НИНА, дипломирани правник, рођена 25. 04. 1979. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 8.

ГРАВОЊА БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 07. 01. 1984. године уписује се 07. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Првомајски булевар А11/32.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ МИРА, рођена 24. 04. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДАКОВИЋ МИА, рођена 30. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Врсајков Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАВИШИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 03. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иванчин Николе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 06. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЊАЦ МИЛИЈАНА, рођена 27. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Зорице, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 17. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛИШ ДРАГАНА, рођена 11. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 02. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Суботин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОЈКОВИЋ МАРИЈА, рођена 28. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗОМОРА НАТАША, рођена 13. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомора Николе, адвоката у Темерину, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИШЧИЋ СТЕФАН, рођен 18. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бишчић Миомира, адвоката у Сремској Митровици, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОРОЊСКИ ТИЈАНА, рођена 03. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Марсела, адвоката у Руми, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕРУШЕВСКИ АЛЕКСАНДАР, рођен 22. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Верушевски Дивке, адвоката у Новим Бановцима, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 21. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Делић Иване, адвоката у Сомбору, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УГРЕШИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 09. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Угрешић Небојше, адвоката у Сомбору, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИВЧЕВ ДЕЈАН, рођен 08. 01. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сивчев Душана, адвоката у Панчеву, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕКОВИЋ СТЕФАН, рођен 13. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРКО ЧОЛАК ЈЕЛЕНА, рођена 14. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арко Надежде, адвоката у Ковину, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕТИН СОЊА, рођена 18. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зеребељи Хајналке, адвоката у Новом Бечеју, дана 07. 03. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАРИЋ МИЛИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2014. године, на лични захтев.
Гуцуња Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ мр МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 03. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Гогић Марсела, адвоката у Руми, са даном 07. 02. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МУЧАЛИЦА АНГЕЛИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 04. 02. 2014. године.
Хербез Вукица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДУЛОВИЋ Ж. ДРАГАНУ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 01. 02. 2014. године.
Сретеновић Милутин, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГЛАВАШКИ СВЕТЛАНИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на бављење адвокатуром због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 31. 01. 2014. до 30. 01. 2015. године.
Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СУБОТИЋ МАРИНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 04. 03. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Мандић Горан, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЧКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Сомбору, наставио са радом дана 16. 03. 2014. године, након што му је привремено престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију в.д. јавног правобраниоца града Сомбора.
Ковачевић Марија, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 03. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Простран Бранка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мијајловић Тијана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Сомборац.

Узима се на знање да је МОЛДВАИ ИЗАБЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду дана 05. 02. 2014. године, те да исту наставља код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЈАТОВ ЂОРЂЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кувизић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 17. 02. 2014. године, те да исту наставља код Тадић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 18. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је БЕЛОШ ТРИВА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мандић Владимира, адвоката у Новом Саду дана 25. 02. 2014. године, те да исту наставља код Белић Иване, адвоката у Новом Саду, дана 26. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је КОРЕНОЈ ВРАЧАРИЋ ИРИНА, адвокатски приправник у Бечеју, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Глигорић Срђана, адвоката у Бечеју дана 18. 02. 2014. године, те да исту наставља код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, дана 19. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је АРСИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду дана 03. 03. 2014. године, те да исту наставља код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРЊИЦА ДРАГАНА, адвокат у Темерину, преселила седиште канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 46/И, стан 5, почев од 01. 03. 2014. године.

Узима се на знање да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 10, почев од 27. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је ДРАПШИН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20Б, стан 28, почев од 11. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 23, почев од 01. 03. 2014. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 36/В, стан 18, почев од 24. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је ДОРИЋ ЖАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Слободана Јовановића 35/ИИ, стан 4, почев од 01. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је ВЛА БОГДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 6, почев од 01. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је ШТРБАЦ МИЛАН, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 45, почев од 10. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је МАРТИНОВИЋ НЕДЕЉКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 1а/6, први спрат, почев од 07. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ З. ДРАГАНА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу ТЦ «Слобода», Новосадска 2, приземље, локал 9, почев од 01. 03. 2014. године.