admin

Са седнице Управног одбора 7. априла 2006.

ШТАЈНЕР БОРИС, дипломирани правник, рођен 14. 03. 1978. године, уписује се 07. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 28.

Брише се из Именика адвокатских приправника ШТАЈНЕР БОРИС, адвокатски приправник код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВЕБЕР МИЛАН, дипломирани правник, рођен 13. 05. 1975. године, уписује се 07. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Поштанска 5/2.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВЕБЕР МИЛАН, адвокатски приправник код Вебер Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛУКИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 16. 05. 1977. године, уписује се 07. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Кеј 2. октобра 3/И.

СПОРИН СТАНКО, дипломирани правник, рођен 29. 04. 1957. године, уписује се 07. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Сарајлијина 2.

ИГЊАТИЋ ДАНИЈЕЛ, дипломирани правник, рођен 24. 12. 1974. године, уписује се 07. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Беочину, Светосавска бб.

РАДОМАН ВЕРОНА, дипломирани правник, рођена 07. 09. 1957. године, уписује се 07. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.

ВУЈИЋ СТАНКО, дипломирани правник, рођен 26. 03. 1943. године, уписује се 03. 04. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Масарикова 21/1, стан 3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗРНИЋ РАДМИЛА, рођена 02. 05. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ВАЊА, рођена 13. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРШКА БОРИС, рођен 12. 07. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вршка Јана, адвоката у Старој Пазови, дана 07. 04. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛИШИЋ ВЛАДИМИР, рођен 09. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јасика Николе, адвоката у Инђији, дана 07. 04. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВЕТИЋ МИЛАН, рођен 27. 12. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Иветић Младена, адвоката у Кикинди, дана 07. 04. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРАНИЋ СЛОБОДАН, рођен 24. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Милојевић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 07. 04. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖУРЖУЛ БОШКО, адвокат у Новом Саду са даном 02. 04. 2006. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Пајић Бранко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЋ СТАНКО, адвокат у Сенти са даном 26. 03. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУЧУ АРПАД, адвокат у Сенти са даном 01. 05. 2006. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Грчки Александар, адвокат у Молу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ БОРКО, адвокат у Бачу са даном 06. 04. 2006. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Ђаковић Јованка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОНИЈЕВИЋ СРЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Недељковић мр Катарине, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ ВУК, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вучковић Жарка, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋ СЛОБОДАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 03. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТЕЈИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Милошевић Милорада, адвоката у Сремској Митровици, са даном 05. 03. 2006. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НАНИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 24. 03. 2006. године.
Хербез Вукица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЋАШЕВИЋ КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета почев од 18. 04. 2006. године.
Ђорђе Јефтић, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ТРИФУНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Бачкој Паланци, бити привремено одсутан од 21. 03. 2006. године до 15. 03. 2007. године, због медицинске рехабилитације.
Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАДУКИН МИЛАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 01. 01. 2006. године.
Станојевић Синиша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КИТАНОВИЋ БАШИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 07. 02. 2006. године.
Савић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 18. 03. 2006. године.
Петров Александар, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШЕРФЕЗЕ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Зрењанину, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатско приправничку вежбу, дана 02. 03. 2006. године.

Узима се на знање да се Танцик Јарослав, адвокат у Оџацима разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Пешић Милана, адвоката у Оџацима.
Давидов Страхиња, адвокат у Оџацима, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Пешић Милана, адвоката у Оџацима.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРКОВИЋ М. НЕДЕЉКО, адвокат у Сонти, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Апатин, Српских владара 36, почев од 01. 04. 2006. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАНДИЋ ГОРАН, адвокат у Житишту, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Зрењанин, Јеврејска 1-3, почев од 15. 04. 2006. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/1, стан 3, почев од 01. 04. 2006. године.

Узима се на знање да је КЕЖИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/1, стан 3, почев од 01. 04. 2006. године.

Узима се на знање да је РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 48, почев од 28. 03. 2006. године.

Узима се на знање да је САРИЋ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Руменачка 21, почев од 28. 03. 2006. године.

Узима се на знање да је БАРАЧКОВ МИЛИЦА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Немање 19/20, почев од 20. 03. 2006. године.

Узима се на знање да је БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лењинова 12, почев од 01. 04. 2006. године.

Утврђује се месечна чланарина у износу од 1.000,00 динара почев од 01. маја 2006. године.