admin

Са седнице Управног одбора 6. новембра 2009

ДЕЉАНИН АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 16. 04. 1979. године уписује се 06. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ветернику, Петра Кочића 29.

Брише се из Именика адвокатских приправника ДЕЉАНИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 11. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ФИЛИПОВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 25. 03. 1980. године уписује се 06. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 27.

АНДРИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 26. 03. 1975. године уписује се 06. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Шолохова 17.

ПЕТКОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 27. 11. 1982. године уписује се 06. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Змај Јове Јовановића 1/11.

САРАВОЛАЦ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 14. 04. 1980. године уписује се 06. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Савезничка 2/а.

ТРБОЈЕВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 13. 03. 1981. године уписује се 06. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ветернику, Петра Кочића 29.

ПЕКАНОВИЋ СТИПАН, дипломирани правник, рођен 20. 11. 1945. године уписује се 01. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 1а.

САБО ЧАЈКАШ МАГДОЛНА, дипломирани правник, рођена 06. 11. 1950. године уписује се 24. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Рудић улица 1/1.

ИВАНОВИЋ МИЛУТИН, дипломирани правник, рођен 23. 09. 1945. године уписује се 20. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Трг Републике 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАСТИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 30. 04. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Раденковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИЋ ЛАНА, рођена 10. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧИНИЋ ВИШЊА, рођена 06. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУРАР ЈЕЛЕНА, рођена 14. 03. 1986. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, рођен 31. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња др Јована, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТИЋ ПРЕДРАГ, рођен 16. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛИЋ МАРИЈА, рођена 10. 02. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бокан Дејана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛОГОВАЦ ЈОВАНА, рођена 09. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИМОВИЋ МАЈА, рођена 15. 09. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕКАНИЋ ИВАНА, рођена 23. 11. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вијук Љиљане, адвоката у Сремској Митровици, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋИРИН МИРЈАНА, рођена 16. 11. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Барањ Владе, адвоката у Инђији, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МИЛОШ, рођен 13. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Павловић Радета, адвоката у Старој Пазови, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЛАРИЋ НЕМАЊА, рођен 14. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ ДИЈАНА, рођена 08. 03. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ракић Миланка, адвоката у Инђији, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МИЛАНА, рођена 16. 12. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зиндовић Голуба, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУВЕЉИЋ ТАТЈАНА, рођена 08. 03. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕМЛЕКАН НЕБОЈША, рођена 07. 11. 1986. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАМАТРАКОВИЋ ДЕСИМИР, рођен 28. 08. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Здјелар Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОКА АНДРАШ, рођен 12. 09. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гере Тибора, адвоката у Сенти, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАМБУРИЋ ИНА, рођена 23. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЛИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 03. 08. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Галић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕКАНОВИЋ СТИПАН, адвокат у Сомбору са даном 21. 11. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САБО ЧАЈКАШ МАГДОЛНА, адвокат у Суботици са даном 12. 11. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Сомбору са даном 09. 11. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВИЋ НЕВЕНКА, адвокат у Кикинди са даном 05. 11. 2009. године, због пензионисања.
Брдарић Ангелина, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Живић Невенке.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУКАРИЦА РАДМИЛА, адвокат у Сремским Карловцима са даном 06. 11. 2009. године, на лични захтев.
Петковић Слободанка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Букарица Радмиле.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕБИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду са даном 18. 10. 2009. године, због заснивања радног односа.
Маринковић Рајко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Бебић Александра.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОКОШ ЋУПОВИЋ ИЛОНКА, адвокат у Апатину са даном 25. 10. 2009. године, због заснивања радног односа.
Милојичић Марта, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Окош Ћуповић Илонке.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАКЛАН МИЛАН, адвокат у Новом Саду са даном 08. 10. 2009. године, услед смрти.
Заклан Драгана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Заклан Милана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАЊЕВИЋ ЗОРАН, адвокат у Тителу са даном 23. 10. 2009. године, услед смрти.
Крижан Антал, адвокат у Тителу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јањевић Зорана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АРСЕНОВ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 23. 10. 2009. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Стјепановић Илија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Арсенов Бранислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАМАДАНОВИЋ ЈАКОВ, адвокат у Новом Саду са даном 23. 10. 2009. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Стјепановић Илија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Рамадановић Јакова.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАБИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду са даном 23. 10. 2009. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Стјепановић Илија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Арсенов Бранислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЈОВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Ковину са даном 15. 10. 2009. године, пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Виријевић Панта, адвокат у Ковину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мијовић Миодрага.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОЛДО РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 21. 07. 2009. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Солдо Радмиле.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИЛИПОВИЋ ВАСА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кнежевић Слободана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2009. године.

УЗИМА СЕ на знање да ЛАУШЕВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, мирују права и обавезе адвоката почев од 30. 09. 2009. године због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛЕНКОВИЋ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 05. 10. 2009. године.
Рубежић Пуниша, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КЕЖИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 10. 2009. до 30. 09. 2010. године.
Кривић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СЛАДОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 11. 2009. до 14. 11. 2010. године.
Корица Марина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

КРИЧКОВИЋ ЗДЕНКИ, адвокату у Новом Саду, одређује се привремена забрана обављања адвокатске делатности почев од 06. 11. 2009. године због вођења кривичног поступка за дело које би је чинило недостојном за обављање адвокатуре.
Привремена забрана траје до окончања кривичног поступка који се води против Кричковић Зденке пред Општинским судом у Новом Саду под бројем К 1149/09.
Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, поставља се за привременог заменика Кричковић Зденки, адвокату у Новом Саду.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 03. 10. 2009. године.
Мрђа Светлана, адвокат у Челареву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДИВАЦ БОШКО, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 05. 10. 2009. године.
Вучковић Никола, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛЕНКОВИЋ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 17. 09. 2009. године.
Рубежић Пуниша, адвокат у Кули, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Павличић Бојана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ВАГИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Богићевић Весна, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ВУЧЕВИЋ.

Узима се на знање да је СМИЉАНИЋ МИРЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бојат Бојана, адвоката у Новом Саду дана 09. 10. 2009. године, те да исту наставља код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 11. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је СЕЛАКОВИЋ СТРАХИЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 31. 10. 2009. године, те да исту наставља код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 01. 11. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика Ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине “Адвокатско ортачко друштво Бабић-Рамадановић-Арсенов Нови Сад” са даном 23. 10. 2009. године.

Уписује се са даном 08. 10. 2009. године у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине “Ковачевић & партнерс Ортачко адвокатско друштво”, са седиштем у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11, чији су оснивачи Мићашевић Ковачевић Биљана и Ковачевић Срђан, адвокати у Новом Саду.

Уписује се са даном 23. 10. 2009. године у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине “Ортачко адвокатско друштво Суботин”, са седиштем у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8, чији су оснивачи Суботин Милан и Ковачевић Маја, адвокати у Новом Саду.

Узима се на знање да је БРКЉАЧ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 7, почев од 09. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је МЕДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 22, почев од 01. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је БОГДАНОВ ЖИВА, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 1, почев од 26. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Чика Стевина 3/3, почев од 26. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је ЧУЛАЈЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 27, почев од 25. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26, почев од 20. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је КОЈИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 11/И, стан 1, почев од 05. 11. 2009. године.