admin

Са седнице Управног одбора 6. јуна 2008

ГРУЈИЋ СЛОБОДАНКА, дипломирани правник, рођена 23. 09. 1964. године, уписује се 02. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новој Пазови, Цара Душана 1/1, локал 24.

МАНДИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 16. 08. 1980. године уписује се 06. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балзакова 36.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАНДИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Узелац Душана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 06. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МУРТИН ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 03. 10. 1981. године уписује се 06. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бегечу, Ђуре Јакшића 4.

ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 06. 01. 1981. године уписује се 06. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранислава Бороте 7.

ТРБУК ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 27. 03. 1976. године уписује се 06. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Гундулићева 8/18б.

ЛОНЧАР ИГОР, дипломирани правник, рођен 04. 07. 1977. године уписује се 06. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милована Глишића 6, локал 7.

ЛИРИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 18. 02. 1947. године уписује се 30. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гимназијска 16.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН, рођен 06. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИН ДРАГАН, рођен 27. 05. 1970. године, на адвокатско приправничку вежбу код Перић Анке, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАРИЋ МИЛИЈАНА, рођена 05. 09. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛУШАЦ ИВАНА, рођена 07. 09. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ступар Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУБИЊИ ИЗАБЕЛА, рођена 10. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бајић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИЋ САЊА, рођена 12. 06. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИГИЋ ИСИДОРА, рођена 07. 03. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРБАКОВ БОРИСЛАВА, рођена 22. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАРАМАЗОВИЋ БИЉАНА, рођена 13. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛЕТИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 26. 12. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Бачком Петровцу, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАСИКА ЈЕЛЕНА, рођена 17. 09. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУЛАЋ МИЊА, рођен 28. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вујин Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУКАИ КАРОЉ, рођен 28. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Варга Мирјане, адвоката у Кањижи, дана 06. 06. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРУШИЋ ГАВРИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Инђији са даном 12. 05. 2008. године, на лични захтев.
Филиповић Драгана, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Вршцу са даном 02. 06. 2008. године, због одласка у инвалидску пензију.
Јефтић Миодраг, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗУБАЦ ВИДОМИР, адвокат у Сомбору са даном 03. 07. 2008. године, због одласка у пензију.
Именовани и након пензионисања задржава чланство у Посмртном фонду АКВ.
Мрдак Радомир, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛИРИЋ ИВАН, адвокат у Зрењанину са даном 18. 06. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине УКРОПИНА НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду са даном 24. 05. 2008. године, услед смрти.
Укропина Данко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛИШИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, са даном 07. 04. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ КОСТА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГВОЗДЕНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због боловања, почев од 22. 05. 2008. године.
Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће КНЕЖЕВИЋ ЂУРАЂ, адвокат у Панчеву, бити привремено одсутан почев од 01. 06. до 01. 12. 2008. године.
Цимеша Видосав, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је БЕЛИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду дана 12. 05. 2008. године, те да исту наставља код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду дана 13. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ШОЛАЈА ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Милков Весне, адвоката у Новом Саду дана 30. 04. 2008. године, те да исту наставља код Ђурђев Маје, адвоката у Новом Саду дана 01. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ОПАЛИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Поповић Дивне, адвоката у Новом Саду дана 04. 06. 2008. године, те да исту наставља код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду дана 05. 06. 2008. године.

Узима се на знање да је ШМРКИЋ МИЛИВОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 7/13, почев од 15. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ГРУЈИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20, почев од 27. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је КАРАБАСИЛ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Бачкој Тополи, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цветна 6, почев од 05. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ПАВКОВ ЖИВА, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 46/1а, почев од 01. 06. 2008. године.

Узима се на знање да је промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије СЕКУЛИЋ СНЕЖАНЕ, адвоката у Бечеју, тако да оно сада гласи: Бечеј, Главна улица 7.

Узима се на знање да је промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије УРОШЕВИЋ ВЕСНЕ, адвоката у Суботици, тако да оно сада гласи: Суботица, Трг Јакаба и Комора 5.