admin

Са седнице Управног одбора 5. октобра 2012

МИДОРОВИЋ СЛОБОДА, дипломирани правник, рођена 14. 12. 1986. године уписује се 05. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17/ИИ, стан 9.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИДОРОВИЋ СЛОБОДА, адвокатски приправник код Мидоровић Вукице, адвоката у Кикинди, са даном 04. 10. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРТИНОВИЋ НЕДЕЉКО, дипломирани правник, рођен 04. 05. 1947. године уписује се 05. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Живојина Мишића 8.

ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 29. 03. 1972. године уписује се 05. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Алексе Шантића 24.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОПИЋ МАРКО, рођен 09. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Топић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАДОВИЋ МИРКО, рођен 09. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРЕТИЋ ДАРКО, рођен 14. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић мр Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ГОЈКО, рођен 23. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊЕВИЋ МАРКО, рођен 01. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ ГВОЗДЕН, рођен 23. 07. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМАНИЋ ОЛЕГ, рођен 03. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пушара Милана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУГИЋ СОЊА, рођена 03. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШЧЕВИЋ ИВА, рођена 11. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОШИЋ БОЈАНА, рођена 26. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Раденковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИЛОТИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 05. 01. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОЛДВАИ ИЗАБЕЛА, рођена 20. 12. 1973. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЋИ МАРИЈА, рођена 07. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСИЋ МАЛИНА, рођена 02. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРИШИЋ МАРИЈА, рођена 24. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ САЊА, рођена 17. 09. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићашевић Ковачевић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ ЉИЉАНА, рођена 20. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТКОВИЋ НАДА, рођена 01. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ САНДРА, рођена 09. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊИЋ МАРА, рођена 28. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖИЋ ДРАГАНА, рођена 02. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ СЊЕЖАНА, рођена 24. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШУТ МАЈА, рођена 18. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОСТОЈИЋ ПАЈОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 17. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦИГАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 27. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Паић Зорана, адвоката у Темерину, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 03. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ИВАНА, рођена 07. 09. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миросављевић Стојановић Светлане, адвоката у Белој Цркви, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВ ДАНИЈЕЛА, рођена 05. 09. 1971. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комлушки Нинослава, адвоката у Зрењанину, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУПИЋ ВАЊА, рођена 12. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чупић Маљковић Сање, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЉЕВИЋ СРЂАН, рођен 25. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Љубинка, адвоката у Старој Пазови, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕРАН НЕНАД, рођен 16. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стокић Милоша, адвоката у Руми, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ЗУЗАНА, рођена 18. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матејић Живојина, адвоката у Ковачици, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОРМЕР ТАМАРА, рођена 08. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелобрк Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛАКЕР АДЕЛ, рођена 23. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рацић Дражена, адвоката у Суботици, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ ГЛИГОР, рођена 13. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Васиљевић Милана, адвоката у Кули, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈИЋ ВАЊА, рођен 18. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРГИЋ МИЛИЦА, адвокат у Врднику са даном 23. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Челић Татјана, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Гргић Милице.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЧИЋ МАРИЋ ВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 23. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Мимоилази се постављање преузиматеља адвокатске канцеларије Вујичић Марић Вере, с обзиром да је подносилац захтева обавестила да су странке преузеле све предмете.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНИЋ М. ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2012. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИКЕ ЕСТЕР, адвокат у Новом Саду са даном 28. 05. 2012. године, услед смрти.
Шоти Феђа, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мике Естер.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРТИЋ МАРИЈА, адвокат у Панчеву са даном 01. 09. 2012. године, на лични захтев.
Басарић Предраг, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мартић Марије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУЛОВИЋ МИЛАН, адвокат у Сомбору са даном 11. 06. 2012. године, због утврђеног потпуног губитка радне способности.
Гвојић Жељко, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Буловић Милана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ БОГДАН, адвокат у Сомбору са даном 26. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Кнези Антун, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јовановић Богдана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРЕКИЋ др ДУШАН, адвокат у Инђији са даном 26. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Барањ Влада, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Врекић др Душана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИШИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Белој Цркви са даном 30. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Шинжар Миодраг, адвокат у Белој Цркви, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђуришић Драгомира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СВИЛОКОС ВЛАДИСЛАВА, адвокат у Сремској Митровици са даном 30. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Пупавац Борислав, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Свилокос Владиславе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРЈАНОВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Сомбору са даном 23. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Илић Јозо, адвокат у Светозар Милетићу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Марјановић Миодрага.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МЕДАКОВИЋ мр НИКОЛА, адвокат у Вршцу са даном 17. 10. 2012. године, због заснивања радног односа.
Стојаковић Александар, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Медаковић мр Николе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАХОВАЦ ЂОРЂЕ, адвокат у Сремској Митровици са даном 11. 10. 2012. године, на лични захтев.
Јовановић Владимир, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Маховац Ђорђа.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШВАГЕР АТИЛА, адвокат у Апатину са даном 23. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Кораћ Јово, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Швагер Атиле.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕРКОВСКИ КЕЛЕУВА АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 09. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЋИМОВИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРОБАЦ МАРКО, адвокатски приправник у Оџацима, на адвокатско приправничкој вежби код Пешић Милана, адвоката у Оџацима, са даном 31. 07. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРНАЈСКИ ЛАЗАРЕВ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 09. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 09. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЧЕВИЋ МИЛОШУ, адвокату у Новом Саду привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за градоначелника Града Новог Сада, почев од 12. 09. 2012. године, док траје ова функција.
Кнежевић Снежана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВАНИШЕВИЋ ТАМАРИ, адвокату у Бечеју привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за заменика председника општине Бечеј, почев од 16. 07. 2012. године, док траје ова функција.
Мандић Ивана, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за члана Градског већа за управу и прописе Града Новог Сада, почев од 12. 09. 2012. године, док траје ова функција.
Капун Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРКОВ ПАВЛУ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика у Скупштини Републике Србије, почев од 02. 08. 2012. године, док траје посланички мандат.
Сивчев Бранислав, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАНАСТИРАЦ МАРИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 20. 09. 2012. до 19. 09. 2013. године.
Мојсејев Тамара, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗДРАВКОВИЋ ЖЕЉКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због трудничког боловања, почев од 25. 09. 2012. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 31. 08. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Вукоњански Ковач Благоје, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРОКИЋ МИРЈАНА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 16. 09. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Цундра Зорица, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 20. 09. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Бабић Николина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Суботин Сташа, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Суботин Шипоски.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кљајић мр Дејана, адвоката у Новом Саду дана 18. 09. 2012. године, те да исту наставља код Вигњевић Данице, адвоката у Футогу дана 19. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Кикинди, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Марков Павла, адвоката у Кикинди дана 31. 07. 2012. године, те да исту наставља код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди дана 01. 08. 2012. године.

Узима се на знање да се Смиљанић Гордана, адвокат у Алибунару разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Журжован Марћела, адвоката у Алибунару.

Кондан Еуђен, адвокат у Алибунару, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Журжован Марћела, адвоката у Алибунару.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шокић Душанка, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Шокић Стаменковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лошић Наталија, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Самарџић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕБЕР КАРОЉ, адвокат у Бачкој Тополи, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Стару Моравицу, Парк 2, почев од 01. 09. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈВОДИЋ МИЛАН, адвокат у Старој Пазови, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нову Пазову, Марка Орешковића 4, почев од 03. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 47/9, почев од 07. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је КОЛАРИЋ НЕМАЊА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 2а, почев од 01. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а/И, стан 6, почев од 20. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је ПРСТОЈЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Слободана Јовановића 29, почев од 20. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 36, почев од 25. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је РАДАНОВИЋ АНИКО, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43/1, почев од 25. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је СТАНИЋ НОВАК, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 9, почев од 01. 10. 2012. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ МАРКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 9, почев од 01. 10. 2012. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 15, почев од 01. 10. 2012. године.