admin

Са седнице Управног одбора 5. јуна 2009

РАКИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 17. 12. 1979. године уписује се 05. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 78.

МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 03. 09. 1981. године уписује се 05. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а.

ДЕСКОВСКИ НАТАША, дипломирани правник, рођена 28. 05. 1974. године уписује се 05. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг слободе 4.

ДЕСКОВСКИ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 07. 01. 1963. године уписује се 05. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг слободе 4.

ЋИРЈАКОВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 31. 07. 1979. године уписује се 05. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 2.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ ГОРДАНА, рођена 09. 11. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРАШИНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 06. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код др Вег Енике, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУНДЕВИЋ ЉИЉАНА, рођена 17. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крнчевић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ ЈАСНА, рођена 12. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУКИЋ ЖЕЉАНА, рођена 02. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПАДИЋ МИРОСЛАВА, рођена 11. 11. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРЕТКА КАТИНКА, рођена 19. 06. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бозоки Антала, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 03. 06. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВТИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 21. 05. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОГИШИЋ ВЕСНА, рођена 13. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ћурчић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ БОЈАНА, рођена 01. 08. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ СЛОБОДАНКА, рођена 27. 01. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђерковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИМОВИЋ САЊА, рођена 02. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУЈОВИ ЕМИНА, рођена 11. 10. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мујови Мазлама, адвоката у Петроварадину, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ, рођен 06. 06. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гостовић Илије, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУЖАНИН НЕМАЊА, рођен 09. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ СРЂАН, рођен 17. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕШЕВИЋ НИКОЛА, рођен 19. 08. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Остојић Живка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖОВИЋ БРАНКО, рођен 21. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ ЂУРИЦА, рођен 31. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вигњевић Стевана, адвоката у Футогу, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛАВАШЕВИЋ НИКОЛА, рођен 17. 06. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Главашевић Драге, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУТУЛУГЏИЈА РАДОВАН, рођен 20. 03. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТЕЛИЋ МИЛОШ, рођен 27. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Сретеновић Милутина, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕРИЋ СЛАЂАНА, рођена 22. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАТКЕЛИЋ ГОРАНА, рођена 26. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радуловић Ж. Драгана, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАМБЕР НЕБОЈША, рођен 14. 11. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАРЕЖАНИН НЕМАЊА, рођен 01. 03. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Парежанин Бранка, адвоката у Суботици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСКОВИЋ ДАНКА, рођена 01. 01. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЈЕВИЋ НЕБОЈША, рођен 15. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радојевић Данице, адвоката у Зрењанину, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЈЕШТИЦА БОЈАН, рођен 29. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Паскаш Драгана, адвоката у Зрењанину, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОШКИЋ СЛАВКО, рођен 07. 04. 1957. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бошкић Јасмине, адвоката у Оџацима, дана 05. 06. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПЕСКУ ПАВЕЛ, адвокат у Вршцу са даном 15. 03. 2009. године, због одласка у инвалидску пензију.
Ракитован Ромулус, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЋИРИЋ СРЕТКО, адвокат у Вршцу са даном 20. 05. 2009. године, због пресељења у Адвокатску комору Зајечара.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Кули са даном 31. 05. 2009. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Рубежић Пуниша, адвокат у Кули, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАРИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Кикинди са даном 26. 05. 2009. године, ради одласка у инвалидску пензију.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Тубин Здравко, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 06. 2009. године, због заснивања радног односа.
Костић Владислав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПЕСКУ ПАВЕЛ, адвокат у Вршцу са даном 15. 03. 2009. године, због одласка у инвалидску пензију.
Ракитован Ромулус, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЋИРИЋ СРЕТКО, адвокат у Вршцу са даном 20. 05. 2009. године, због пресељења у Адвокатску комору Зајечара.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Кули са даном 31. 05. 2009. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Рубежић Пуниша, адвокат у Кули, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАРИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Кикинди са даном 26. 05. 2009. године, ради одласка у инвалидску пензију.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Тубин Здравко, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 06. 2009. године, због заснивања радног односа.
Костић Владислав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕЗДИМИРОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Игић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 05. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ МАШАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, са даном 21. 05. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРАГИН ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Перић Анке, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06. 2009. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЛУКИЋ МИЛОШУ, адвокату у Ковину, мировати права и обавезе адвоката почев од 04. 06. 2009. године због постављења за начелника Општинске управе Ковин.
Анђелков Јован, адвокат у Ковину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, мировати статус адвокатског приправника почев од 01. 06. 2009. године због породиљског одсуства.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 05. 06. 2009. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће КНЕЖЕВИЋ ЂУРАЂ, адвокат у Панчеву, бити привремено одсутан почев од 01. 06. 2009. године.
Цимеша Видосав, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 10. 05. 2009. године.
Симић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРКОВ ПАВЛЕ, адвокат у Кикинди, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 11. 05. 2009. године.
Мидоровић Вукица, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЧЕГАР МИЛОШ, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, наставио са вежбом након што му је иста мировала због цивилног служења војног рока, дана 04. 06. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Таталовић Оља, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи КЉАЈИЋ.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Бечеју, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју дана 25. 05. 2009. године, те да исту наставља код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 26. 05. 2009. године.

Узима се на знање да је БЕРОЊА БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6ц, почев од 01. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је БЕРОЊА БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6ц, почев од 01. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је ПФАУ КАЛМАН, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Герберових 39, почев од 01. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 1, почев од 01. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је БУЛОВИЋ МИЛАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, канцеларија 6, почев од 01. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је ЂАПИЋ ДУШАНКА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, канцеларија 6, почев од 01. 06. 2009. године.