admin

Са седнице Управног одбора 5. децембра 2014

СИВЧЕВ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 21. 09. 1985. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Генерала Драпшина 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника СИВЧЕВ ИВАНА, адвокатски приправник код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, са даном 04. 12. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШАРИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 26. 03. 1986. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.
Брише се из Именика адвокатских приправника ШАРИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Добросављев Светозара, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 12. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СИМИЋ ВАСЈА, дипломирани правник, рођен 12. 03. 1987. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 1/3.
Брише се из Именика адвокатских приправника СИМИЋ ВАСЈА, адвокатски приправник код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 12. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НЕДОМАЧКИ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 29. 06. 1987. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 1/И-1.
Брише се из Именика адвокатских приправника НЕДОМАЧКИ БОЈАН, адвокатски приправник код Недомачки Синише, адвоката у Панчеву, са даном 04. 12. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОКШАН ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 26. 09. 1986. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Змај Јовина 5в.
Брише се из Именика адвокатских приправника БОКШАН ЂОРЂЕ, адвокатски приправник код Јовишевић Милорада, адвоката у Панчеву, са даном 04. 12. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРЂЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 02. 02. 1987. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Јовановића 12/ИИИ, стан 36.

ОГЊЕНОВИЋ БЛАГОЈЕ, дипломирани правник, рођен 19. 12. 1983. године уписује се 05. 12. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 23.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУРЧИЋ НЕНАД, рођен 06. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОШЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 05. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТРБАЦ ДРАЖЕН, рођен 07. 05. 1970. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 15. 07. 1972. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микашиновић Дарка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАРИЋ МАРКО, рођен 06. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОРБА РОБЕРТ, рођен 09. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРИЋ МИЛАНА, рођена 19. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИСИЋ АЊА, рођена 23. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЛАТИЋ ДЕЈАНА, рођена 24. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 28. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мудринић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФЕЛБАБ КАТАРИНА, рођена 19. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Ласла, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛИШИЋ МИЛАНА, рођена 10. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Башић Душана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЋАГУЛ МАРИЈАНА, рођена 02. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКУБЕЦ ЗОРАНА, рођена 06. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБЉАНАЦ ВАЊА, рођен 11. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОРКАПИЋ НЕДЕЉКА, рођена 17. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Воркапић Остоје, адвоката у Сомбору, дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИЛИЧИЋ ВАЊА, рођен 17. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ НИКОЛА, рођен 27. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИВАЦ ДУШАН, рођен 24. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, дана дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 14. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прерадовић Радосављевић Мирјане, адвоката у Вршцу, дана дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУГИЋ СРЂАН, рођен 22. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стокић Милоша, адвоката у Руми, дана дана 09. 12. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦИМЕША ВИДОСАВ, адвокат у Панчеву са даном 30. 11. 2014. године, на лични захтев.
Балабан Драган, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву са даном 01. 09. 2014. године, због пензионисања.
Папулић Ђорђе, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САЛАТИЋ МИРЈАНА, адвокат у Суботици са даном 01. 10. 2014. године, на лични захтев.
Салатић Милован, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЈИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 12. 2014. године, на лични захтев.
Бајић Саша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНОЈЕВИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 11. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИЊАЦ МИЛИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Перић Зорице, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 12. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАВЛОВИЋ БОБАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОРЛОВИЋ МЛАДЕН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 12. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ ФИЛИП, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Видаковић Горана, адвоката у Панчеву, са даном 18. 11. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАПРАНИН КЛАРИЋ РАДОВАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 20. 11. 2014. године до 19. 11. 2016. године.
Радмиловић Светлана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 24. 11. 2014. године до 23. 11. 2015. године.
Бероња Биљана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГОДОШЕВ ДУШИЦИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 12. 2014. године до 05. 12. 2015. године.
Станков Јован, адвокат у Зрењанину се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГРУЈИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 18. 11. 2014. године.
Штањо Калман, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СПАСОЈЕВИЋ ИВАНЧИЋ ДЕЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 27. 11. 2014. године.
Криж Јасмина, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 10. 11. 2014. до 09. 05. 2015. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 10. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 12. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Матић Давор, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 11. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 01. 11. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КАНКАРАШ ВУК, адвокат у Врбасу, наставио са радом дана 08. 12. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Миловић Драган, адвокат у Врбасу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТОЈАНОВ ДУШАН, адвокат у Белој Цркви, наставио са радом дана 25. 11. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због обављања функције начелника општинске управе општине Бела Црква.
Вукадинов Ненад, адвокат у Белој Цркви, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лазић Јасна, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Мркшић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Милинковић Гордана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Стевановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Свирчев Милана, адвокатски приправник у Бечеју, променила презиме, које сада гласи Проданов.

Узима се на знање да је БАБОВИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 20. 11. 2014. године, те да исту наставља код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 21. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ ДАВОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 20. 11. 2014. године, те да исту наставља код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 21. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је МИШКОВ ДУЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду дана 30. 11. 2014. године, те да исту наставља код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је РАДУЛАШКИ МИРЈАНА, адвокат у Бечеју, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији “Субаков – Злоколица – Драпшин – Станојев”, са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 27. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 39, стан 2, почев од 06. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ЦУПАЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, почев од 01. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВ РАДОЈКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 8/ИИ, стан 5, почев од 10. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је СУЈИЋ СТАМЕНИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шекспирова 6, почев од 12. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ВАСИЛИЈЕ МИЛОШ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Саве 19, почев од 06. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ФЕРК БЕРЕЊИ ВЛАСТА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17, почев од 01. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је ЈАКАБ АНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41, почев од 01. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је ЈАКАБ ЛАДИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41, почев од 01. 12. 2014. године.