admin

Са седнице Управног одбора 5. децембра 2008

МУМИН ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 03. 07. 1979. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 27.

Брише се из Именика адвокатских приправника МУМИН ДРАГАНА, адвокатски приправник код Мумин Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 12. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РВОВИЋ РАДА, дипломирани правник, рођена 12. 01. 1980. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Шолохова 17.
Брише се из Именика адвокатских приправника РВОВИЋ РАДА, адвокатски приправник код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, са даном 05. 12. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 29. 06. 1977. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 76а/ИИИ.

МРНУШТИК МАЈА, дипломирани правник, рођена 10. 05. 1979. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 40.

ЧАУШЕВИЋ НЕЛА, дипломирани правник, рођена 22. 12. 1975. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 28.

ЧЕШЉАРЕВ БОРИС, дипломирани правник, рођен 13. 03. 1980. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а.

КОСТИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 06. 11. 1948. године уписује се 05. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 2/И.

БЕРЋАН СЛАВКО, дипломирани правник, рођен 25. 07. 1957. године уписује се 12. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 4/ИИ.

ШОЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 29. 04. 1945. године уписује се 15. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Краља Петра Првог 41.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ НАТАША, рођена 16. 12. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ДРАЖАН, рођен 15. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕПАВАЦ НИКОЛА, рођен 13. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАБОВАЦ ГОРДАНА, рођена 14. 04. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Драговић Тубић Војиславе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ ДРАГАН, рођен 05. 03. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРАЈКОВИЋ ДУЊА, рођена 23. 09. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЧИЋ САНДРА, рођена 22. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНОВИЋ СОЊА, рођена 13. 03. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 09. 03. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИН МАРИО, рођен 21. 07. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радин Драгана, адвоката у Зрењанину, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУКУЉ ЗОРАН, рођен 25. 09. 1971. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мартиновић Милана, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗОМОРА ЈЕЛЕНА, рођена 14. 10. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШОЋ СЛОБОДАН, адвокат у Кикинди са даном 05. 12. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАЈЧ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2008. године, ради пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Думановић Дубравка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕДЕЉКОВИЋ мр КАТАРИНА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 12. 2008. године, на лични захтев.
Борђошки Каћански Јелисавета, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОЊАНИН АНДРЕА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радоњанин Миреле, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 11. 2008. године, ради преласка са адвокатско приправничком вежбом на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Молу, на адвокатско приправничкој вежби код Михалек Ендреа, адвоката у Ади, са даном 30. 11. 2008. године, ради заснивања радног односа.

УЗИМА СЕ на знање да ће ВУКОВИЋ МАШАНУ, адвокатском приправнику у Панчеву, мировати статус адвокатског приправника почев од 01. 09. 2008. године због цивилног служења војног рока.

УЗИМА СЕ на знање да је МАТИЈЕВИЋ МАРИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 12. 2008. године.
Матијевић Иван, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је МАЦУРА МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду дана 30. 11. 2008. године, те да исту наставља код Соро Милорада, адвоката у Бачкој Паланци дана 01. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ТРБОЈЕВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Инђији, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији дана 30. 11. 2008. године, те да исту наставља код Јасика Рајке, адвоката у Инђији дана 01. 12. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДАВИДОВ СТРАХИЊА, адвокат у Оџацима, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Соње Маринковић 21, почев од 18. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 3, почев од 14. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 18, почев од 01. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је МАНОЈЛОВИЋ ЈАДРАНКА, адвокат у Србобрану, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Саве 13, почев од 01. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је БАШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 1, почев од 01. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ЖИВКОВ ДИМИТРИЈЕ, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Јовановић Змаја 2, почев од 01. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ Ж. ДРАГАН, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 6, почев од 02. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је УКРОПИНА ДАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Бојовића 5, почев од 15. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ПРОВЧИ ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/1, почев од 01. 11. 2008. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 2, почев од 01. 11. 2008. године.