admin

Са седнице Управног одбора 4. септембра 2009

АМИЖИЋ РАДИВОЈ, дипломирани правник, рођен 03. 06. 1982. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника АМИЖИЋ РАДИВОЈ, адвокатски приправник код Бајић Саше, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 09. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СИКИМИЋ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 16. 04. 1981. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника СИКИМИЋ МЛАДЕН, адвокатски приправник код Сикимић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 09. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПУШАРА МИЛАН, дипломирани правник, рођен 19. 07. 1980. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краљевића Марка 51, стан 21.

ШЕРФЕЗЕ ЈАНКО, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1974. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, др Мирослава Тирше 1а.

ЛЕКИЋ ГАЛЕЧИЋ ВЕРИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1962. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 15, локал 5.

ВИДИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 03. 02. 1982. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 49.

МАКСИМОВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1960. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 28а/46.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 09. 09. 1976. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Трг краља Петра Првог 36.

КРАЈНОВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 21. 01. 1983. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 113.

РАДОВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 10. 11. 1969. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

ЛОНЧАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 25. 12. 1978. године уписује се 04. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Српских владара 42.

БАНКОВАЧКИ ДРАГИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 08. 1950. године уписује се 14. 09. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Иве Андрића 3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 25. 06. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСТИЋ ТИЈАНА, рођена 18. 08. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАРЧЕВ СВЕТЛАНА, рођена 05. 07. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗДРАВКОВИЋ МАРИЈА, рођена 09. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУРИЋ АНА, рођена 08. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРВАНОВ ЈЕЛЕНА, рођена 06. 03. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ НЕРА, рођена 31. 07. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Алексић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУДИМЛИЋ СВЕТЛАНА, рођена 24. 03. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Нешић Радомира, адвоката у Бечеју, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛОБАБА АЛЕКСАНДАР, рођен 11. 01. 1986. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИЋ ДУШАН, рођен 24. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Максић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МИЛУТИН, рођен 04. 04. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТИПАНЧЕВИЋ ВИНКО, рођен 11. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАТИЋ НАТАША, рођена 11. 04. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Дивнић Слободана, адвоката у Инђији, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЛАВШИЋ САША, рођен 20. 07. 1965. године, на адвокатско приправничку вежбу код Војновић Горана, адвоката у Оџацима, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕМЛЕКАН НЕМАЊА, рођен 07. 11. 1986. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛИЈЕПЧЕВИЋ МИРКО, рођен 22. 03. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ АДРИАНА, рођена 23. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Војновић Бранке, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ МИЛЕНКО, рођен 08. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАДИЋ МЛАДЕН, рођен 24. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђурић Суман Штефице, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 10. 05. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ ВОЈИН, рођен 05. 02. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Дашић Драгана, адвоката у Суботици, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОМИЛАНОВИЋ ЗОРАН, рођен 08. 09. 1966. године, на адвокатско приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈУКИЋ МАНДИЋ АНКИЦА, рођена 02. 11. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНЧЕВИЋ НАТАША, рођена 02. 09. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТКОВИЋ МАРКО, рођен 15. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радишић Гутеша Весне, адвоката у Зрењанину, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУЛИБРК АДРИЈАНА, рођена 11. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУПИЋ БОЈАНА, рођена 14. 03. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАНКОВАЧКИ ДРАГИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 04. 09. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЈИЋ СЛАВКО, адвокат у Панчеву са даном 01. 09. 2009. године, због пензионисања.
Глуваков Љиљана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Којић Славка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧОВИЋ ГАВРО, адвокат у Суботици са даном 31. 10. 2009. године, због пензионисања.
Закић Катарина, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Човић Гавре.
Именовани задржава чланство у Фонду посмртнине Адвокатске коморе Војводине и након брисања из Именика.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРБОВИЋ ВЕРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радомировић Еторе Зоре, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 08. 2009. године.

УЗИМА СЕ на знање да ПОПОВИЋ ЈУДИТИ, адвокату у Зрењанину, мирују права и обавезе адвоката почев од 15. 07. 2009. године због избора за народног посланика у Наодној Скупштини Републике Србије.
Јухас Шаму Ерика, адвокат у Мужљи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутан од 21. 09. 2009. до 01. 09. 2010. године.
Јокић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 22. 07. 2009. године до 21. 07. 2010. године.
Симић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАРАЈОВИЋ СТОЈА, адвокат у Сомбору, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 09. 06. 2009. године.
Матијевић Војо, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремским Карловцима, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 19. 07. 2009. године.
Соро Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОЛИЈАНИН ВОЈИН, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 08. 07. 2009. године.
Ђурин М. Миодраг, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ОСТОЈИН ЈОВИЦА, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 31. 07. 2009. године.
Милићев Живкица, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СВИЛАР САЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 27. 08. 2009. године.
Зрнић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Руми, наставио са радом након што је био привремено одсутан, дана 04. 09. 2009. године.
Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СУБАКОВ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Бечеју, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 09. 2009. године.
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са вежбом након породиљског одсуства, дана 01. 09. 2009. године.

УЗИМА СЕ на знање да је МУШКИЊА ХАЈНРИХ АНИКО, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 10. 2009. године.
Лалић Мразек Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

ОДОБРАВА СЕ захтев Јовић Николе, адвокатског приправника у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Југовић Васкрсије, адвоката у Бачкој Паланци, за продужење адвокатско приправничке вежбе за још два месеца четврте године, закључно са 01. 11. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Трифуновић Ивана, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ТРИФУНОВИЋ-ТОРОВИЋ.

Узима се на знање да је РАДИВОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2009. године, те да исту наставља код Радивојевић Наталије, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Зорица Наташа, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ЗОРИЦА ЖИВКОВИЋ.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 25. 06. 2009. године, те да исту наставља код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју дана 26. 06. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШКОРИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Сремским Карловцима, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Петроварадин, Динка Шимуновића 17, почев од 18. 08. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВАШЧИЋ ЖИВОТА, адвокат у Новом Бечеју, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 35, почев од 01. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је ШИЈАКОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 72, почев од 01. 07. 2009. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 32, почев од 15. 07. 2009. године.

Узима се на знање да је АДАМОВИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 13, почев од 01. 08. 2009. године.

Узима се на знање да је АМИЏИЋ ГРУЈА, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 37 А, почев од 14. 07. 2009. године.

Узима се на знање да је ВУКОБРАТОВИЋ ДУШАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 01. 07. 2009. године.

Узима се на знање да је МИЋОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Ковину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 147, почев од 01. 07. 2009. године.

Узима се на знање да је ЧОЛИЋ ДИВНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Житни трг бб, Пословни центар “Мала Варош”, почев од 11. 08. 2009. године.

Узима се на знање да је МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 189, почев од 04. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВ СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Ружића 2, почев од 01. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Бечеј, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ГАЈИЋ ТОМИСЛАВА, адвоката у Бачком Петровом Селу, тако да оно сада гласи: Бачко Петрово Село,Теодора Илића Чешљара 5.