admin

Са седнице Управног одбора 4. октобра 2013

ПАЈОВИЋ ИТАНА, дипломирани правник, рођена 19. 03. 1980. године уписује се 04. 10. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Косте Рацина 7/22.

ЂУРИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 13. 02. 1986. године уписује се 04. 10. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Карађорђева 15, локал 12/међуспрат.

ДАВИД ХАРГИТА, дипломирани правник, рођена 20. 05. 1983. године уписује се 04. 10. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кањижи, Светог Саве 1/а.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДУЛ, дипломирани правник, рођен 16. 09. 1939. године уписује се 07. 10. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бориса Кидрича 7.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕРАТЛИЋ МИЉАН, рођен 02. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсенијевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРИЋ АНА, рођена 22. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋЕВИЋ КАТАРИНА, рођена 23. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђокић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНДРИЋ МАЈА, рођена 25. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОНДИЋ МИЛАН, рођен 24. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРЕНОЈ ВРАЧАРИЋ ИРИНА, рођена 02. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Глигорић Срђана, адвоката у Бечеју, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРЧЕВИЋ БОЈАНА, рођена 07. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нешић Радомира, адвоката у Бечеју, дана 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛИЋ СТРАХИЊА, рођен 19. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Бранислава, адвоката у Сомбору, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕШКОВИЋ ПРЕДРАГ, рођен 07. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јосимовић Мирјане, адвоката у Руми, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕТИКОШ АНИЦА, рођена 20. 12. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Зорана, адвоката у Старој Пазови, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕПАНОВИЋ МАРИЈА, рођена 11. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дивнић Слободана, адвоката у Инђији, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТУШЋАК СТЕВА, рођен 29. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матушћак Јаромира, адвоката у Шиду, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉАХОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 02. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радуловић Ж. Драгана, адвоката у Сремској Митровици, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 06. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Старчевић С. Слађане, адвоката у Сремској Митровици, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАДИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 07. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХЕГЕДИШ ЖОЛТ, рођен 15. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буцко Ђерђа, адвоката у Суботици, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 26. 09. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Слободана, адвоката у Бачкој Тополи, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЧЕТА ТАМАРА, рођена 04. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марчета Ратка, адвоката у Кикинди, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЧЕК НЕНАД, рођен 19. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Печек Стојана, адвоката у Кикинди, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИОК ДАРКО, рођен 22. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Тихомира, адвоката у Вршцу, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Јоване, адвоката у Панчеву, 04. 10. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДУЛ, адвокат у Суботици са даном 26. 09. 2013. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЏЕПИНА МАРИНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 09. 2013. године, на лични захтев.
Глумац Наташа, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Бечеју са даном 04. 09. 2013. године, због пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Зеди Валерија, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Суботици са даном 25. 09. 2013. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Кунић Миодраг, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОДОБАШИЋ РАДМИЛА, адвокат у Старој Пазови са даном 10. 07. 2012. године, због разлога из члана 40. став 4 Закона о адвокатури.
Ковачевић Љубинко, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДУСИН БОСИЉКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНОЈЕВИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 09. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛУКИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 09. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАЂЕН БОЈАН, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, са даном 02. 09. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМИЧИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Грујичић Драгоја, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 08. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 03. 09. 2013. до 02. 09. 2014. године.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕАРА ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 09. 2013. до 09. 09. 2014. године.
Радоњанин Мирела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАЈОВИЋ КУТУЗОВ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 09. 2013. до 23. 09. 2014. године.
Шутало Мезеи Ивана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 03. 10. 2013. до 02. 10. 2014. године.
Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском приправнику у Кикинди, привремено престаје адвокатско приправничка вежба због избора на функцију председнице Скупштине општине Кикинда, почев од 13. 09. 2013. године, док траје ова функција.

УЗИМА СЕ на знање да је БОЖИЋ МАЈДА, адвокат у Бачкој Тополи, наставила са радом дана 01. 10. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Хоџић Ахмет, адвокат у Бачкој Тополи, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАНКОВ БОГОЉУБ, адвокат у Зрењанину, наставио са радом дана 01. 09. 2013. године, након што му је привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОЗЛИНА БОЈАНА, адвокатски приправник у Инђији, наставила са вежбом дана 25. 09. 2013. године, након што је привремено престала са обављањем вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Латиновић Јована, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Латиновић Бркић.

Узима се на знање да је СТРЕХОВСКИ ЈАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2013. године, те да исту наставља код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 13. 09. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Гужвић Мирјана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи ЂЕРКОВИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Орељ Ника, адвокатски приправник у Апатину, променила презиме, које сада гласи ПЕТРОВИЋ.

Узима се на знање да је ГАРДИНОВАЧКИ ДУШАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гардиновачки Зорић Маријане, адвоката у Новом Саду дана 17. 09. 2013. године, те да исту наставља код Шево Наде, адвоката у Новом Саду, дана 18. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је МИШЧЕВИЋ ИВА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду дана 25. 09. 2013. године, те да исту наставља код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, дана 26. 09. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ракић Бојана, адвокатски приправник у Инђији, променила презиме, које сада гласи КОЗЛИНА.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Митровић мр Гордана, адвокат у Новом Саду стекала научни степен доктора правних наука.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧЕШЉАРЕВ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио седиште канцеларије у Зрењанин, Пупинова 16, почев од 02. 10. 2013. године.

Узима се на знање да је РАЈИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 8, почев од 01. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је БЕРЋАН ЖИВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 8, почев од 01. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је БЕРЋАН СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 8, почев од 01. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је КЉАЈИЋ мр ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 8 а, почев од 17. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 8 а, почев од 17. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је РАЈАЧИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 1, почев од 18. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 1, почев од 18. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 1, почев од 18. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 1 а, почев од 16. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је ВАСКОВИЋ ДАНКА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 5, почев од 01. 10. 2013. године.

Узима се на знање да је БОРАЛ ЕГОН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевице Јовановића 2 а, почев од 01. 10. 2013. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43, почев од 22. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је ЛОБОДА АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 19, почев од 30. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је ВУКЕЛИЋ ГОРДАНА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Париска 1, почев од 01. 10. 2013. године.