admin

Са седнице Управног одбора 4. марта 2011

ЦУНДРА МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 21. 12. 1984. године уписује се 08. 02. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 4/2.

КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР ВАЊА, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1982. године уписује се 04. 03. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2 б.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР ВАЊА, адвокатски приправник код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 03. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВРАНИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 08. 07. 1981. године уписује се 04. 03. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 9.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВРАНИЋ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник код Зарић Драгана, адвоката у Сомбору, са даном 03. 03. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОШЕВ ДУРАКОВИЋ РУЖИЦА, дипломирани правник, рођена 30. 04. 1963. године уписује се 04. 03. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Кеј 2. октобра 9.

ЈАНИЋ Љ. СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 29. 05. 1976. године уписује се 04. 03. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 8.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ МАРИНА, рођена 20. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕШКОВ НИКОЛИНА, рођена 27. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСАНОВИЋ МАРКО, рођен 27. 09. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 18. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсенијевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂАКОВИЋ МАРКО, рођен 20. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђаковић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 06. 05. 1971. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Антић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕТИЋ СВЕТЛАНА, рођена 29. 09. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Футогу, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ ТАМАРА, рођена 24. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУБРИЛО МИОДРАГ, рођен 07. 10. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чевари Роберта, адвоката у Темерину, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКИЋЕВИЋ ИВАН, рођен 05. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Миодрага, адвоката у Врбасу, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКИЋЕВИЋ ТАДИЈА, рођен 25. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Миодрага, адвоката у Врбасу, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕПАНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 21. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 22. 03. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 04. 03. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ МИЛКА, адвокат у Новом Саду са даном 04. 03. 2011. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИНКОВИЋ АНЂЕЛКА, адвокат у Панчеву са даном 04. 03. 2011. године, због пензионисања.

ВУЧКОВИЋ МИЛКА, дипломирани правник, рођена 20. 02. 1953. године уписује се 14. 03. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 31.

МАРИНКОВИЋ АНЂЕЛКА, дипломирани правник, рођена 01. 07. 1954. године уписује се 14. 03. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Петра Бојовића 26/4.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАПРИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2011. године, због заснивања радног односа.
Поповић Бранивој, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Папрић Тијане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВКОВИЋ ГРАБНЕР ЗДЕНКА, адвокат у Суботици са даном 09. 02. 2011. године, због заснивања радног односа.
Ферк Берењи Власта, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ивковић Грабнер Зденке.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАДАЊИ ИЛОНКА, адвокат у Бездану са даном 15. 03. 2011. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Коњевић Драган, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ладањи Илонке.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШЕЋЕРОВ УРОШ, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2011. године, због заснивања радног односа.
Шећеров Миомир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шећеров Уроша.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИН ЈОВАН, адвокат у Новом Кнежевцу са даном 24. 02. 2011. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Николић Душан, адвокат у Сенти, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Лазин Јована.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНЧИЋ МЕЛАНИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧОБАНОВ БОЈАНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 01. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈКОВИЋ СМИЉАНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Симић Душана, адвоката у Сремској Митровици, са даном 20. 12. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРИФУНОВИЋ ТОРОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маричић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 02. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 02. 2011. до 14. 02. 2012. године.
Бељански Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАНДИЋ ИВАНА, адвокат у Бечеју, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 14. 02. 2011. до 13. 02. 2012. године.
Мандић Љубомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, адвокат у Панчеву, бити привремено одсутан од 01. 03. до 31. 12. 2011. године.
Јаковљевић Стеван, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МУРТИН ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 17. 02. 2011. године.
Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Футогу дана 09. 02. 2011. године, те да исту наставља код Станојевић Ж. Драгана, адвоката у Новом Саду дана 10. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ДУШАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Миладиновић Драгана, адвоката у Футогу дана 31. 01. 2011. године, те да исту наставља код Вукоњански Ковач Благоја, адвоката у Бачкој Паланци дана 01. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је СТОЈКОВИЋ АЈША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду дана 14. 02. 2011. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 15. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је СИЛАЂИ МИКЛОШ, адвокатски приправник у Бечеју, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зеди Валерије, адвоката у Бечеју дана 24. 03. 2011. године, те да исту наставља код Петров Александра, адвоката у Бечеју дана 25. 03. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АРСЕНОВ ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Инђију, Виноградарска 71/а, почев од 26. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ НИКОЛИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 76а/III, почев од 01. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је ВУЧКОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/III, почев од 01. 03. 2011. године.

Узима се на знање да је МУДРИНИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А/И, стан 10, почев од 08. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Герберових 1, почев од 01. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је ГУЦУЉ НЕНАД, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 75, почев од 01. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је РАДМИЛОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4а, почев од 01. 03. 2011. године.

Узима се на знање да је МУШИЦКИ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/I, почев од 21. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је САРИЋ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/III, стан 24, почев од 23. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је ЛЕСКОВАЦ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/I, почев од 02. 03. 2011. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Зрењанина, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ПИШТИЊАТ НЕВЕНКЕ, адвоката у Зрењанину, тако да оно сада гласи: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 9.