admin

Са седнице Управног одбора 31. марта 2015

ЖАКУЛА САНДРА, дипломирани правник, рођена 12. 03. 1985. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЖАКУЛА САНДРА, адвокатски приправник код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 03. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СОМБОРАЦ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 19. 02. 1988. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Рајковића 17б, стан 42.
Брише се из Именика адвокатских приправника СОМБОРАЦ ТИЈАНА, адвокатски приправник код Филиповић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 03. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПРЕЛИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 13. 12. 1984. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПРЕЛИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 03. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 12. 11. 1989. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Генерала Драпшина 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, са даном 30. 03. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОСАВЉЕВИЋ СТЕВИЦА, дипломирани правник, рођен 17. 11. 1960. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94.

СРЂАНОВ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 24. 12. 1978. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2.

МАРИНКОВ МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 29. 10. 1985. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 35/2.

МУКСИНОВИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 25. 04. 1975. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 10/2, приземље.

МИЛЕНКОВИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 26. 09. 1984. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра И Карађорђевића 2/ВИИ, локал 2.

СМИЕШКО ТАМАШ, дипломирани правник, рођен 12. 01. 1982. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Петровом Селу, Патријарха Вићентија Проданова 17.

МИЛИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 12. 08. 1983. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Иригу, Рибарски трг 24.

МИТРОВИЋ Н. УРОШ, дипломирани правник, рођен 11. 03. 1977. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Генерала Петра Арачића 4/6.

САБО ЛАЛИЋ ДОРА, дипломирани правник, рођена 25. 05. 1983. године уписује се 31. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Паје Маргановића 16.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 21. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески Славка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУТУРИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 03. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМЛЕНОВИЋ НИНА, рођена 16. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гојковић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАНОВИЋ СОЊА, рођена 01. 02. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИЛАК ВЕСНА, рођена 25. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУРАЊАНИН АНГЕЛИНА, рођена 20. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 19. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉЕНОВИЋ ДИЈАНА, рођена 15. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЧИЋ МАРИЈАНА, рођена 18. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ АНА, рођена 19. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЈКОВИЋ ИВА, рођена 28. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА, рођена 16. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ СУЗАНА, рођена 24. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИМОТИЋ ДРАГАНА, рођена 11. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мудринић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛИЋ МИЛАН, рођен 10. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛОВАЦ ДУШАН, рођен 02. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић мр Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЛИЋ МИЛОШ, рођен 29. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дринчић Будимира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЊЕВИЋ МИЛОШ, рођен 21. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Михаила, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАНКОВИЋ МИЛОШ, рођен 20. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУКОЉ ИВАН, рођен 22. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Укропина Данка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕСПОТОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 03. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАФХАУЗЕР ЕМИЛ, рођен 28. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Катанић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИТАЗ ВЕЛИБОР, рођен 06. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТЕЛИЋ БОГДАН, рођен 22. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОЈЧИНОВИЋ ГОРАН, рођен 01. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОРБИЦА САРА, рођена 08. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Паић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФЕРЕНЦ МАРИА, рођена 16. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 14. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Бориса, адвоката у Суботици, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИШИН ГОРАН, рођен 12. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радишић Гутеша Весне, адвоката у Зрењаниу, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРЕЈЕВИЋ НИКОЛА, рођен 12. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Андрејевић Воислава, адвоката у Зрењанину, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУСИН ТИХАНА, рођена 04. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зекић Радивоја, адвоката у Вршцу, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЊАК МИЛИЦА, рођена 17. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић М. Душана, адвоката у Сомбору, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ СТЕВАН, рођен 08. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нонковић Бранка, адвоката у Шиду, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАВИЦА АЛЕКСАНДАР, рођен 30. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кошић Бојана, адвоката у Панчеву, дана 07. 04. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИНЂИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици са даном 31. 03. 2015. године, због пензионисања.
Опачић Лидија, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АГОШТОН БЕНЧИК ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Суботици са даном 28. 02. 2015. године, због пензионисања.
Сабо Ноеми, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИАВЕЦ БЕЛА, адвокат у Темерину са даном 29. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Миловановић Данијела, адвокат у Темерину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈВОДИЋ МИЛАН, адвокат у Новој Пазови са даном 31. 03. 2015. године, на лични захтев.
Предојевић Бранислав, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРЂЕВИЋ ПЕТАР, адвокат у Старој Пазови са даном 31. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Баста Милица, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОНКОВИЋ ЈОСИП, адвокат у Суботици са даном 30. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Ердељи Тонковић Ана, адвокат у Бајмоку, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОЛДАТ НЕНАД, адвокат у Новом Саду са даном 29. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Мишчевић Војислав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАНАСКОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Пландишту са даном 29. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Гутеша Лазар, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛКОВ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Борђошки Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУБИЋ ЗОРИЦА, адвокат у Падеју са даном 31. 03. 2015. године, због заснивања радног односа.
Закић Север, адвокат у Новом Кнежевцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИШЧЕВИЋ ИВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 03. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СМОЛИЋ ЉИЉАНА, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Јаношевић Пере, адвоката у Руми, са даном 01. 03. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂЕКОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, са даном 10. 03. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕАРА ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 19. 02. 2015. године до 19. 02. 2017. године.
Радоњанин Мирела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈАСИН ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 05. 03. 2015. године.
Симовић Наташа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШТАЈНЕР ЈЕЛЕНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 07. 03. 2015. године до 06. 03. 2016. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРОВИЋ МАРИЋ МИРЈАНА, адвокат у Кикинди, наставила са радом дана 11. 03. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Перовић Јелена, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАЗАРЕВИЋ РАДОВАН, адвокат у Новом Саду наставио са радом дана 01. 04. 2015. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Плачков Драгана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђорђевић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Кешељ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Костић Каић Александра, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Костић.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вујасин Иване, адвоката у Новом Саду дана 05. 03. 2015. године, те да исту наставља код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ПИНЋИР АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 06. 03. 2015. године, те да исту наставља код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је БЕРЕТКА КЛАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 28. 02. 2015. године, те да исту наставља код Плавшић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мудринић Маје, адвоката у Новом Саду дана 02. 03. 2015. године, те да исту наставља код Полић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду дана 09. 03. 2015. године, те да исту наставља код Јефтић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је МАЛЕТАШКИ САНДРА, адвокатски приправник у Бечеју, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Петров Александра, адвоката у Бечеју дана 10. 03. 2015. године, те да исту наставља код Силађи Миклоша, адвоката у Бечеју, дана 11. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ДОКО ИВАНА, адвокатски приправник у Суботици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тонковић Јосипа, адвоката у Суботици дана 24. 03. 2015. године, те да исту наставља код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Суботици, дана 25. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новој Пазови, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Војводић Милана, адвоката у Новој Пазови дана 31. 03. 2015. године, те да исту наставља код Вујовић Драгана, адвоката у Старој Пазови, дана 01. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је СЛАВУЉ САНЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Солдат Ненада, адвоката у Новом Саду дана 29. 03. 2015. године, те да исту наставља код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је МИАВЕЦ АТИЛА, адвокатски приправник у Темерину, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Миавец Беле, адвоката у Темерину дана 26. 03. 2015. године, те да исту наставља код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, дана 27. 03. 2015. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ружић Милоша, адвокатског приправника у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 25. 05. 2016. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Бјекић Наде, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бјекић мр Зоре, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 02. 04. 2016. године.

Узима се на знање да је ВЕРУШЕВСКИ ДИВКА, адвокат у Новим Бановцима, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Видовдански трг 3, почев од 23. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ВЛАЈНИЋ МИОДРАГ, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милоша Великог 3, почев од 01. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВ ЛАЗАР, адвокат у Оџацима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кнез Михајлова 21, почев од 10. 03. 2015. године.