admin

Са седнице Управног одбора 31. маја 2013

ИЛИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 15. 09. 1984. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 16а/IВ, стан 17.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 05. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КУРТИНОВИЋ СЛАВИЦА, дипломирани правник, рођена 02. 06. 1978. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника КУРТИНОВИЋ СЛАВИЦА, адвокатски приправник код Кострешевић Владенке, адвоката у Ковиљу, са даном 30. 05. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СИЛИЋ ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 19. 01. 1983. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 16/45.
Брише се из Именика адвокатских приправника СИЛИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник код Весковић Миомире, адвоката у Сремској Митровици, са даном 30. 05. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВИДИЦКИ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 03. 10. 1975. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг републике 10.

ТЕПИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 28. 01. 1984. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26.

АРСИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 14. 11. 1977. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Владике Ћирића 19.

МИЛИЋ Т. СИНИША, дипломирани правник, рођен 24. 09. 1965. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20/И, стан 5.

ТОМИН ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1983. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Николе Тесле 39/И.

СТАЈИЋ ИЛОНА, дипломирани правник, рођена 30. 05. 1952. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Еугена Кумичића 15, стан 2.

ГАГИЋ МАРЈАН, дипломирани правник, рођен 29. 07. 1977. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Краља Петра Првог 6/А.

КНЕЖЕВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 05. 12. 1983. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 13.

ПУДАР ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 28. 01. 1983. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг младенаца 5.

МАНДИЋ РАДЕ, дипломирани правник, рођен 25. 10. 1976. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Маршала Тита 83/ИИ, стан 7.

СТАНОЈЕВ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 12. 01. 1983. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 28. 03. 1981. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176/9а “ТЦ Атријум”.

МИТРОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 24. 08. 1983. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Белој Цркви, Дејана Бранкова 1а.

МИЛОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 10. 05. 1979. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Васе Стајића 7.

РАЈИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 14. 03. 1973. године уписује се 31. 05. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, 4. јула 31/15.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОКЛОВАЧКИ НИКОЛА, рођен 18. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРКЉУШ МИЛАН, рођен 01. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шереш Шимон Марије, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАПИЋ БОЈАН, рођен 02. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОМЕР ВИШЊА, рођена 31. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жикић Љубице, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАК ЕМИЛИЈА, рођена 26. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАРГА МАРИНА, рођена 07. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМАЗЕЦ МИРЈАНА, рођена 26. 01. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАСИЦА БИЉАНА, рођена 03. 12. 1974. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕНДЕРАК ТАМАРА, рођена 13. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРУШИЋ ИВАН, рођен 04. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЛИЋ ЈАСЕНКА, рођена 14. 07. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голић Споменке, адвоката у Зрењанину, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВИЋЕВИЋ ЈЕЛЕНА рођена 06. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајлов Татјане, адвоката у Зрењанину, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРАК ДЕАНА, рођена 14. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛИЋ МИЛАН, рођен 25. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кереши Кристијана, адвоката у Зрењанину, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА, рођен 11. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стоиљковски Владимира, адвоката у Зрењанину, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЋОШ МАРИНА, рођена 30. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЦАНОВИЋ СЛОБОДАН, рођен 15. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мацановић Мирка, адвоката у Сремској Митровици, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЧИЋ МАРИЈАНА, рођена 10. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грујичић Драгоја, адвоката у Сремској Митровици, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАРИЋ МИЛОШ, рођен 19. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Зорана, адвоката у Старој Пазови, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРЕДОЈЕВИЋ ДУШАН, рођен 03. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Предојевић Бранислава, адвоката у Старој Пазови, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВИЋ СМИЉКА, рођена 25. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗОРИЋ ДРАГАНА, рођена 10. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Драгане, адвоката у Инђији, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОКО ИВАНА, рођена 09. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тонковић Јосипа, адвоката у Суботици, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОКОВИЋ ПЕТАР, рођен 06. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Басарић Предрага, адвоката у Панчеву, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГОДАН КРИСТИАН, рођен 03. 02. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попи Мирће, адвоката у Вршцу, дана 31. 05. 2013. године, у трајању од две године.

Утврђује се да су испуњени услови из члана 83. став 1. тачка 9. Закона о адвокатури и члана 244. став 1. тачка 9. Статута Адвокатске коморе Србије па се применом члана 83. став 3. Закона о адвокатури и 244. став 4. Статута Адвокатске коморе Србије брише из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГОРДАНА РАКИЋ, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 12. 2012. године.
Снежана Силашки, адвокат из Новог Сада, именује се за преузиматеља предмета канцеларије Гордане Ракић, адвоката из Новог Сада.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЈЕВИЋ ПАПУЛИН ИНЕС, адвокат у Новом Саду са даном 05. 06. 2013. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКОЈЕ НАТАША, адвокат у Темерину са даном 31. 05. 2013. године, на лични захтев.
Поповић Миленко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРУХАР БРАНИМИР, адвокат у Сремској Митровици са даном 09. 05. 2013. године, на лични захтев.
Младеновски Сергеј, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Вршцу са даном 14. 05. 2013. године, због заснивања радног односа.
Медаковић Гордан, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕСЕЛИНОВ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Чоки, на адвокатско приправничкој вежби код Лазић Исидора, адвоката у Чоки, са даном 19. 05. 2013. године.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ МИНА (принципал КУПРЕС СЛАЂАНА,Нови Сад са даном 01.04.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА (принципал ЗЕВЕЂИ ОЛИВЕР,Нови Сад са даном 01.04.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРМПОТ ГОРДАНА (принципал БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНА,Нови Сад са даном 01.04.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АРСЕНОВ МИРОСЛАВ (принципал РАКИЋ РАДОВАН,Нови Сад са даном 01.04.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОРЧИЋ СЛОБОДАН (принципал ВОЈНОВИЋ МИЛАН,Нови Сад са даном 30.04.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИЛИПОВИЋ САРА (принципал БОГОВАЦ ПРЕДРАГ,Нови Сад са даном 30.04.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САВИЋ ТАМАРА (принципал ГУЦУЊА МИЛАН,Нови Сад са даном 04.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАРИЋ ЈАСМИНА (принципал ПЕЦОВСКИ НИКОЛА,Апатин са даном 04.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СУЈИЋ НЕБОЈША (принципал СУЈИЋ МИРЈАНА,Нови Сад са даном 04.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БИТЕВИЋ МИЉАНА (принципал ОСТОЈИН ЈОВИЦА,Зрењанин са даном 04.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОЈЧИЋ БОЈАНА (принципал УЗЕЛАЦ ДУШАН,Нови Сад са даном 04.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖУТИЋ ПЕТАР (принципал ДОРИЋ ЖАРКО,Нови Сад са даном 04.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИВОЈЕВИЋ СРЂАН (принципал РАДИВОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА,Нови Сад са даном 24.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛЕКИЋ СВЕТОЗАР (принципал МИЛИЋ КОСТА,Нови Сад са даном 24.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТАЛАНЧЕВСКИ МАРКО (принципал КОВАЧЕВИЋ СРЂАН,Нови Сад са даном 27.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине УДОВИЧИЋ БИЉАНА (принципал КРПИЋ БИСЕРКА,Суботица са даном 27.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛОЈПУР ДЕЈАН (принципал ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ ЈАСМИНА,Суботица са даном 27.05.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧУБРИЛО МИОДРАГ (принципал ЂУРЂЕВ ДУШАН,Темерин са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂАКОВИЋ МАРКО (принципал ЂАКОВИЋ ЈОВАНКА,Нови Сад са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАКИЋ ТАМАРА (принципал КУПРЕС СЛАЂАНА,Нови Сад са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАЛЕТИЋ СВЕТЛАНА (принципал ВЛА БОГДАН,Нови Сад са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАСИЉЕВИЋ МАРИНА (принципал РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР,Нови Сад са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОСАНОВИЋ МАРКО (принципал ВЛАЈКОВИЋ МИЛАН,Нови Сад са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОЈОВИЋ ВЛАДИМИР (принципал АНТИЋ БРАНИСЛАВ,Нови Сад са даном 04.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ ДУШАН (принципал ПРИМОВИЋ ГОРДАНА,Нови Сад са даном 26.03.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 04. 03. 2013. до 03. 03. 2014. године.
Сабо Звонко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРЂЕВ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 20. 05. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Милић Коста, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лалатовић Маја, адвокат у Суботици, променила презиме, које сада гласи Лалатовић Салатић.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду дана 23. 05. 2013. године, те да исту наставља код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ЏЕПИНА МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 8, почев од 15. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 22, почев од 01. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 47, почев од 03. 06. 2013. године.

Узима се на знање да је КРАЈНОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Фехер Ференца 1, почев од 07. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛОБАБА АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 26, почев од 09. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВИЋ Р. МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/ИИИ, стан 6, почев од 27. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је РАДОВАНОВ МИЛЕНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/ИИИ, стан 6, почев од 27. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је МУДРИНИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/ИИИ, стан 6, почев од 27. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВ СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Школска 14 Б/2, почев од 01. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ПУПАВАЦ БОРИСЛАВ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 129, почев од 01. 06. 2013. године.

Узима се на знање да је ЖИВКОВИЋ ЖИВКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 15, почев од 13. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је МИЛУТИНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 1, почев од 22. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је МАЛЕТИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 176/9а “ТЦ Атријум”, почев од 20. 05. 2013. године.

Узима се на знање да је ГРБИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 15, почев од 27. 05. 2013. године.