admin

Са седнице Управног одбора 31. јануара 2014

ВОЈНОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 26. 11. 1984. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВОЈНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОРАЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 21. 07. 1986. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1, локал 5. Брише се из Именика адвокатских приправника КОРАЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТОЈКОВ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 22. 03. 1984. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1, локал 5. Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈКОВ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИТИЋ СОКОЛА ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 05. 07. 1978. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Беочину, Светосавска бб.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИТИЋ СОКОЛА ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, са даном 30. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ХЕРЦЕГ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 30. 10. 1982. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Др Илије Ђуричића 2а.

РАДУЛОВИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 06. 05. 1985. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 27.

ТРКУЉА БОЈАН, дипломирани правник, рођен 17. 01. 1980. године уписује се 31. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 4/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛИСАВЉЕВИЋ БОЈАН, рођен 06. 09. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУЧЕНСКИ ИВАН, рођен 19. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ИВА, рођена 11. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ БОЈАНА, рођена 15. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖАРКОВ ДУЊА, рођена 20. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАТОВИЋ МАРИЈАНА, рођена 08. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ МИЛИЦА, рођена 27. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВ СЛАЂАНА, рођена 03. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРИВУНОВИЋ БОШКО, рођен 12. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Блешић Шпире, адвоката у Футогу, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕТНИЋ ПЕТАР, рођен 13. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пацек Штефаније, адвоката у Беочину, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ МАРКО, рођен 03. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гетл Едеа, адвоката у Зрењанину, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВСКИ ВЕСЕЛИН, рођен 14. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђулинац Љубомира, адвоката у Зрењанину, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТИКЛИЦА САВА, рођен 06. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Милослава, адвоката у Зрењанину, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 10. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Предрага, адвоката у Инђији, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУБРАВАЦ НЕМАЊА, рођен 07. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Едите, адвоката у Сомбору, дана 31. 01. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕДЕЉКОВИЋ др ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2014. године, на лични захтев.
Голубовић Светлана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПИЛИПОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду са даном 01. 02. 2014. године, на лични захтев.
Караматраковић Десимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУБАЊ ДУШКО, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2014. године, на лични захтев.
Задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Савић Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ МИЛИЦА, бивши адвокат из Апатина са даном 15. 01. 2014. године, на лични захтев.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАРГА СТАНИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Поповић Николине, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 12. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТКОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Бачкој Тополи, на адвокатско приправничкој вежби код Петковић Бранка, адвоката у Бачкој Тополи, са даном 20. 12. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 03. 01. 2014. године.
Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕКОВИЋ ЈОВАНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 09. 01. 2014. до 08. 01. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖУРЖОВАН МАРЋЕЛУ, адвокату у Алибунару, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 25. 12. 2013. године.
Стефановић Наташа, адвокат у Банатском Карловцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 24. 01. 2014. до 23. 01. 2015. године.
Бабић Нада, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАНГУБИЋ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију Општинског јавног правобраниоца општине Вршац, почев од 01. 01. 2014. године, док траје ова функција.
Павков Жива, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗДРАВКОВИЋ ЖЕЉКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 01. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАЈАЧИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 12. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Рајачић Саша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 23. 01. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сујић Мирјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Сујић Стаменић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мандић Ивана, адвокат у Бечеју, променила презиме, које сада гласи Мандић Кошарка.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Будимлић Светлана, адвокат у Бечеју, променила презиме, које сада гласи Главашки.

Узима се на знање да је ЈАНДРИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду дана 13. 01. 2014. године, те да исту наставља код Венцел Кристиана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је ЈАЊЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду дана 30. 01. 2014. године, те да исту наставља код Поповић Светислава, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Панчева, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ЗГЕРЂА ДРАГАНА, адвоката у Панчеву, тако да оно сада гласи: Панчево, Генерала Петра Арачића 4/6.

Узима се на знање да је БЈЕКИЋ мр ЗОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 30, почев од 15. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Веселина Маслеше 40/27, почев од 14. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је СУЈИЋ СТАМЕНИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18/ИВ, апартман 406, почев од 14. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је ТРБУК ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 60/12, почев од 15. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је МУРТИН ЈОВАНА, адвокат у Бегечу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивањданска 71, почев од 01. 02. 2014. године.

Узима се на знање да је МАКСИЋ М. МОМИР, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10, локал 1А, почев од 01. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранимира Ћосића 14, стан 141, почев од 01. 01. 2014. године.