admin

Са седнице Управног одбора 31. августа 2012

МАЛИВУК ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 15. 12. 1984. године уписује се 31. 08. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 16.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАЛИВУК ЈОВАН, адвокатски приправник код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 05. 06. 1982. године уписује се 31. 08. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра Првог 40.

БУГАРСКИ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 11. 11. 1974. године уписује се 31. 08. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 44.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХАЛИЛОВИЋ МИЊА, рођена 04. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томасовић Мирјане, адвоката у Суботици, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЈАЛИЋ ДУШАН, рођен 13. 02. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зјалић Драгомира, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ НЕМАЊА, рођен 29. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЛОГ ЂОРЂЕ, рођен 10. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАГУНЏИН НЕМАЊА, рођен 15. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗОМОРА ДУШАН, рођен 22. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕПАНОВ ИВАН, рођен 18. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛИЋ СРЂАН, рођен 19. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧ МЕЛИНДА, рођена 24. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ МИРЈАНА, рођена 21. 02. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОМИРОСКА ТАТЈАНА, рођена 22. 08. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНОЈЕВИЋ ТАТЈАНА, рођена 08. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИКУЛА ТАМАРА, рођена 20. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ СЛАЂАНА, рођена 16. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОПИЋ ИВАНА, рођена 24. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАРИЈА АЛЕКСАНДАР, рођен 02. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарија Корнела, адвоката у Панчеву, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈЧИЋ ИВАНА, рођена 29. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Окука Зорана, адвоката у Белој Цркви, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОЛАР ИЛИЈАНА, рођена 17. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујовић Драгана, адвоката у Старој Пазови, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЛАШЕВИЋ ТАМАРА, рођена 12. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радишић Гутеша Весне, адвоката у Зрењанину, дана 31. 08. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОРЂЕВИЋ СОЊА, адвокат у Руми са даном 30. 06. 2012. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Јаношевић Пера, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђорђевић Соње.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКШИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми са даном 01. 08. 2012. године, због заснивања радног односа.
Станојчић Јован, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Никшић Небојша.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОРЂЕВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Панчеву са даном 01. 07. 2012. године, на лични захтев.
Текијашки Драган, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђорђевић Светлане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕЈИН СРЕЋКО, адвокат у Апатину са даном 15. 09. 2012. године, због заснивања радног односа.
Перовић Борислав, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Вејин Срећка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУНДАЛО ЖЕЉКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 07. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГОШЕВСКИ ВЛАДАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 08. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗАВИШИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења за начелника Општинске управе општине Бечеј, почев од 13. 08. 2012. године, док траје ова функција.
Мандић Ивана, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АНТИЋ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију секретара Скупштине Града Новог Сада, почев од 29. 06. 2012. године, док траје ова функција.
Пелагић Небојша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАКОЦИЈА ОЛИВЕРИ, адвокату у Бачу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију начелника Опшинске управе Бач, почев од 25. 07. 2012. године, док траје ова функција.
Маринковић Јањетовић Мира, адвокат у Бачу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРКОВ ПАВЛУ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика у Скупштини Републике Србије, почев од 02. 08. 2012. године, док траје посланички мандат.
Сивчев Бранислав, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАУШЕВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 27. 07. 2012. године.
Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 01. 08. 2012. године.
Вукоњански Ковач Благоје, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТОТ ЛАСЛУ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 24. 07. 2012. године.
Сакач Иштван, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КЕЦМАН ДУШАНУ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 21. 05. 2012. године.
Крстић Дејан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 19. 07. 2012. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЛАЖИЋ КРИСТИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 25. 07. 2012. године.
Миљуш Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БОЖОВИЋ ЉИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 20. 08. 2012. до 19. 08. 2013. године.
Црномарковић Душан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АЋИМОВИЋ САНДРИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због боловања, почев од 06. 06. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САБО ДРАГАНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 16. 08. 2012. до 15. 08. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ ЈАСМИНИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 13. 08. 2012. до 12. 08. 2013. године.
Кунић Миодраг, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЛАЖИЋ КРИСТИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 27. 08. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Миљуш Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРИЈИЋ МАРИЈА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 01. 08. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству.
Асани Хава, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПИЛИПОВИЋ БОРИСЛАВ, адвокат у Кикинди, наставио са радом дана 06. 08. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Лисул Петар, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бабић Николина, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Бабић Поповић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Црномарковић Љиљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Божовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Хомоља Инђић Лидија, адвокат у Суботици, променила презиме, које сада гласи Инђић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Косановић Зрилић Бојана, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме, које сада гласи Косановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Нађалин Милица, адвокатски приправник у Војвода Степи, променила презиме, које сада гласи Милошевић.

Узима се на знање да је МИЛУТИНОВ НЕДЕЉКОВИЋ ИСИДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду дана 17. 07. 2012. године, те да исту наставља код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду дана 18. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ШТАЈНЕР БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 29, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ПАНТИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 29, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је СТЕПАНОВ МИЛИВОЈ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 29, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је РАДИВОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 29, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ ЈАСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 16. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР ВАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 16. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ САНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 76А/ИИИ, почев од 24. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 32/ИИ, стан 6, почев од 01. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ ЖАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б/И, стан 30, почев од 26. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б/И, стан 30, почев од 26. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20, стан 8, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАР МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а, стан 9, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ГРБОВИЋ МИЉАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/ВИ, стан 53, почев од 01. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ САВИН ИСИДОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 07. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2-а/И, стан 6, почев од 01. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је ХАНАК ЗОЛТАН, адвокат у Темерину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 342, почев од 15. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је РВОВИЋ РАДА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Е.Кумичића 11/5, почев од 12. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је АНДРИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Е.Кумичића 11/5, почев од 12. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је МАРИЋЕВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Генерала Драпшина 6, почев од 20. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је БОЖИН НЕЛУ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 2, почев од 24. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛАТКОВИЋ МАРКО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гундулићева 20, почев од 10. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је НАЂАЛИН ОЛИВЕРА, адвокат у Војвода Степи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 5, почев од 20. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛЕСКОВАЦ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Телепска 7, почев од 13. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је ЧАВЛИН МИХАЈЛО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милована Глишића 3, почев од 01. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је МИХАЈ МИЛКА, адвокат у Вршцу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стеријина 50, почев од 24. 08. 2012. године.

Узима се на знање да је ТУРКАН МИХАЕЛА, адвокат у Вршцу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стеријина 50, почев од 24. 08. 2012. године.