admin

Са седнице Управног одбора 30. септембра 2005.

АРСЕНИЈЕВИЋ БОШКО, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1965. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Његошева 24.

ШМРКИЋ МИЛИВОЈЕ, дипломирани правник, рођен 06. 08. 1957. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 43.

ЈОВИЧИЋ РАНКО, дипломирани правник, рођен 24. 05. 1957. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 6.

КАРАЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 07. 06. 1976. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Светог Николе 41.

НАГЕЛ ЈАНОШ, дипломирани правник, рођен 25. 05. 1962. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кањижи, Болничка 2.

СУБОТИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1965. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Трг Ћире Милекића 2.

ЛЕТИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 28. 05. 1939. године, уписује се 30. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

БАЈИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 09. 10. 1942. године, уписује се 17. 10. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Поштанска 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛИЋ СВЈЕТЛАНА, рођена 11. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВ ЈЕЛЕНА, рођена 21. 02. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лакићевић др Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИУЧИН МИЛОРАД, рођен 08. 11. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Марковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, рођен 09. 09. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОСТОВИЋ ИЛИЈА, рођен 16. 01. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБИЧИЋ ЂУРО, рођен 05. 09. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Буловић Милана, адвоката у Сомбору, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАКОВ МАРЈАН, рођен 01. 04. 1972. године, на адвокатско приправничку вежбу код Цимеша Видосава, адвоката у Панчеву, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, рођен 30. 12. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, рођена 12. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шереш Шимон Марије, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2005. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЈИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Сенти са даном 09. 10. 2005. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАКИЋ СРЂАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 09. 2005. године.

Утврђује се да је привремена забрана обављања адвокатске делатности изречена Агоштон Габријели, адвокату у Суботици, утврђена решењем Управног одбора број 146/05 од 06. 05. 2005. године престала да важи 19. 09. 2005. године.

Чабаркапа Горан, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће БАШИЋ ДУШАНУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 05. 09. 2005. године због одслужења војној рока у цивилној служби.

Пухаловић Александар, адвокат у Новом Саду се поставља за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЦВЕЈИН МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 08. 09. 2005. године.

Влајковић Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈУХАС ШАМУ ЕРИКА, адвокат у Мужљи, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 19. 06. 2005. године.

Поповић Јудита, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РИБАРОВ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 17. 09. 2005. године.

Ристић Драгослав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛЕШКОВ МИРОСЛАВ, адвокат у Бачкој Паланци, наставио привремене спречености, дана 06. 09. 2005. године.

Бабић Милан, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да су МАТИЈЕВИЋ ИВАН и МАТИЈЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокати у Новом Саду, основали Удружену адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Радничка 14/ИИИ, почев од 05. 09. 2005. године.

Узима се на знање да су ПОПОВИЋ ВУЈИЦА и ТАНЦИК ЈАРОСЛАВ, адвокати у Оџацима, раскинули уговор о оснивању Заједничке адвокатске канцеларије дана 31. 08. 2005. године.

Од 01. 09. 2005. године настављају самостално да обављају адвокатску делатност и то Танцик Јарослав на досадашњој адреси, а Поповић Вујица на адреси Бачка Паланка, Југ Богдана 60.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Наумовска Никић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи НИКИЋ.

Узима се на знање да је ЛЕКИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2005. године, те да исту наставља код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2005. године.

Узима се на знање да се Пајковић Драгана, адвокат у Панчеву разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Томовић Милутина, адвоката у Панчеву.

Дамјановић Дејан, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Томовић Милутина, адвоката у Панчеву.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ ВУЈИЦА, адвокат у Оџацима, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Југ Богдана 60, почев од 01. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је ВРАНИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 22, почев од 20. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је УКРОПИНА ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Београдски кеј 29, почев од 01. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Душана Васиљева 3, почев од 01. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је ЈОРГИЋ ДУШАНКА, адвокат у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи бригаде 2а, почев од 01. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је ЛАСЛО ЗАЈ ЕВА, адвокат у Ади, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 23, почев од 09. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је БОГАРОШКИ ПСОДОРОВ ДРАГИЊА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Генерала Драпшина 140/а, почев од 01. 09. 2005. године.