admin

Са седнице Управног одбора 30. новембра 2012

ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 16. 02. 1985. године уписује се 30. 11. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 33/И/4.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАНУРИЋ НАТАША, рођена 04. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ИРЕНА, рођена 09. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Полић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧАБАРКАПА МИЛИЦА, рођена 28. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљеновић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ МИА, рођена 25. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУВАКОВ ДУЊА, рођена 27. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ РУЖИЦА, рођена 08. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОДАЛОВ МИЛИЦА, рођена 07. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ДУЊА, рођена 24. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАЦ САЊА, рођена 22. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловац Мирјане, адвоката у Будисави, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОВАН АЊА, рођена 20. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СВИРЧЕВ МИЛАНА, рођена 23. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Глигорић Срђана, адвоката у Бечеју, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРКОВИЋ БОЈАН, рођен 13. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛИГОРИН МИРОСЛАВ, рођен 27. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дикосавић Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАЧИЋ СТЕФАН, рођен 20. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВКОВИЋ САША, рођен 16. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сокић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКИЋ МАРКО, рођен 05. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Светллане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖАРКОВИЋ ДРАШКО, рођен 30. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жарковић Данила, адвоката у Бачкој Паланци, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУЦОВИЋ МИЛАНА, рођена 22. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зекић Радивоја, адвоката у Вршцу, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВЕСКИ ЈЕЛЕНА, рођена 26. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРОС СИЛВИЈА, рођена 23. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Орос Салаг Маргите, адвоката у Руском Крстуру, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉАНОВИЋ ТРИФКО, рођен 30. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИКВИЦКИ ВЛАДИМИР, рођен 22. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тиквицки Стевана, адвоката у Новом Кнежевцу, дана 30. 11. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АДАМОВИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду са даном 21. 11. 2012. године, због заснивања радног односа.
Војкић Владимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЋИЋ КАХРИМАН ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 12. 2012. године, због пензионисања.
Радивојевић Наталија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАГИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2012. године, на лични захтев.
Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОВИЉ ДУШКО, адвокат у Бачкој Паланци са даном 14. 11. 2012. године, због заснивања радног односа.
Стајчић Марко, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САЈКОВ ЗВОНИМИР, адвокат у Панчеву са даном 16. 10. 2012. године, услед смрти.
Сајков Јасна, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АСАНОВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Врбасу са даном 30. 11. 2012. године, на лични захтев.
Вукашиновић Милован, адвокат у Змајеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАНТОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2012. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Заклан Драгана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АНТОНИЋ ДРАГИЦА, адвокат у Сремској Митровици са даном 30. 11. 2012. године, због заснивања радног односа.
Кардаш Душко, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 03. 11. 2012. до 02. 11. 2013. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СПАСОЈЕВИЋ ИВАНЧИЋ ДЕЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања, од 05. до 16. 11. 2012. године.
Хрнчјар Верица, адвокат у Новом Саду, обављала је послове привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АНТИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 11. 11. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију секретара Скупштине Града Новог Сада.
Пелагић Небојша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 01. 12. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика Народне скупштине Републике Србије.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокат у Вршцу, наставио са радом дана 29. 11. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора за секретара Скупштине општине Вршац.
Миуца Тодор, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТОТ ЛАСЛО, адвокат у Суботици, наставио са радом дана 05. 11. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Сакач Иштван, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Штајнер.

Узима се на знање да је ТОМИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Суботици, променила презиме, које сада гласи Милорадов.

Узима се на знање да ће БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду, (3105978810044), убудуће у евиденцији Адвокатске коморе Војводине бити уписан као Бељански Б. Слободан.

Узима се на знање да је ГАВРАНЧИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник у Руми, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми дана 14. 11. 2012. године, те да исту наставља код Гогић Марсела, адвоката у Руми, дана 15. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је ЈАЊЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду дана 14. 11. 2012. године, те да исту наставља код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 15. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је МАРЧЕТА СРЂАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Адамовић Синише, адвоката у Новом Саду дана 21. 11. 2012. године, те да исту наставља код Војкић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 22. 11. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧИПАК СИНТИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Суботицу, Шолохова 17, почев од 01. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ОБЕРМАН ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 19А, почев од 13. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је КОРАЋ МИХАИЛО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4ц, стан 6, почев од 06. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је КОСАНИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4ц, стан 6, почев од 06. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је ОРЛОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 18, почев од 29. 10. 2012. године.

Узима се на знање да је ЖИВАНОВ ЗВЕЗДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 18, почев од 29. 10. 2012. године.

Узима се на знање да је КОМАРОМИ АНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 32, почев од 05. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је ГЛУМАЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 33/И/4, почев од 29. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је ВУКОЈЕ НАТАША, адвокат у Темерину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 375, почев од 29. 10. 2012. године.

Узима се на знање да је БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Уроша Предића 4, почев од 08. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ВЕРА, адвокат у Врбасу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 83, почев од 01. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ НЕДЕЉКО, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 83, почев од 01. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је НИКОЛЕТИЋ МИЛАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сенћански пут 150, почев од 26. 11. 2012. године.