admin

Са седнице Управног одбора 30. новембра 2007

МИЛЕУСНИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 04. 02. 1977. године, уписује се 30. 11. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг Лазара Нешића 3.

ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 24. 02. 1978. године, уписује се 30. 11. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Владимира Назора 6.

СТОЈАНОВИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 24. 10. 1957. године, уписује се 30. 11. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 4.

ЋИРИЋ СРЕТКО, дипломирани правник, рођен 08. 10. 1944. године, уписује се 05. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Шумадијска 23.

ГАЏУРИЋ ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 14. 08. 1949. године, уписује се 25. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Димитрија 37.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЏЕПИНА МАРИНА, рођена 19. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Новаковић Радмила, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 09. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђокић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРОВИЋ ОЛИВЕРА, рођена 25. 07. 1960. године, на адвокатско приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ МИЛАН, рођен 22. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИНТЕР ДАНИЕЛ, рођен 28. 02. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУФЕГЏИЋ СРЂАН, рођен 16. 05. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миавец Беле, адвоката у Темерину, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНЕ, рођена 17. 02. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станић Бранислава, адвоката у Зрењанину, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУЛИНАЦ ЉУБОМИР, рођен 08. 06. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 23. 03. 1973. године, на адвокатско приправничку вежбу код Михалек Ендреа, адвоката у Ади, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРКОНИЋ НЕБОЈША, рођен 30. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 30. 11. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАНДО МИЛИЦА, адвокат у Сремској Митровици са даном 10. 11. 2007. године, због пензионисања.
Именована након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Весковић Миомира, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЋИРИЋ СРЕТКО, адвокат у Вршцу са даном 25. 11. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАЧКОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду са даном 25. 11. 2007. године, на лични захтев.
Именовани након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јанков Драгомир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАЏУРИЋ ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремској Митровици са даном 15. 12. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду са даном 20. 12. 2007. године, на лични захтев.
Именована након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Прстојевић Горан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТУРАН МИРЈАНА, адвокат у Шиду са даном 01. 12. 2007. године, због пензионисања.
Именована након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Туран Павел, адвокат у Шиду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЈЕШЧИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ ДУШАНКА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Миавец Беле, адвоката у Темерину, са даном 02. 11. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИЗОВА ЈАСНА, адвокатски приправник у Бачком Петровцу, на адвокатско приправничкој вежби код Кубињец др Јанка, адвоката у Бачком Петровцу, са даном 19. 11. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанков Драгомира, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МРДИЋ ТАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радомировић Еторе Зоре, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 11. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Дондур Адријана, адвокатски приправник у Темерину променила презиме, које сада гласи РАДМАН.

Узима се на знање да је ЧИПАК СИНТИЈА, адвокатски приправник у Суботици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бан Владислава, адвоката у Суботици дана 05. 11. 2007. године, те да исту наставља код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици дана 06. 11. 2007. године.

Узима се на знање да су СУБАКОВ МИЛОШ, ЗЛОКОЛИЦА СЛОБОДАН И СУБАКОВ АЛЕКСАНДРА, адвокати у Бечеју, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Бечеју, Данила Киша 2, почев од 07. 11. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗБУЋНОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Пивницама, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Бачки Петровац, Првомајска 27, почев од 27. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Соње Маринковић 21/И, почев од 13. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је ПЕРКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Соње Маринковић 21/И, почев од 13. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је СТУПАР МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/4, почев од 01. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је ВЛАЈКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20, почев од 07. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кеј жртава рације 4, почев од 01. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је ДЕНДА СЛАВКО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кеј 2. октобра 13/а, почев од 30. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је НЕШИЋ РАДОМИР, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бориса Кидрича 15, почев од 01. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ АНЂЕЛИЈА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 3а, почев од 01. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је КЕЦМАН ДУШАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситеја Обрадовића 15, почев од 27. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је САЛАТИЋ МИРЈАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 9, почев од 01. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је САЛАТИЋ МИЛОВАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 9, почев од 01. 11. 2007. године.