admin

Са седнице Управног одбора 30. марта 2012

АПРО НАТАША, дипломирани правник, рођена 20. 12. 1983. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника АПРО НАТАША, адвокатски приправник код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕРИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1985. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20/II, стан 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕРИЋ МАЈА, адвокатски приправник код Перић Дамира, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ХОРОВИЦ В. ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 26. 06. 1984. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ХОРОВИЦ В. ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 15. 04. 1981. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2б.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, адвокатски приправник код Станојевић Ж. Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РОМИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 22. 07. 1983. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Главна 7, локал 26.
Брише се из Именика адвокатских приправника РОМИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПИЛИПОВИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 19. 10. 1981. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 94.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПИЛИПОВИЋ СРЂАН, адвокатски приправник код Карановић Анђе, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВЈЕШТИЦА БОЈАН, дипломирани правник, рођен 29. 12. 1984. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Кеј 2. октобра 7.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВЈЕШТИЦА БОЈАН, адвокатски приправник код Паскаш Драгана, адвоката у Зрењанину, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАНДАРИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 20. 01. 1979. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Николе Тесле 3/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАНДАРИЋ САЊА, адвокатски приправник код Ћурчин Душана, адвоката у Панчеву, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГОМИЛАНОВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 08. 09. 1966. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сивцу, Маршала Тита 168.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГОМИЛАНОВИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, са даном 29. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАВЛОВ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 29. 06. 1978. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 12/IIII, стан 9.

КРАЈНОВИЋ ОЛГА, дипломирани правник, рођена 05. 09. 1953. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Лењинова 33.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 22. 03. 1984. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 23.

СУБОТИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 09. 03. 1984. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1-3.

ТАБАКОВИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 02. 09. 1981. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Бригадира Ристића 2 А/16.

ДРЕГА ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 26. 09. 1985. године уписује се 30. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 44.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРАНОВ ЗОРИЦА, рођена 03. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Примовић Гордана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОРИЋ МИЛИНА, рођена 31. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дорић Жарка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУШИКИЋ БИЉАНА, рођена 08. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМОВИЋ МИЛИЦА, рођена 18. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕКИЋ НАДА, рођена 04. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјекић мр Зоре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАЈЛОВИЋ ТИЈАНА, рођена 19. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖАКУЛА САНДРА, рођена 12. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ МЛАДЕНКА, рођена 17. 10. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛУТИНОВ НЕДЕЉКОВИЋ ИВАНА, рођена 30. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХЕРЦЕГ МИРОСЛАВ, рођен 21. 11. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУНИЋ НЕМАЊА, рођен 15. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ ВЕЉКО, рођен 13. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ САЊА, рођена 31. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Блешић Шпире, адвоката у Футогу, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КВРГИЋ ЈОВАНА, рођена 17. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чевари Роберта, адвоката у Темерину, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМИЕШКО КАРОЛИНА, рођена 08. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Смиешко Золтана, адвоката у Бечеју, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРНЕТА МИРЈАНА, рођена 13. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Петра, адвоката у Бачкој Паланци, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ САЊА, рођена 22. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Весне, адвоката у Врбасу, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ УРОШ, рођен 11. 03. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Згерђа Драгана, адвоката у Панчеву, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАЖИЛОВ КОРНЕЛ, рођен 08. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Анђелије, адвоката у Панчеву, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЛИНИЋ АНА, рођена 19. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ТИЈАНА, рођена 22. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Љубомира, адвоката у Ковину, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ДРАГАН, рођен 09. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Славенка, адвоката у Белој Цркви, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРИЈИЋ МИЛИЦА, рођена 03. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂАНИЋ ВЛАДИСЛАВ, рођен 22. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђанић Борислава, адвоката у Суботици, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВ КАТАРИНА, рођена 15. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лазић Исидора, адвоката у Чоки, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУБАЛО ДЕЈАН, рођен 24. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИН ДУШАНКА, рођена 19. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Владе, адвоката у Руми, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂАПИЋ МИЛАНА, рођена 19. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђапић Душанке, адвоката у Сомбору, дана 02. 04. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЈИЋ СТЕВАН, адвокат у Руми са даном 04. 03. 2012. године, услед смрти.
Сретеновић Славица, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мијић Стевана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЋ МИЛОШ, адвокат у Апатину са даном 08. 03. 2012. године, услед смрти.
Вејин Срећко, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Марић Милоша.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРАЈОВИЋ СТОЈА, адвокат у Сомбору са даном 10. 03. 2012. године, због пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Пекановић Олга, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Карајовић Стоје.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОСОВИЋ РАДОСАВ, адвокат у Бачкој Тополи са даном 31. 03. 2012. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Шакић Анђелка, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Косовић Радосава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду даном 31. 03. 2012. године, на лични захтев.
Примовић Гордана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Вучковић Гордане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНЧЕВИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду даном 01. 04. 2012. године, због заснивања радног односа.
Вучковић Снежана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јованчевић Наташе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕКОВИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИЈАНАЦ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Филиповић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 03. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ МИРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 03. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИНКОВИЋ-БАСТА СЛАЂАНИ, адвокату у Бачкој Тополи, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства, почев од 14. 02. 2012. године.
Дудаш Гизела, адвокат у Бачкој Тополи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОВИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 03. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Мишчевић Војислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је БЛИТВИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Хоровиц Вавић Александре, адвоката у Новом Саду дана 15. 03. 2012. године, те да исту наставља код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду дана 16. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ДИВЉАК САЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Чолевић Мире, адвоката у Новом Саду дана 26. 03. 2012. године, те да исту наставља код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду дана 27. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ЧУБРИЛО МИОДРАГ, адвокатски приправник у Темерину, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Чевари Роберта, адвоката у Темерину дана 12. 03. 2012. године, те да исту наставља код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину дана 13. 03. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бошњак Ђура, адвокат у Сомбору стекао право на академски назив магистра права.

Узима се на знање да је БОЈАТ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8ц, стан 1, почев од 05. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је БОЖИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Бошковића 14, почев од 10. 02. 2012. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 2, почев од 21. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ГЛУМАЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 22, почев од 22. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ЂОКИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 10, стан 4, почев од 19. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бурсаћа 14, почев од 01. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је МИЉЕВИЋ МАЈА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 31, почев од 01. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВИЋ ВИДИЋ РАДМИЛА, адвокат у Руми, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Станка Пауновић Вељка 139/1, почев од 26. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је МИТРОВИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Белој Цркви, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Дејана Бранкова 1а, почев од 19. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИША, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења бб, почев од 01. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је МУШИЦКИ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 15, почев од 01. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Новог Сада, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ЕТИНСКИ ВЕЉКА, адвоката у Новом Саду, тако да оно сада гласи: Нови Сад, Трг Саве Вукосављева 2.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Новог Сада, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ЛЕТИЋ МИРОСЛАВА, адвоката у Новом Саду, тако да оно сада гласи: Нови Сад, Трг Саве Вукосављева 2.