admin

Са седнице Управног одбора 30. марта 2007

ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 22. 06. 1979. године, уписује се 30. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шафарикова 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Мумин Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 03. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДМИЛОВИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 21. 12. 1975. године, уписује се 30. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 26.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДМИЛОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 03. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ОСТОЈИН ЈОВИЦА, дипломирани правник, рођен 04. 03. 1952. године, уписује се 30. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1-3, локал 51-«Банатски бизнис центар».

ПЕРИЋ ДАМИР, дипломирани правник, рођен 23. 11. 1974. године, уписује се 30. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Радомира Путника 50.

ГРБИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 01. 02. 1949. године, уписује се 12. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Нушићева 4.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАВИЦА ДРАГАН, рођен 05. 03. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 11. 02. 1973. године, на адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУЈИЋ МИРЈАНА, рођена 21. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Сујић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРБОВИЋ МИРЈАНА, рођена 13. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРПОНАИЋ ЕВА, рођена 05. 09. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Њилаш Михаља, адвоката у Кањижи, дана 30. 03. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФРАЊИЧЕВИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 19. 03. 2007. године, због заснивања радног односа.
Грчки А. Миреј, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ МОМИР, адвокат у Сенти са даном 02. 02. 2007. године, услед смрти.
Бајић Мирослав, адвокат у Сенти, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НАКОВ МАРЈАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Цимеша Видосава, адвоката у Панчеву, са даном 16. 03. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ДРАГУТИН, адвокат у Сомбору, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 26. 01. 2007. године.
Крстић Дејан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧКИ МИРОСЛАВА, адвокат у Панчеву, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 16. 10. 2006. године.
Ћирић Јован, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СИРАЦКА ЈОЗЕФИНА, адвокатски приправник у Бачком Петровцу, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатско приправничку вежбу, дана 01. 03. 2007. године.

УЗИМА СЕ на знање да је СЕКУЛИЋ МИОДРАГ, адвокат у Сомбору, наставио са радом након што је био привремено одсутан, дана 01. 05. 2007. године.
Старчевић Страхиња, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТРБОЈЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Суботици, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Стару Моравицу, Маршала Тита 3, почев од 15. 03. 2007. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 4, почев од 01. 03. 2007. године.

Узима се на знање да је РАДИЧЕВИЋ ВИДАКОВИЋ ХАДНАЂ ОЛГА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Зајца 16/5, почев од 01. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је ЖИВАНОВИЋ ВЕРИЦА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Путника 30, почев од 21. 03. 2007. године.

Узима се на знање да је СЕКУЛИЋ МИОДРАГ, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Коњовићева 27, почев од 01. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је ГВОЗДИЋ РАДОСАВ, адвокат у Новој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра И Карађорђевића 124, почев од 01. 01. 2007. године.