admin

Са седнице Управног одбора 30. маја 2014

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ АРСЕН, рођен 29. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жилић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ИГОР, рођен 19. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Башић Душана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САМАРЏИЋ ПЕТАР, рођен 20. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧ БОЈАН, рођен 14. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОТИЋ МАРИНА, рођена 05. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАВИДОВ ЈЕЛЕНА, рођена 03. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бајић Љубице, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕШИЋ ДРАГАНА, рођена 03. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ ТАТЈАНА, рођена 11. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАРИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНОВИЋ ИВАНА, рођена 19. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКИЋЕВИЋ ЈУГ, рођен 15. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ ДАРИЈА, рођена 29. 08. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рацић Дражена, адвоката у Суботици, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТИНИЋ МИРЈАНА, рођена 31. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Батинић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ БОГДАН, рођен 20. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Панчеву, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЗАЛИЦА БРАНКА, рођена 23. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 26. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павловић Радета, адвоката у Старој Пазови, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈА, рођена 11. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 30. 05. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЛАЧКОВ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду са даном 30. 05. 2014. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Плачков Драгана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАЊИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Панчеву са даном 31. 05. 2014. године, ради пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Марковић Лазар, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖУРЖОВАН МАРЋЕЛ, адвокат у Алибунару са даном 27. 04. 2014. године, услед смрти.
Смиљковић Зоран, адвокат у Добрици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАРАДИ ЈУДИТА, адвокат у Зрењанину са даном 12. 06. 2014. године, ради пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Станков Милан, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТИЋАНИН ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 05. 2014. године, због заснивања радног односа.
Маслеша Жарко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АНДРИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 05. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕРИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Станковић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕЉАНИН ДРАГАНИ, адвокату у Ветернику, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 08. 05. 2014. до 07. 05. 2015. године.
Дељанин Александар, адвокат у Ветернику се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства, од 28. 04. до 28. 08. 2014. године.
Ранчић Мирјана, адвокат у Панчеву се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАСИЛИЋ МЕЛИНДИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 05. 2014. до 20. 02. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХАСАНОВИЋ КОРАЋ БИЉАНИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за посланика у Народној Скупштини Републике Србије, почев од 16. 04. 2014. године, док траје посланички мандат.

Ковачевић Данило, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да је ВУЧЕВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 05. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Грубачић Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЕРДЕЉИ ТОНКОВИЋ АНА, адвокат у Бајмоку, наставила са радом дана 25. 05. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Маглаи Јене, адвокат у Бајмоку, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САМАРЏИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Сенти, наставила са радом дана 18. 06. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Николић Душан, адвокат у Сенти, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 14. 05. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАЛАЛИЋ ЈОВАН, адвокат у Бачкој Паланци, наставио са радом дана 16. 06. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због обављања функције народног посланика.
Јовић Мирјана, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТАПАВИЧКИ ИРЕНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 17. 05. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због обављања функције заменика заштитника грађана за територију Града Зрењанина.
Лирић Иван, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕЉИН СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 12. 05. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бајић Зорана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Кузмановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Крчмар Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Мићић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мандић Драгана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Ђорђевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Филиповић Александра, адвокат у Руми, променила презиме, које сада гласи Марин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Варга Марина, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Илић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вулековић Ана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Црњански.

Узима се на знање да је ЦРЊАНСКИ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду дана 31. 05. 2014. године, те да исту наставља код Хоровиц Вавић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ТРНИНИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Чабаркапа Владимира, адвоката у Новом Саду дана 15. 05. 2014. године, те да исту наставља код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 05. 2014. године.

Узима се на знање да је СИМИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Петковић Јоване, адвоката у Панчеву дана 27. 04. 2014. године, те да исту наставља код Ранчић Мирјане, адвоката у Панчеву, дана 28. 04. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ковач Мелинда, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Василић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Гравоња Биљана, адвокат у Сомбору, променила презиме, које сада гласи Михајловић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАЛАЛИЋ ЈОВАН, адвокат у Бачкој Паланци, преселио седиште канцеларије у Нови Сад, Трг младенаца 5, почев од 16. 06. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАЈКОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Панчеву, преселила седиште канцеларије у Црепају, Саве Ковачевића 29, почев од 28. 05. 2014. године.

Узима се на знање да је ГАГИЋ МАРЈАН, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирила и Методија 13/7, почев од 15. 05. 2014. године.

Узима се на знање да је ЛОЈПУР ДЕЈАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матка Вуковића 8, почев од 26. 05. 2014. године.