admin

Са седнице Управног одбора 30. јуна 2006.

ЈОВАНОВИЋ МИРОЈЕ, дипломирани правник, рођен 22. 11. 1979. године, уписује се 30. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вука Караџића 31.

ВУЈАСИН ИВАНА, дипломирани правник, рођена 29. 07. 1977. године, уписује се 30. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 17.

СОКИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 05. 09. 1975. године, уписује се 30. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 21.

МАЏАР ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 15. 05. 1953. године, уписује се 03. 07. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Папа 19.

СТАНОЈЧИЋ ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 23. 02. 1978. године, уписује се 30. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 116.

ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 14. 02. 1941. године, уписује се 30. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Васка Попе 9/а.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТРБАЦ МИРЈАНА, рођена 25. 10. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЂЕВИЋ ВЕСНА, рођена 14. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Џигурски Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 13. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЛЕЧИЋ АРЛЕТА, рођена 31. 10. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Галечић Јасне, адвоката у Бачкој Паланци, дана 30. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ ВАСКА, рођена 26. 01. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Паић Зорана, адвоката у Темерину, дана 30. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋЕВ АЛЕКСАНДРА, рођена 17. 02. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Милићев Живкице, адвоката у Зрењанину, дана 30. 06. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРЧКИ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Молу са даном 30. 06. 2006. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Грчки А. Мирјами, адвокат у Молу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КИЧИ БЕРЕЦ ГИЗЕЛА, адвокат у Кањижи са даном 12. 06. 2006. године, због заснивања радног односа.
Терзић Мирослав, адвокат у Хоргошу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАИНОВИЋ ТОМИСЛАВ, адвокат у Вршцу са даном 01. 07. 2006. године, на лични захтев.
Ракитован Ромулус, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Вршцу са даном 23. 06. 2006. године, због пензионисања.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Кули, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 25. 05. 2006. године.
Миленковић Ержебет, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НАНИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 20. 06. 2006. године.
Хербез Вукица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да се Јаковљевић Бранислав, адвокат у Панчеву разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Бјелица Бранислава, адвоката у Панчеву.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛОШЕВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Руму, ЈНА 148, почев од 01. 07. 2006. године.

Узима се на знање да је САРИЋ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20, почев од 27. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија РАКИЋ ЖЕЉКА и РАКИЋ ГОРДАНЕ, адвоката у Новом Саду, преселила своје седиште на адресу Железничка 50, почев од 22. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је ЛУКАШЕВ МАРЈАН, адвокат у Белој Цркви, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Козарачка 3, почев од 25. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ ДАЛИБОР, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 72-приземље, почев од 01. 06. 2006. године.