admin

Са седнице Управног одбора 30. јануара 2015

ИВАНИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођен 10. 04. 1989. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИВАНИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈАЊИЋ МИНА, дипломирани правник, рођена 26. 11. 1988. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17/10.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈАЊИЋ МИНА, адвокатски приправник код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈЕВТИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 16. 11. 1984. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈЕВТИЋ БОЈАН, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШПИГЕЛ ЛАРИСА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1987. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 17.
Брише се из Именика адвокатских приправника ШПИГЕЛ ЛАРИСА, адвокатски приправник код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, са даном 29. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КЕРКЕЗ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 29. 06. 1987. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 17.

БАЈРАМОВИЋ ДИНА, дипломирани правник, рођена 28. 06. 1981. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/И.

ПУПОВИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 24. 04. 1984. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 23.

РАПАЈИЋ КОСТА, дипломирани правник, рођен 01. 02. 1986. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 7.

ИЛИЈАШЕВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1973. године уписује се 30. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Јове Јовановића Змаја 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕКИЋ СЛАЂАНА, рођена 05. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИВОЈЕВИЋ ТИЈАНА, рођена 02. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИНЋИР АНА, рођена 24. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВ АЛЕКСА, рођен 18. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРБАКОВ ДУЊА, рођена 21. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Момчиловић Синише, адвоката у Бечеју, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОЈИЋ МАЈА, рођена 21. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кардум Марије, адвоката у Сомбору, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЛИЋ СТРАХИЊА, рођен 01. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милојичић Бранислава, адвоката у Апатину, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧИПАК СИДАРТО, рођен 19. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чипак Синтије, адвоката у Суботици, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЉОВИЋ РАДОШ, рођен 30. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Старој Пазови, дана 03. 02. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУХИ ЛАСЛО, адвокат у Кањижи са даном 01. 01. 2015. године, због пензионисања.
Орос Лајош, адвокат у Кањижи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАНДУРОВ СВЕТЛАНА, адвокат у Панчеву са даном 06. 02. 2015. године, због заснивања радног односа.
Вучковић Никола, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОСАВЉЕВ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 19. 01. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДУБАИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Светозар Милетићу, на адвокатско приправничкој вежби код Илић Јозе, адвоката у Светозар Милетићу, са даном 21. 01. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине УГРЕШИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Угрешић Небојше, адвоката у Сомбору, са даном 19. 01. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БОЖИЋ МАЈДИ, адвокату у Бачкој Тополи, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 01. 2015. године до 09. 01. 2016. године.
Хоџић Ахмет, адвокат у Бачкој Тополи се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТУБИН ЗДРАВКУ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 16. 12. 2014. године.
Пудар Драгомир, адвокат у Кикинди се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРАНОВИЋ БОСИЉКИ, адвокатском приправнику у Бачкој Паланци, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 12. 2014. године до 09. 12. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЗАРЕВИЋ РАДОВАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 21. 01. 2015. године.
Плачков Драгана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАШИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију Општинског правобраниоца општине Пећинци, почев од 30. 12. 2014. године, док траје ова функција.
Карановић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАМЈАНОВ ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију Градског правобраниоца скупштине Града Суботица, почев од 30. 12. 2014. године, док траје ова функција.
Какаш Илона, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂАНИЋ ВЛАДИСЛАВУ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 30. 01. 2015. до 08. 07. 2016. године.
Ђанић Борислав, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САЈКОВ ЈАСНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, почев од 15. 02. 2015. године.
Левнајић Саша, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МУМИН ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 22. 12. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Мумин Александар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВАСИЛИЋ МЕЛИНДА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са адвокатско приправничком вежбом дана 20. 01. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на обављање вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мијић Бранислава, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Ступар.

Узима се на знање да је ЋУРЧИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду дана 05. 01. 2015. године, те да исту наставља код Савовић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је ГРУБОР ДУБРАВКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 31. 12. 2014. године, те да исту наставља код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 01. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је ПАКОВИЋ ВУКАШИН, адвокатски приправник у Вршцу, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Михај Милке, адвоката у Вршцу дана 09. 01. 2015. године, те да исту наставља код Матић Бранислава, адвоката у Белој Цркви, дана 12. 01. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лојпур Соња, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Марунић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је “Заједничка адвокатска канцеларија Сувајџић Бранислава, Сувајџић Милица и Сувајџић Ненад”, адвоката у Новом Саду променила назив у “Заједничка адвокатска канцеларија Сувајџић Бранислава, Кнежевић Н. Милица и Сувајџић Ненад”, са седиштем у Новом Саду, Стевана Брановачког 7.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НОВАК ПЕТАР, адвокат у Темерину, преселио седиште канцеларије у Госпођинце, Краља Петра 25, почев од 01. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 19а, почев од 24. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је ГОСТОВИЋ ИЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 2/ИИ, почев од 15. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је КЕСЕРИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 2/ИИ, почев од 15. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је ЗИНДОВИЋ ГОЛУБ, адвокат у Новом Саду, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/Б, почев од 13. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је КРИЖАН АНТАЛ, адвокат у Тителу, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 17, почев од 05. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЧИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Суботици, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Трг жртава фашизма 5/1, почев од 01. 02. 2015. године.