admin

Са седнице Управног одбора 30. јануара 2009

ПАВЛИЧИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 07. 10. 1978. године уписује се 30. 01. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Цара Душана 82.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАВЛИЧИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 01. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 27. 07. 1950. године уписује се 05. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Петефи бригаде 16.

ЂУРИЋ СУМАН ШТЕФИЦА, дипломирани правник, рођена 29. 10. 1954. године уписује се 06. 01. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 13.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКОВЉЕВИЋ ЈАСМИНА, рођена 31. 08. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ЖЕЉКА, рођена 05. 02. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЋ АНА, рођена 13. 10. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Димитрић Јове, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУВАРА БРАНКА, рођена 23. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРКУЧИН ЂОРЂЕ, рођен 27. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРЂА ТАМАРА, рођена 16. 02. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мрђа Светлане, адвоката у Челареву, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАЈЧЕВСКИ СРЂАН, рођен 02. 05. 1988. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ АЊА, рођена 23. 04. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лукић Мирослава, адвоката у Панчеву, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБОВИЋ ВЕРА, рођена 15. 02. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радомировић Еторе Зоре, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕРДЕЉАН ВЕСНА, рођена 24. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ ДРАГАНА, рођена 07. 08. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђурић Драгана, адвоката у Старој Пазови, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗОМОРА ВЕСНА, рођена 25. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 01. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА, адвокат у Бачкој Тополи са даном 30. 01. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КУЈУНЏИЋ ЈАКОВ, адвокат у Суботици са даном 31. 12. 2008. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Тиквицки Иван, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕАРА ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, са даном 16. 12. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАРУ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, са даном 26. 01. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВ, бивши адвокат из Зрењанина са даном 20. 01. 2009. године, на лични захтев.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ЛАДАЊИ ИЛОНКА, адвокат у Бездану, бити привремено одсутна почев од 01. 02. 2009. године.
Коњевић Драган, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗАВРТАНИК ПАРОШКИ САЊА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 06. 01. 2009. године.
Чаушевић Татјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОСТОЈИН ЈОВИЦА, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 23. 12. 2008. године.
Милићев Живкица, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ГОЈКОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставити са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 05. 02. 2009. године.
Гојковић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЈАНЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Вршцу, наставити са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 19. 01. 2009. године.
Мијатов Војислав, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Руми, наставити са радом након што је био привремено одсутан, дана 17. 02. 2009. године.
Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Филиповић Јасмина, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ.

Узима се на знање да је БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН, адвокатски приправник у Сомбору, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бељански Бранислава, адвоката у Сомбору дана 22. 01. 2009. године, те да исту наставља код Станковић Ђорђа, адвоката у Новом Саду дана 23. 01. 2009. године.

Узима се на знање да се Комленац Влајко, адвокат у Сремској Митровици разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Броцић Мирјане, бившег адвоката у Суботици.
Ђуровић Мирјана, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Броцић Мирјане, бившег адвоката у Сремској Митровици.

Узима се на знање да се Пупавац Жељко, адвокат у Вршцу разрешава дужности привременог заменика Попеску Павела, адвоката у Вршцу.
Ракитован Ромулус, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика Попеску Павела, адвоката у Вршцу.

Узима се на знање да се Нађалин Оливера, адвокат у Војвода Степи разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Врањеш Миленка, бившег адвоката у Српској Црњи.
Коларски Бранислав, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Врањеш Миленка, бившег адвоката у Српској Црњи.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Станковић Снежане, адвоката у Панчеву дана 22. 01. 2009. године, те да исту наставља код Станић Новака, адвоката у Панчеву дана 23. 01. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САБАДОШ ЈАКОВ, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Руски Крстур, Блок 3, почев од 01. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Зетска 2/24, почев од 20. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ ВОЈО, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг српских добровољаца 4, почев од 06. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је БУКАРИЦА НЕНАД, адвокат у Оџацима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јурија Гагарина 20, почев од 08. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је САБАДОШ РОБЕРТ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милоша Обилића 25/9, почев од 01. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ ЈОВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Царице Милице 1, почев од 15. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 42, почев од 19. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је КРИЧКОВИЋ ЗДЕНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Руменачка 110/2, почев од 01. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је КУРБАЛИЈА ПЕТАР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 7, почев од 26. 01. 2009. године.

Утврђује се износ исплате по смртном случају члана Посмтног фонда Адвокатске коморе Војводине у висини од 100.000,00 динара.

Утврђује се износ уплате од стране чланова Посмртног фонда АКВ по једном смртном случају у износу од 80,00 динара.

Ова одлука се примењује на чланове Посмртног фонда АКВ који су преминули након 01. 02. 2009. године.