admin

Са седнице Управног одбора 30. августа 2013

СТОЈКОВИЋ АЈША, дипломирани правник, рођена 06. 12. 1983. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/И.

Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈКОВИЋ АЈША, адвокатски приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 08. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЛБАША ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 01. 05. 1983. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 21/И.

ЂУРИЋ СЛОБОДАНКА, дипломирани правник, рођена 27. 01. 1979. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 19/И.

БЕСЕРМЕЊИ ИГОР, дипломирани правник, рођен 02. 11. 1985. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Саве Вукосављева 2.

ШВОЊА БОЖИДАР, дипломирани правник, рођен 31. 07. 1984. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38.

РАДИН МАРИО, дипломирани правник, рођен 21. 07. 1977. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 27.

ЈОРГИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1981. године уписује се 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бешки, Хајдук Станка 19.

УГЉЕШИН ЂУРА, дипломирани правник, рођен 02. 11. 1956. године уписује се 05. 09. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Јове Максина 28.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МАРИНА, рођена 25. 06. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈИЋ ЈАСМИНА, рођена 02. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРДАНОВИЋ ГОРДАНА, рођена 15. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 27. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАШИНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАН ЈОВАНА, рођена 19. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 22. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУРСАЋ МАРИЦА, рођена 07. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБОВИЋ ИГОР, рођен 25. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАБЕЖ НИКОЛА, рођен 31. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕРЦЕГ ИГОР, рођен 16. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ БОЈАН, рођен 30. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАГОРАЦ ЖЕЉКО, рођен 14. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕЛИЋ МИЉАН, рођен 11. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прица Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУЈИЋ КЛАУДИЈА, рођена 05. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зеди Валерије, адвоката у Бечеју, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕМЧЕВ ЏИНИЋ ТАМАРА, рођена 17. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАНОВИЋ ДРАГАН, рођен 10. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Амиџић Грује, адвоката у Бачкој Паланци, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ИСИДОРА, рођена 02. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић М. Душана, адвоката у Сомбору, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКИЧЕВИЋ ЛАЗАР, рођен 14. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукичевић Радивоја, адвоката у Сомбору, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉЕШИЋ АНДРЕЈ, рођен 27. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарупски Ромеа, адвоката у Вајској, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУМБАС МАРТИНА, рођена 21. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТИЋ ФИЛИП, рођен 17. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Витомировић Немање, адвоката у Суботици, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАНДОР ВИКТОР, рођен 25. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАРОВИЋ КАТАРИНА, рођена 04. 06. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Паровић Драгана, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕТОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 02. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манастирац Видић Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАЈИЋ МИЛОШ, рођен 09. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спајић Србислава, адвоката у Руми, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВ ЗОРАН, рођен 20. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Биљане, адвоката у Зрењанину, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ МИЛКА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 07. 2013. године, због пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Вучковић Жарко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИДОРОВИЋ СЛОБОДА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2013. године, због заснивања радног односа.
Чудић Ивана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОШИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Панчеву са даном 25. 06. 2013. године, због смрти.
Василије Милош, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Светислава, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 06. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАТОРА НЕДЕЉКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жикић Љубице, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 08. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАШИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Торма Харија, адвоката у Сомбору, са даном 15. 07. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине МАРТИЋ МАРИЈА, бивши адвокат из Панчева са даном 30. 08. 2013. године, на лични захтев.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТОЈЧИЋ РАГАЈ ЉУБИЦИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 08. 2013. до 31. 07. 2014. године.
Левајац мр Зоран, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 08. 2013. до 31. 07. 2014. године.
Малетић Владислав, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЛАТОВИЋ САЛАТИЋ МАЈИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 08. 2013. до 05. 08. 2014. године.
Косановић Милутин, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРЈАНОВИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 19. 08. 2013. до 18. 08. 2014. године.
Мићовић Милорад, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СМИЕШКО КАРОЛИНИ, адвокатском приправнику у Бечеју, привремено престаје адвокатско приправничка вежба због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 06. 2013. до 24. 06. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 15. 07. 2013. године.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРУХАР ЖЕЛИМИРУ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 01. 07. 2013. године.
Младеновски Сергеј, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАКСИЋ М. МОМИРУ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 25. 08. 2013. године.
Кнежевић Данило, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖУРЖОВАН ОКТАВИЈАНУ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 13. 06. 2013. године.
Арко Надежда, адвокат у Ковину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВАНОВИЋ МИРОЈУ, адвокату у Новом Саду привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију помоћника Градоначелника Новог Сада, почев од 01. 08. 2013. године, док траје ова функција.
Лакић Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЛИЋ ВЛАДИИРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за посланика у Скупштини АП Војводине, почев од 01. 09. 2013. године, док траје посланички мандат.
Солдат Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СЛАДОЈЕВИЋ СТАНИМИРОВИЋ СИМОНИДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 06. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БОЖОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 08. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Црномарковић Душан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КРИЖ ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 07. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 04. 07. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ ЈАСМИНА, адвокат у Суботици, наставила са радом дана 13. 08. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Кунић Миодраг, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРИЈИЋ МАРИЈА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 03. 07. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству.
Пријић Биљана, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са приправничком вежбом дана 13. 06. 2013. године, након породиљског одсуства.

УЗИМА СЕ на знање да је САБО ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са приправничком вежбом дана 15. 08. 2013. године, након породиљског одсуства.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Илић Јована, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Пејић.

Узима се на знање да је ГАВРАНЧИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гогић Марсела, адвоката у Руми дана 15. 07. 2013. године, те да исту наставља код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 16. 07. 2013. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВ СТЕВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду дана 06. 08. 2013. године, те да исту наставља код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Зрењанину, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Комлушки Нинослава, адвоката у Зрењанину дана 31. 07. 2013. године, те да исту наставља код Михајлов Татјане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је БОЈОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду дана 31. 07. 2013. године, те да исту наставља код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да су ДОБРОСАВЉЕВ СВЕТОЗАР и ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, адвокати у Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Максима Горког 22, почев од 30. 08. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Старој Пазови, преселио седиште канцеларије у Нову Пазову, Цара Душана 1, локал 17, почев од 01. 08. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРАВИЋ АНА, адвокат у Суботици, преселила седиште канцеларије у Чантавиру, Трг Петефи бригаде 2, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је ЛЕСКОВАЦ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 58, почев од 09. 07. 2013. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 75/ВИ/31, почев од 01. 07. 2013. године.

Узима се на знање да је ШПОЊА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 2а, почев од 01. 09. 2013. године.

Узима се на знање да је КИТАНОВИЋ БАШИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 6, почев од 15. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 6, почев од 15. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ ДАВОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је КАПУН ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је КОЊЕВИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/ИИИ, стан 6, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ БОГОЉУБ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Меленачка 1, почев од 15. 07. 2013. године.

Узима се на знање да је МИЉЕВИЋ МАЈА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг слободе 3, почев од 12. 08. 2013. године.