admin

Са седнице Управног одбора 30. априла 2010

КАЋАНСКИ БОШКО, дипломирани правник, рођен 23. 03. 1981. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вука Карџића 31.

Брише се из Именика адвокатских приправника КАЋАНСКИ БОШКО, адвокатски приправник код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 04. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЕРЋАН ЖИВКО, дипломирани правник, рођен 08. 01. 1984. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 4.

ПОПОВИЋ МИША, дипломирани правник, рођен 16. 01. 1948. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Цара Душана 1.

МАРКОВИЋ-БАСТА СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 28. 12. 1975. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Главна 12.

НИШКАНОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 14. 01. 1948. године уписује се 17. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Мите Топаловића 6.

ЈОВИЧИЋ БРАНИБОР, дипломирани правник, рођен 20. 02. 1977. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 17.

ГВОЖЂАН ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 22. 10. 1976. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Шупљикца 16.

ЕРДЕЉИ АНА, дипломирани правник, рођена 18. 02. 1980. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бајмоку, Трг маршала Тита 5.

НИКОЛИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 24. 11. 1980. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 14.

МИХАЈЛОВ ТАТЈАНА, дипломирани правник, рођена 28. 04. 1976. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Сарајлијина 2б.

ЛИРИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 18. 02. 1947. године уписује се 31. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гимназијска 16.

КОВАЧЕВИЋ ЉУБОМИР, дипломирани правник, рођен 21. 10. 1930. године уписује се 10. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 19.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОСИМОВ МАЈА, рођена 16. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Макљеновић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОНОВСКА ЈЕЛЕНА, рођена 25. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАСАПОВИЋ ОЛИВЕРА, рођена 16. 06. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ НЕБОЈША, рођен 17. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Тубић Војиславе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈСТОРОВИЋ БОШКО, рођен 12. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЏУВЕР МИЛИНКО, рођен 18. 10. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖАРКОВИЋ УГЉЕША, рођен 14. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жарковић Данила, адвоката у Бачкој Паланци, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКИЋ АДРИЈАНА, рођена 11. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шкундрић Миодрага, адвоката у Панчеву, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСТОЈИЋ ГОРАН, рођен 25. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Родић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ САРА, рођена 21. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУГАРСКИ МИЛОШ, рођен 07. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански др Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОРЧИЋ СЛОБОДАН, рођен 26. 03. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБО РИХАРД, рођен 27. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 10. 05. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радић Ратка, адвоката у Суботици, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТИЋ БИЉАНА, рођена 11. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 13. 07. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код мр Јасика Николе, адвоката у Инђији, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРЧМАР ЈЕЛЕНА, рођена 20. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛИРИЋ ИВАН, адвокат у Зрењанину са даном 20. 05. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ЉУБОМИР, адвокат у Сремској Митровици са даном 30. 04. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУБАКОВ ВЛАДИМИР, адвокат у Бечеју са даном 19. 03. 2010. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Субаков Владимира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2010. године, на лични захтев.
Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јанковић Војислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БИРКАШ ЗВОНКО, адвокат у Сремској Митровици са даном 19. 04. 2010. године, услед смрти.
Весковић Ж. Миомира, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Биркаш Звонка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОЖИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 02. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДУЈКОВИЋ КОСТА, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 22. 02. 2010. године.
Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АСАНИ ХАВА, адвокат у Зрењанину, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 13. 04. до 15. 05. 2010. године.
Тапавички Ирена, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХУЊАДИ ШАНДОР, адвокат у Сенти, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 16. 04. 2010. године.
Михок Јанош, адвокат у Сенти, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДЕЉАНИН ДРАГАНА, адвокат у Ветернику, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 17. 04. 2010. године.
Дељанин Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 28. 04. 2010. до 27. 04. 2011. године.
Танкосић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 04. 2010. године.
Фехер Оплетан Ендре, адвокат на Палићу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Трбојевић Драгана, адвокат у Ветернику променила презиме, које сада гласи ДЕЉАНИН.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Латиновић Јелена, адвокатски приправник у Кикинди променила презиме, које сада гласи Грбић Латиновић.

Узима се на знање да је СЕМЛЕКАН НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 19. 04. 2010. године, те да исту наставља код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду дана 20. 04. 2010. године.

Узима се на знање да се Јанковић Војислав, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.
Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Петроварадину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Вељка Петровића 8, стан 5, почев од 10. 04. 2010. године.

Узима се на знање да је РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирпанова 3, почев од 15. 04. 2010. године.

Узима се на знање да је СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранислава Бороте 7, почев од 01. 04. 2010. године.