admin

Са седнице Управног одбора 3. октобра 2014

БОЈЧИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 15. 01. 1986. године уписује се 03. 10. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1. Брише се из Именика адвокатских приправника.
БОЈЧИЋ СЛОБОДАН, адвокатски приправник код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 10. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НОВАК ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 29. 09. 1986. године уписује се 03. 10. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 7.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АВРАМОВ НЕСТОР, рођен 01. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКАНОВ СПАСОЈЕ, рођен 19. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шереш Шимон Марије, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРИЋ ЈОВИЦА, рођен 21. 10. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трифковић Ненада, адвоката у Петроварадину, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕНКА МИРОСЛАВ, рођен 23. 04. 1970. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвозденац Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, рођен 21. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАНИЋ ВЛАДИМИР, рођен 02. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копања Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ БОЈАН, рођен 10. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСИЋ ПЕТАР, рођен 20. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФРАЈЛИЋ БОЈАН, рођен 10. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 15. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитријевић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИРМАНЧЕВИЋ БОЈАН, рођен 07. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГОВИЋ ДАНИЛО, рођен 13. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ МИЛАН, рођен 13. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 23. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дамјанић Љубе, адвоката у Сремској Каменици, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАСИЋ НАЂА, рођена 15. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИНТЕР КРИСТИНА, рођена 30. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУЛОЦКИ ИВАНА, рођена 05. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОТРЕБИЋ САЊА, рођена 30. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА, рођена 12. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дражић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋЕВИЋ БОЈАНА, рођена 12. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУГАРИН ЖЕЉКА, рођена 22. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђорђевић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ДРАГАНА, рођена 07. 10. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОШИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 14. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 21. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УСОРАЦ ДРАГАНА, рођена 17. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЈДУК ДАНИЦА, рођена 03. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЖДАР ЈЕЛЕНА, рођена 07. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗОМОРА ЈОВАНА, рођена 07. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомора Николе, адвоката у Темерину, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОГАНЧЕВ ГОРАНА, рођена 05. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕФАНОВИЋ ОЛИВЕРА, рођена 03. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАЏИЋ ТИНА, рођена 20. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОРЊАНСКИ МИЛИЦА, рођена 27. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Соро Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВОВИЋ ИВАНА, рођена 14. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКОВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕШИРЕВИЋ БИЉАНА, рођена 26. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 14. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУБОР ДУБРАВКА, рођена 19. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ДУЊА, рођена 15. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Петра, адвоката у Бачкој Паланци, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ САРА, рођена 21. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ МАРИНА, рођена 07. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Љубице, адвоката у Сремској Митровици, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛИСАВАЦ АЛЕКСАНДРА, рођена 02. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ СОЊА, рођена 26. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Куљхави Јанка, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ МАЈА, рођена 22. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војводић Милана, адвоката у Новој Пазови, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЛИЋ ПЕТАР, рођен 25. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малетић Владислава, адвоката у Руми, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕВИЋ ЛАНА, рођена 18. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнези Антуна, адвоката у Сомбору, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОПАЧИЋ МИЛОШ, рођен 15. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Опачић Душка, адвоката у Панчеву, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОШУ МАРКО, рођен 21. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИТА ИВАНА, рођена 25. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ВАРВАРА, рођена 03. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Слободана, адвоката у Ковачици, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕНОВИЋ ИВАН, рођен 08. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Биљане, адвоката у Зрењанину, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОКО ПЕТАР, рођен 24. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стоиљковски Владимира, адвоката у Зрењанину, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕЛЕКЕТИЋ ЕНА, рођена 29. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пудар Драгомира, адвоката у Кикинди, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСИЋ ПРЕДРАГ, рођен 20. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОРЊАК СОЊА, рођена 11. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАШИН ДИМИТРИЈЕ, рођен 23. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду са даном 01. 10. 2014. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Стевовић Вук, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 05. 09. 2014. године, на лични захтев.
Ђурашиновић Драгана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Сремској Митровици са даном 09. 09. 2014. године, на лични захтев.
Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРШКА ЈАН, адвокат у Старој Пазови са даном 01. 10. 2014. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Вршка Борис, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КУЈУНЏИЋ МИЛЕНКА, адвокат у Суботици са даном 10. 10. 2014. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Мамула Исидора, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАЛИНИЋ АНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, са даном 30. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ УРОШ, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Згерђа Драгана, адвоката у Панчеву, са даном 09. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АРСЕНОВ ТОМИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Арсенов Николе, адвоката у Новом Бечеју, са даном 31. 08. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТУШЋАК СТЕВА, адвокатски приправник у Шиду, на адвокатско приправничкој вежби код Матушћак Јаромира, адвоката у Шиду, са даном 31. 08. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОВИЋ РЕЉА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 08. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПУЧИЋ ОГЊЕН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИЧИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Сокић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МОЛДВАИ ИЗАБЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕНАДОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЈАТОВ ЂОРЂЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тадић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИШЧЕВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 01. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СИМАНИЋ ОЛЕГ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пушара Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МУШИЦКИ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 09. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЊИЛАШ МИХАЉУ, адвокату у Кањижи, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију потпредседника покрајинске Владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице, почев од 02. 07. 2014. године, док траје ова функција.
Беде Отилија, адвокат у Кањижи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИНЂИЋ ДРАГАНУ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 01. 10. 2014. године.
Опачић Лидија, адвокат у Суботици се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИХАЈЛОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 09. 09. 2014. године до 08. 09. 2015. године.
Воркапић Остоја, адвокат у Сомбору се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЉАНСКИ БРАНКИ, адвокату у Темерину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 29. 08. 2014. године до 28. 08. 2015. године.
Кежић Љиљана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАНКАРАШ ВУКУ, адвокату у Врбасу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 01. 10. 2014. године.
Миловић Драган, адвокат у Врбасу се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 01. 10. 2014. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАЈОВИЋ КУТУЗОВ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 25. 09. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Пајовић Љиљак Итана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 02. 10. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПОПОВИЋ ЈУДИТА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 18. 07. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због вршења функције народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Јухас Шаму Ерика, адвокат у Мужљи, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 29. 09. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Малетић Владислав, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Корица Марина, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Медић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Зечевић Зорана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Бацковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Апро Наташа, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Апро Завишић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кокаи Бранка, адвокат у Темерину, променила презиме, које сада гласи Миљански.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Малиш Драгана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Бугарин.

Узима се на знање да је ВАСИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Грујић Маје, адвоката у Новом Саду дана 18. 09. 2014. године, те да исту наставља код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 19. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ЛОВАШ СТЕФАНИ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Влаовић Горана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2014. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је НЕШИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 27. 08. 2014. године, те да исту наставља код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 28. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ПРОДАНОВ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Милорадов Марије, адвоката у Петроварадину дана 31. 08. 2014. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је БИШЧИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Сремској Митровици, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бишчић Миомира, адвоката у Сремској Митровици дана 11. 09. 2014. године, те да исту наставља код Вицковић мр Тање, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Станков Богољуба, пок. адвоката у Зрењанину, на коју је постављен решењем број 734/14 од 29. 08. 2014. године.
Илић Милан, адвокат у Зрењанину одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Станков Богољуба, пок. адвоката у Зрењанину.

Узима се на знање да су Мунижаба Бранко и Мунижаба Јаић Сања, адвокати у Новом Саду, основали “Заједничку адвокатску канцеларију Мунижаба” са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 13, почев од 15. 09. 2014. године.

Узима се на знање да су Маричић Владимир и Маричић Бранко, адвокати у Новом Саду, основали “Заједничку адвокатску канцеларију Маричић” са седиштем у Новом Саду, Светозара Милетића 51, почев од 25. 09. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЛАОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Бегечу, преселио седиште канцеларије у Нови Сад, Футошка 1а, почев од 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 26/2, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 26, локал 223, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ЛАКИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 40, почев од 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ПУПАЦ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 40, почев од 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, почев од 15. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 15/ИИ/14, почев од 11. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ ЖЕЉЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18/4/406, почев од 03. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5, почев од 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је КРИСТИЈАН ЈОЖЕФ, адвокат у Темерину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 308, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је АНДРЕЈЕВИЋ ВОИСЛАВ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Милутина Миланковића ББ, група Д, локалитет 6, локал 2, почев од 15. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЈУДИТА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 21, почев од 16. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ПАТРИЋ БОЈАН, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гаврила Принципа 52, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је БЕШЛИН ЈЕЛЕНА, адвокат у Вршцу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гаврила Принципа 52, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је МРКОНИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 176/ЛС-3а, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је МАТКОВИЋ РИСТО, адвокат у Ади, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг ослобођења 11, почев од 15. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛОВАНОВИЋ УРОШ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17, почев од 06. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17, почев од 06. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је КРСТАЈИЋ БРАНКО, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17, почев од 06. 10. 2014. године.