admin

Са седнице Управног одбора 3. новембра 2006

МАНДИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 13. 04. 1973. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 88.

ИНИЋ ЈАШАРЕВИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 05. 03. 1964. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2/ИИ, стан 8.

ЛАКИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 07. 05. 1977. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 17.

ЂУРИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 14. 04. 1967. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

ВРСАЈКОВ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 03. 03. 1977. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6.

СТОЈКОВИЋ ВЕСНА, дипломирани правник, рођена 21. 05. 1961. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Саве Ковачевића 74а.

СОЛДО РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 23. 09. 1947. године, уписује се 07. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 30.

МИРКОВИЋ РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 21. 06. 1948. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 66/1.

ВАРАДИ ЈУДИТА, дипломирани правник, рођена 13. 10. 1948. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 47/1.

ЈОРГИЋ ДУШАНКА, дипломирани правник, рођена 30. 10. 1950. године, уписује се 03. 11. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Петефи бригаде 2а.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРОВИЋ ЕМИЛИЈА, рођена 17. 03. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБОВИЋ БОЈАНА, рођена 06. 12. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Дивнић Слободана, адвоката у Инђији, дана 03. 11. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УЗЕЛАЦ МИЛЕНА, рођена 08. 11. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРБОЈЕВИЋ ДРАГАНА, рођена 13. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јасика Николе, адвоката у Инђији, дана 03. 11. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОЛДО РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 10. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГАРОШКИ ПСОДОРОВ ДРАГИЊА, адвокат у Кикинди са даном 06. 11. 2006. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Живић Невенка, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЕТИНСКИ ВЕРИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 10. 2006. године, због пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Михајловић Вера, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИРКОВИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 27. 10. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАРАДИ ЈУДИТА, адвокат у Зрењанину са даном 27. 10. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОРГИЋ ДУШАНКА, адвокат у Бачкој Тополи са даном 24. 10. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАРАЧКОВ МИЛИЦА, адвокат у Вршцу са даном 31. 10. 2006. године, због заснивања радног односа.
Павков Жива, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРБОВИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Никић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 11. 2006. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ГАЛИЋ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 12. 10. 2006. године због именовања за вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију.
Јовић Сања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАЦЕДОНИЋ ЖУТИЋ ОЛГА, адвокат у Бечеју, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 01. 11. 2006. године.
Мацедонић Иван, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Белој Цркви, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 07. 10. 2006. године.
Окука Зоран, адвокат у Белој Цркви, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је КАЛМАН ШТАЊО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20, почев од 13. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ТАБАКОВИЋ СИНИША, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирила и Методија 15, почев од 01. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ГРЧКИ А. МИРЕЈ, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 4/И, почев од 20. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ВЕБЕР МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 4/И, почев од 20. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ВЕБЕР ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 4/И, почев од 20. 10. 2006. године.