admin

Са седнице Управног одбора 3. децембра 2010

МИЈИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 30. 09. 1980. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 16.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокатски приправник код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 12. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКА, дипломирани правник, рођена 12. 05. 1977. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 18/1.

СУБОТИН СТАША, дипломирани правник, рођена 10. 12. 1984. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

КИСЕЛИЧКИ ДАНИЦА, дипломирани правник, рођена 25. 11. 1971. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11.

БЕЛИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 12. 06. 1979. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лилике Бем 1б/14.

ЂАЈИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 22. 02. 1982. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 21.

ВУЛЕТИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 26. 12. 1981. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.

ПРОСЕНИЦА СРЂАН, дипломирани правник, рођен 05. 08. 1980. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 43.

ЂУКИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 21. 11. 1978. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг републике 18.

ПУПАВАЦ БОРИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 17. 07. 1965. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари шор 105 Б/4.

КАРДАШ ДУШКО, дипломирани правник, рођен 09. 07. 1956. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Стефана 31.

СТАРЧЕВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 30. 10. 1972. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари шор 127/4.

НИКШИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 22. 10. 1973. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Пролетерска 1а.

ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 20. 03. 1967. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 15, локал 17.

СТАНИМИРОВ БОШКО, дипломирани правник, рођен 08. 11. 1977. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Кнежевцу, Краља Петра Првог Карађорђевића 6.

ВАСИЛИЈЕ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 11. 05. 1980. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 25.

ГРАДОЈЕВИЋ ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1946. године уписује се 14. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народних хероја 5/1.

МИТРОВИЋ САВО, дипломирани правник, рођен 16. 05. 1946. године уписује се 27. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 20.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЕРЕШ ИМОЛА, рођена 17. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шереш Шимон Марије, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКИЋ БОЈАНА, рођена 25. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУГАРСКИ МИЉАНА, рођена 02. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУРИЋ МАРКО, рођен 22. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАК ЈОВАНА, рођена 29. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАВИЋ МИЛОШ, рођен 18. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОБЊАК АЊА, рођена 10. 01. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УРУКАЛО ГОРДАНА, рођена 05. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Глумац Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАУТОВИЋ НИНА, рођена 25. 04. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Глумац Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ СРЕЋКО, рођен 10. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТИЋ СОКОЛА ЈЕЛЕНА, рођена 05. 07. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСАНОВИЋ СТЕВАН, рођен 10. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Косановић Николе, адвоката у Бечеју, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ БОЖО, рођен 30. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марковић Драгана, адвоката у Врбасу, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ СНЕЖАНА, рођена 14. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНОЈЛОВИЋ МИЛОШ, рођен 19. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВ ДАНИЕЛА, рођена 25. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миуца Тодора, адвоката у Вршцу, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ МИРЈАНА, рођена 01. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕВДЕНИЋ ДРАГАН, рођен 08. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРАДОЈЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ САВО, адвокат у Руми са даном 15. 12. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЛЕСЛИЈИН МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2010. године, ради пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Перић Живка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Белеслијин Мирјана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШИЛЕС ЗОЛТАН, адвокат у Зрењанину са даном 08. 04. 2009. године, ради одласка у инвалидску пензију.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јованов Мирослав, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шилес Золтана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОКИЋ ПЕТАР, адвокат у Инђији са даном 10. 10. 2010. године, због заснивања радног односа.
Именован и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Шпановић Софија, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Сокић Петра.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНИЋ АНТАЛ, адвокат у Бачкој Тополи са даном 20. 10. 2010. године, услед смрти.
Вебер Карољ, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Иванић Антала.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Футогу, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Соње, адвоката у Футогу, са даном 04. 11. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋИРИН МИРЈАНА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Барањ Владе, адвоката у Инђији, са даном 16. 11. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КУВЕЉИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 10. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Банатски Биљана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи Милидраговић.

Узима се на знање да је СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гостовић Илије, адвоката у Новом Саду дана 04. 11. 2010. године, те да исту наставља код Галић Владимира, адвоката у Новом Саду дана 05. 11. 2010. године.

Узима се на знање да је БЕНИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду дана 29. 11. 2010. године, те да исту наставља код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду дана 30. 11. 2010. године.

Узима се на знање да се др Алексић Немања, адвокат у Новом Саду разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.

Поповић Илија, адвокат у Новом Београду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању Ортачког адвокатског друштва “Папић–Лужаић”, са седиштем у Зрењанину, Бригадира Ристића 1, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању Ортачког адвокатског друштва “Станивуковић и партнери Нови Сад”, са седиштем у Новом Саду, Сремска 4/2, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

Узима се на знање да је ПАЛИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 2/4, почев од 28. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је ГВОЈИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 05. 11. 2010. године.

Узима се на знање да је ЗГЕРЂА ДРАГАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 4, почев од 25. 11. 2010. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ-БАСТА СЛАЂАНА, адвокат у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Серво Михаља 6, почев од 01. 12. 2010. године.