admin

Са седнице Управног одбора 3. децембра 2005.

ВУКАШИН ДАНИЦА, дипломирани правник, рођена 07. 01. 1979. године, уписује се 03. 12. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15.

МАРГЕТА АНИЦА, дипломирани правник, рођена 27. 07. 1957. године, уписује се 03. 12. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Беочину, Милоша Црњанског 9.

МАЈСТОРОВИЋ МАНЕ, дипломирани правник, рођен 27. 04. 1977. године, уписује се 03. 12. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 5.

ШИМАН ИГОР, дипломирани правник, рођен 20. 04. 1964. године, уписује се 03. 12. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Гогољева 18/ИИИ.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ СЛОБОДАНКА, рођена 05. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЗДОВ ЈОВАНА, рођена 03. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 06. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2005. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЊЕВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Сикимић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 11. 2005. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће СЕЛАКОВИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 03. 11. 2005. године због именовања на функцију начелника јужно-бачког округа.
Радивојевић Наталија, адвокат у Новом Саду се поставља за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АГОШТОН ГАБРИЈЕЛА, адвокат у Суботици, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 26. 10. 2005. године.
Чабаркапа Горан, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КИТАНОВИЋ БАШИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 11. 2005. године.
Савић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЧКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 25. 06. 2005. године.
Митровић Бранимир, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика. УЗИМА СЕ на знање да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 11. 2005. године.
Вучковић Снежана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИВОШЕВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 12. 2005. године.
Ристић Зоран, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да су СНЕЖАНА БАЈИЋ, САША БАЈИЋ и ЉУБИЦА БАЈИЋ, адвокати у Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Футошки пут 42, почев од 29. 11. 2005. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јарковачки Ивана, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи ЈАРКОВАЧКИ МИЛЕТИЋ.

Узима се на знање да је МИЛИШИЋ НЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 03. 11. 2005. године, те да исту наставља код Радивојевић Наталије, адвоката у Новом Саду дана 04. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Бошковића 8/1, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/2, почев од 07. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ПАНДУРОВ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ресавска 5, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је МАСНИКОСА ВУЈАДИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 4/а, почев од 10. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ДИВНИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 20/1, почев од 01. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је ГАВРИЛОВИЋ РАЦО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 49, почев од 21. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 19, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је РАДИВОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Темеринска 89, почев од 04. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је УЗЕЛАЦ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 2/ИИ, почев од 01. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошки пут 42, почев од 29. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошки пут 42, почев од 29. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Дороњског 35, почев од 01. 12. 2005. године.