admin

Са седнице Управног одбора 29. новембра 2013

САБО ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 16. 05. 1984. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 2, приземље.

Брише се из Именика адвокатских приправника САБО ДРАГАНА, адвокатски приправник код Сабо Звонка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 25. 08. 1982. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРАВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 18. 02. 1985. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника КРАВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОВАНОВИЋ УРОШ, дипломирани правник, рођен 25. 08. 1987. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 11.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛОВАНОВИЋ УРОШ, адвокатски приправник код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 28. 11. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АВРАМОВ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 26. 03. 1985. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Народне омладине 11.
Брише се из Именика адвокатских приправника АВРАМОВ НЕНАД, адвокатски приправник код Аврамов Душка, адвоката у Зрењанину, са даном 28. 11. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАТИЋ МИНА, дипломирани правник, рођена 16. 10. 1982. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Магарашевића 35.

МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 06. 1984. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/И.

ПАПИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1975. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20б/И, стан 30.

ДАВИДОВ ДУШАНКА (1405981815118) дипломирани правник, рођена 14. 05. 1981. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Школска 14б/2.

КАРАМАТРАКОВИЋ ДЕСИМИР, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1976. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 46а/ИИ.

ЈУРИШИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 25. 07. 1983. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Коче Коларова 2.

КОВАЧЕВ АНА-МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 24. 08. 1979. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Милоша Црњанског 70.

БАЈИЋ АНИТА, дипломирани правник, рођена 18. 12. 1982. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Светозара Милетића 25.

ЦРНОБАРАЦ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 04. 07. 1968. године уписује се 29. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 143.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСИЋ ИВАНА, рођена 08. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМЕНДИЋ ЈОВАНКА, рођена 04. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ НЕДА, рођена 24. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМАЗЕЦ ЈЕЛЕНА, рођена 16. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 28. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ мр МИЛИЦА, рођена 24. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВТИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 01. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈАГИЋ МАРИНА, рођена 27. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВЉАК КРИСТИНА, рођена 25. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАТНИК КАРОЛИНА, рођена 22. 05. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛИЋ ДАЈАНА, рођена 30. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЋИЋ ЉИЉАНА, рођена 13. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАЈКОВИЋ ЈОВАНКА, рођена 25. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОНИЋ МИРА, рођена 22. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЉАК МИРЈАНА, рођена 01. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈИМЕНОВСКИ МАРКО, рођен 18. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦРЊАНСКИ ДРАГАН, рођен 30. 12. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛИЋ ИВАН, рођен 15. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Белић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАТОВ ЂОРЂЕ, рођен 08. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кувизић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОЈНОВИЋ ДУШАН, рођен 31. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОДАНОВ НИКОЛА, рођен 06. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милорадов Марије, адвоката у Петроварадину, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЛОВИЋ САЊА, рођена 17. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 02. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кострешевић Владенке, адвоката у Ковиљу, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФЕРЕНЦ МАРИА, рођена 16. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕПЕШ КОВАЧ ГАБОР, рођен 29. 04. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Момчиловић Синише, адвоката у Бечеју, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРИЖАН ЕДВАРД, рођен 25. 10. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крижан Антала, адвоката у Тителу, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРЧЕ МИЛАН, рођен 10. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУЈИЧИЋ НЕНАД, рођен 26. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Којић Славке, адвоката у Темерину, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ САНДА, рођена 21. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бајић Драге, адвоката у Србобрану, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРАНИЋ НЕМАЊА, рођен 16. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гавранић Слободана, адвоката у Зрењанину, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕБАСТИЈАНОВИЋ НЕВЕН, рођен 04. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Зорана, адвоката у Старој Пазови, дана 29. 11. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРНЧЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду са даном 05. 11. 2013. године, због заснивања радног односа.
Ивановић Зоран, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МОРМЕР ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бјелобрк Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 11. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕЈОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 11. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГОСТОЈИЋ ПАЈОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 11. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНИСАВЉЕВИЋ НИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 11. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на бављење адвокатуром због одржавања трудноће, почев од 18. 11. 2013. године.
Перовић Јелена, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШОТИ ФЕЂИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 21. 11. 2013. године.
Петровић Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАГЛАИ ЈЕНЕУ, адвокату у Бајмоку, привремено престаје право на бављење адвокатуром због именовања на функцију градоначелника Града Суботице, почев од 21. 11. 2013. године, док траје ова функција.
Тонковић Јосип, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 07. 11. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због болести.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАКСИЋ М. МОМИР, адвокат у Сремској Митровици, наставио са радом дана 18. 11. 2013. године, након што му је привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Кнежевић Данило, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЋИРИЋ СМИЉАНА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, наставила са вежбом дана 14. 11. 2013. године, након што јој је привремено престало право на обављање вежбе због боловања.

УЗИМА СЕ на знање да је САРИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 06. 11. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Сарић Борис, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Николић Светлана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Николић Матулин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Веселиновић Маја, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи ПАВЛОВИЋ.

Узима се на знање да је ЂУРЂЕВИЋ СРЂАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду дана 25. 11. 2013. године, те да исту наставља код Карадаревић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је БОЈИЋ ВАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду дана 01. 12. 2013. године, те да исту наставља код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је УДИЦКИ ПЕРИЦА, адвокат у Меленцима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Српских владара 64, почев од 04. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је КАРДУМ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Доситеја Обрадовића 15, почев од 04. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕРОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг српских добровољаца 59, почев од 18. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ БОГОЉУБ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Александра Првог Карађорђевића 2/ВИИ, почев од 20. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је СТАНИЋ НОВАК, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 14, почев од 01. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је ГЛУМАЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 43/ИИ/5, почев од 01. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је НИШЕВИЋ ТАДИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5/И, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ЗЕЧЕВИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, почев од 19. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је БУКВА ГОРДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Толстојева 3, стан 1, приземље, почев од 14. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВИЋ др ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 52/6, стан 24, почев од 14. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 60/1, стан 12, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ОРЛОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владике Платона 8, почев од 04. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ЖИВАНОВ ЗВЕЗДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владике Платона 8, почев од 04. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је МИЈАТОВИЋ МИЛИНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владике Платона 8, почев од 04. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ МАРКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 14, почев од 01. 12. 2013. године.