admin

Са седнице Управног одбора 29. марта 2013

МИЈАТОВИЋ МИЛИНКО, дипломирани правник, рођен 12. 04. 1982. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг републике 18.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈАТОВИЋ МИЛИНКО, адвокатски приправник код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 03. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 26. 02. 1983. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/2.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 03. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАЗИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 17. 02. 1986. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Бригадира Ристића 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАЗИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник код Папић Дејана, адвоката у Зрењанину, са даном 28. 03. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОРАЋ ДАНЕ, дипломирани правник, рођен 31. 07. 1984. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 7.

СТИПАНЧЕВИЋ ВИНКО, дипломирани правник, рођен 11. 11. 1981. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балзакова 3.

ДРИНЧИЋ АНА, дипломирани правник, рођен 08. 09. 1983. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Корнелија Станковића 11/ИВ, стан 28.

ВИРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 06. 12. 1982. године уписује се 29. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, Трг ослобођења 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАРДИНОВАЧКИ ДУШАН, рођен 27. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гардиновачки Зорић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРКЉУШ ИВАН, рођен 25. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 13. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЧИЋ ДРАГАН, рођен 22. 10. 1970. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОТРА НИКОЛА, рођен 15. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛУШАЦ ДРЕН, рођен 03. 01. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРНИНИЋ НАТАША, рођена 04. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чабаркапа Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУМОЊА-МАТОВИНА ИВАНА, рођена 19. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТКОВСКИ НАТАША, рођена 23. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИНЧИЋ НАДА, рођена 27. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРЕКСА-ШВОЊА ДАНИЈЕЛА, рођена 31. 01. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАНОВ БИЉАНА, рођена 28. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радишић Гутеша Весне, адвоката у Зрењанину, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ ФИЛИП, рођен 23. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видаковић Горана, адвоката у Панчеву, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЧИЋ СТРАХИЊА, рођен 30. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михај Милке, адвоката у Вршцу, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ СЛОБОДАН, рођен 05. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбић Младена, адвоката у Руми, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ СРЂАН, рођен 28. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Коцан Биљане, адвоката у Руми, дана 29. 03. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОСТИЋ ЈЕВРЕМ, адвокат у Врбасу са даном 31. 03. 2013. године, на лични захтев.
Јововић Војислав, адвокат у Београду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАЈИН ДРАГАН, адвокат у Суботици са даном 29. 03. 2013. године, ради пресељења на територију Адвокатске коморе Београда.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 04. 03. 2013. до 03. 03. 2014. године.
Простран Бранка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РИКИЋ СЛАЂАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 27. 03. 2013. до 26. 03. 2014. године.
Рикић Ристо, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОПРИВИЦА БОЖИДАРУ, адвокату у Панчеву привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију Градског јавног правобраниоца града Панчева, почев од 14. 03. 2013. године, док траје ова функција.
Копривица Олег, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРИЈИЋ МАРИЈИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 21. 05. до 03. 07. 2013. године.
Пријић Биљана, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 15. 03. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТУРКАН МИХАЕЛА, адвокат у Вршцу, наставила са радом дана 01. 03. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Михај Милка, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 01. 04. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Мићовић Милорад, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РОГАНОВИЋ ГОРАН, адвокат у Врбасу, наставио са радом дана 01. 03. 2013. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Салонски Владимир, адвокат у Врбасу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пајовић Тијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Пајовић Кутузов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила седиште канцеларије у Нови Сад, Аугуста Цесарца 16/7, почев од 08. 03. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОБРАДОВИЋ З. ДРАГАНА, адвокат у Старој Пазови, преселила седиште канцеларије у Инђији, Новосадска 4, почев од 01. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 28. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је ЈАКШИЋ ИВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 26. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је ЂУКИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 26. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је МАРИНКОВИЋ РАЈКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 26. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 18, почев од 01. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је КЕРАЦ МИРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 6, почев од 01. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је КЕСЕРИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 8/И, почев од 08. 03. 2013. године.

Узима се на знање да је ГОСТОВИЋ ИЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 8/И, почев од 08. 03. 2013. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЧИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 163/33, почев од 01. 03. 2013. године.

Узима се на знање да је ЂУРЧОК МИЛОСЛАВ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Зорана др Ђинђића 1/1, почев од 01. 12. 2012. године.