admin

Са седнице Управног одбора 29. маја 2015

БАЈИН ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1984. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1, локал 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАЈИН ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИЛИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1981. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЈОВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 20. 05. 1988. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Веселина Маслеше 16.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЈОВИЋ ЉИЉАНА, адвокатски приправник код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИАВЕЦ АТИЛА, дипломирани правник, рођен 03. 09. 1985. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 385/2.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИАВЕЦ АТИЛА, адвокатски приправник код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, са даном 28. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 03. 11. 1982. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 08. 11. 1982. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 46.

ЈЕРКОВИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 31. 03. 1988. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 43.

СОМЕР ЕМИЛ, дипломирани правник, рођен 27. 06. 1987. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 53.

МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 27. 08. 1982. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг младенаца 6.

ПОПАДИЋ МИРОСЛАВА, дипломирани правник, рођена 11. 11. 1984. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг младенаца 6.

ШАРАНОВ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 03. 12. 1987. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 13.

МАРКОВИЋ СУЗАНА, дипломирани правник, рођена 05. 10. 1987. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 56/ИИИ.

ФАРКАШ ИБОЉА, дипломирани правник, рођена 10. 08. 1985. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Главна 29.

ЦВЕЈИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 14. 08. 1989. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 46/5.

ПЕЈНОВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 02. 10. 1983. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 29.

ДУДИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 04. 11. 1986. године уписује се 29. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Трг слободе 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЉИВАР МИРЈАНА, рођена 05. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШМРКИЋ МАЈА, рођена 01. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шмркић Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧЕТИЋ НАТАША, рођена 19. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУРМИЋ ЂУРЂИЦА, рођена 13. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ БИЉАНА, рођена 22. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУВАЈЏИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 01. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛИГИЋ СВЕТЛАНА, рођена 19. 08. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОСИМОВ МИРЈАНА, рођена 19. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелановић Велимира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУБРИЛО НИКОЛИНА, рођена 26. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИЋ КРСТИНА, рођена 17. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђокић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋЕВИЋ КРИСТИНА, рођена 01. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЋ ВАЊА, рођена 14. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУБАТЛИЈА ЈЕЛЕНА, рођена 02. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мучалица Ангелине, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБРЊАЦ БОРИНКА, рођена 07. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АШЋЕРИЋ СЛАВИЦА, рођена 03. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЧЕВИЋ КРИСТИНА, рођена 11. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАЛДИЋ ТИЈАНА, рођена 09. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЉИЋ МАЈА, рођена 01. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФРАЈИЋ МАРИЈАНА, рођена 22. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павлов Горана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАНКОСИЋ ТАМАРА, рођена 04. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жарковић Данила, адвоката у Бачкој Паланци, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИЈЕЉАЦ ЛАНА, рођена 15. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штрбац Милана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТЕС МАРКО, рођен 15. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ МИЛАН, рођен 05. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИГИЋ МИЛОШ, рођен 09. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАРИЋ ПРЕДРАГ, рођен 23. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХАРХАЈИ БОЈАН, рођен 30. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂАЈИЋ СТРАХИЊА, рођен 07. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИНИЋ ИВАН, рођен 20. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мади Ђуре, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУЈАНИЦА МАРИЈАН, рођен 15. 09. 1973. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зеди Валерије, адвоката у Новом Саду, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАКИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радичевић Видаковић Хаднађ Олге, адвоката у Суботици, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 15. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ферк Берењи Власте, адвоката у Суботици, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДРИЋ БРАНКО, рођен 04. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђулинац Љубомира, адвоката у Зрењанину, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИШИЋ НАТАША, рођена 02. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВ ТОМИСЛАВ, рођен 05. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ ДЕЈАН, рођен 11. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Режа Слободана, адвоката у Панчеву, дана 03. 06. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ РАДИСЛАВ, адвокат у Кули са даном 22. 03. 2015. године, услед смрти.
Нађ Иштван, адвокат у Црвенки, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЉУШ НЕМАЊА, адвокат у Футогу са даном 31. 05. 2015. године, због заснивања радног односа.
Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАВЛОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 06. 2015. године, на лични захтев.
Максић Душан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГОВОРЧИН МАРКО, адвокат у Бачком Петровцу са даном 31. 05. 2015. године, на лични захтев.
Ласло Сенада, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГОСАВЉЕВИЋ РАЈКО, адвокат у Сомбору са даном 10. 06. 2015. године, на лични захтев.
Мандић Милан, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВЕСКИ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, са даном 25. 05. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИТАЗ ВЕЛИБОР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 05. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РИКИЋ СЛАЂАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 05. 2015. године до 13. 05. 2016. године.
Рикић Ристо, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САБО ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 04. 05. 2015. године до 02. 05. 2016. године.
Сабо Звонко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИКИМИЋ САЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 07. 05. 2015. године до 06. 05. 2016. године.
Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЋИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 13. 05. 2015. године до 11. 05. 2016. године.
Влаховић Митар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГРУЈИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 10. 05. 2015. године.
Калман Штањо, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРСТИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију помоћника председника Општине Пећинци, почев од 16. 04. 2015. године, док траје ова функција.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БРЊИЦА ДРАГАНА, адвокат у Темерину, наставила са радом дана 20. 05. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Кристијан Јожеф, адвокат у Темерину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУКОВИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 05. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Крстић Драгана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗАКЛАН МРЂЕН МИЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 05. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Заклан Драгана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је КЛАСАН ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду дана 12. 05. 2015. године, те да исту наставља код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бељански Слободан, адвокат у Новом Саду стекао научни степен доктора правних наука.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАСИКА РАЈКА, адвокат у Старој Пазови, преселила седиште канцеларије у Инђију, Краља Петра Првог 10, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ др НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је БОЈЧИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је СТОЈКОВИЋ АЈША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је МАРАШ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је ЧУКУРОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је МЕДИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је САВИН СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 18. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је БАЈРАМОВИЋ ДИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, почев од 12. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је ЈУРИШИЋ БОГДАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/а, почев од 01. 06. 2015. године.