admin

Са седнице Управног одбора 29. јуна 2012

КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 31. 05. 1983. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Гуцуња др Јована, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 06. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВИЋ МИЛЕНКО, дипломирани правник, рођен 08. 11. 1982. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђакона Авакумаа 29а.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, са даном 28. 06. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОДОРЕСКОВ МИЛЕНКО, дипломирани правник, рођен 23. 02. 1984. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Данила Киша 36, стан 40.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТОДОРЕСКОВ МИЛЕНКО, адвокатски приправник код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 06. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЛАРИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 14. 10. 1980. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Цара Душана 27.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОЛАРИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, са даном 28. 06. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈАСИКА ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 02. 12. 1985. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра Првог 10.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈАСИКА ДРАГАН, адвокатски приправник код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, са даном 28. 06. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАНИСАВЉЕВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 28. 06. 1983. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Новосадска 21, локал 6.

ГОВОРЧИН МАРКО, дипломирани правник, рођен 06. 04. 1985. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Петровцу, Маршала Тита 20.

КЕРЕШИ КРИСТИЈАН, дипломирани правник, рођен 06. 10. 1976. године уписује се 29. 06. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 2/ИX.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВ МИА, рођена 05. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВ МИЛАНА, рођена 29. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вицковић мр Тање, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОЈЕ СВЕТЛАНА, рођена 01. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУРЛЕВИЋ МИЉАНА, рођена 18. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУМИЛО ИРЕНА, рођена 01. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊИЋ МИНА, рођена 26. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛИНОВИЋ МАРИЈА, рођена 26. 11. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИН ЈЕЛЕНА, рођена 23. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКОЧЕВИЋ НЕНАД, рођен 17. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕЛЕКЕТИЋ РАДОВАН, рођен 02. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Челекетић Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЈАК ИГОР, рођен 20. 02. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОШЕВСКИ ВЛАДАН, рођен 13. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЂЕВИЋ ИРЕНА, рођена 21. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Илије, адвоката у Вршцу, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛБАША РАДЕ, рођен 30. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИРЧАКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бирчаковић Стјепана, адвоката у Зрењанину, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОВУКА НАТАША, рођена 25. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малић Николе, адвоката у Инђији, дана 29. 06. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАКСИМОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду са даном 02. 07. 2012. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Зајечара.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОСТИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 06. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАТИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 18. 06. 2012. до 17. 06. 2013. године.
Кежић Љиљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕЈОВИЋ МИРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 30. 06. 2012. до 30. 06. 2013. године.
Мудринић Дејан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 14. 06. 2012. до 13. 06. 2013. године.
Милићев Живкица, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРИЋ МАРИНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје адвокатско приправничка вежба због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 13. 06. 2012. до 12. 06. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МОМЧИЛОВИЋ НИКОЛИ, адвокату у Футогу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 25. 04. 2012. године.
Гузина Милорад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАНГУБИЋ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за заменика председника Скупштине општине Вршац, почев од 29. 05. 2012. године, док траје ова функција.
Павков Жива, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГОЈКОВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика у Народној скупштини РС, почев од 05. 06. 2012. године, док траје посланички мандат.
Гојковић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НАЗАРЧИЋ СТЕВИЦИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика у Скупштини АП Војводине, почев од 22. 06. 2012. године, док траје посланички мандат.
Ружић Градимир, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 07. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КУЈУНЏИЋ МИЛЕНКА, адвокат у Суботици, наставила са радом дана 19. 06. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству.
Радојчић Радмила, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОЈИЋ ПЕТАР, адвокат у Панчеву, наставио са радом дана 01. 06. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због вршења функције народног посланика у Народној Скупштини РС.
Војнов Сава, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Поповић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Рајачић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сладојевић Симонида, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Сладојевић-Станимировић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Трајковић Вања, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Гавранчић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лукић Марина, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Перић.

Узима се на знање да је МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду дана 31. 05. 2012. године, те да исту наставља код Ђурђевић Владимира, адвоката у Новом Саду дана 01. 06. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Хоџић Мајда, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Божић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШИНЖАР МИОДРАГ, адвокат у Вршцу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Белу Цркву, Жарка Зрењанина 34, почев од 01. 08. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Петроварадин, Буковачки пут 68, почев од 01. 06. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШКОРИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Петроварадину, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Војвођанска 2, стан 92, почев од 31. 05. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАТКОВИЋ ВЛАТКО, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Руму, Главна 176, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ГЛУМАЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 15/ИИ/14, почев од 26. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је КРАЉ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 30, почев од 01. 07. 2012. године.

Узима се на знање да је ГРУЈИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 5, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је КАЛМАН ШТАЊО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 5, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је МАДИЋ ОЛИВЕР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 15/ИИ/14, почев од 26. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је МАКЉЕНОВИЋ ГОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Милутина Миланковића бб, локал 13, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАРСКИ СРЂАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Милутина Миланковића бб, локал 13, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је ТЕРЗИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Хоргошу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ади Ендреа 2, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је ТРАЈЧЕВСКИ СРЂАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Београдска 7, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је ЏЕЛЕТОВИЋ ШЕРБЕЧИЋ ОЛГА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 12, почев од 28. 05. 2012. године.