admin

Са седнице Управног одбора 29. јуна 2007

ЈЕФТИЋ САША, дипломирани правник, рођен 06. 11. 1972. године, уписује се 29. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 32/1а.

ВРАЊЕШ СТАПАРСКИ ДУШАНКА, дипломирани правник, рођена 04. 07. 1969. године, уписује се 29. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 4Б/2.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ СРЂАНА, дипломирани правник, рођена 10. 03. 1979. године, уписује се 29. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремским Карловцима, Карађорђева 35.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗЛОВАЧКИ МИРЈАНА, рођена 06. 10. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ РАДМИЛА, рођена 27. 12. 1974. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСАНИЋ МИРОСЛАВ, рођен 18. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Недељков Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, рођен 04. 12. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јаневски Александра, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ ЗОРАНА, рођена 29. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Катанић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАГОРЧИЋ ДАНКО, рођен 14. 04. 1971. године, на адвокатско приправничку вежбу код Загорчић Зијаха, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ КОСТА, рођен 13. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Заварко Арпада, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИШИЋ ЂОРЂЕ, рођен 21. 09. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 17. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИН СУНЧИЦА, рођена 11. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радин Драгана, адвоката у Зрењанину, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАЛАМОН ШАНДОР, рођен 10. 12. 1968. године, на адвокатско приправничку вежбу код Тот Ласла, адвоката у Суботици, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЉАНСКИ ИСИДОРА, рођена 20. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕРДЕЉИ АНА, рођена 18. 02. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маглаи Јенеа, адвоката у Бајмоку, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИЧЕВ ЕМАНУЕЛА, рођена 22. 06. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРЛОВИЋ ЗОРАН, рођен 04. 05. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вујичић Зорана, адвоката у Суботици, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИКИМИЋ МЛАДЕН, рођен 16. 04. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Сикимић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 29. 06. 2007. године, у трајању од две године.

Уписује се у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине Ортачко адвокатско друштво “ГУЦУЊА” Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Петра Драпшина 48, чији су оснивачи др Гуцуња Јован и Гуцуња Милан, адвокати у Новом Саду.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПУШИН МИРОСЛАВ, адвокат у Петроварадину са даном 30. 06. 2007. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Петровић Богдан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈШИН ОЛИВЕРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 06. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАРОЦИ МИРНА, адвокатски приправник у Врбасу, на адвокатско приправничкој вежби код Мандић Недељка, адвоката у Врбасу, са даном 20. 06. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГРАЦА ШОТИ ЕВА, адвокат у Кањижи, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због одржавања трудноће и породиљског одсуства, почев од 16. 05. 2007. године.
Сивери Габор, адвокат у Чоки, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАКИЋ ДОМАЗЕТОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 14. 06. 2007. до 12. 06. 2008. године.
Ботић Ракић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИРОСАВЉЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Белој Цркви, привремено спречена да обавља адвокатску делатност ради неге детета, од 27. 06. 2007. до 27. 03. 2008. године.
Симић Славенко, адвокат у Белој Цркви, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАЛИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе, дана 26. 05. 2007. године.
Јовић Сања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КРСТИН МАРКО, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе, дана 16. 08. 2007. године.
Стјепановић Илија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САЛАТИЋ СПАСОЈЕ, адвокат у Сомбору, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 16. 05. 2007. године.
Бањанин Мирко, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БУГАРИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе, дана 08. 06. 2007. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ТАТИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 02. 07. 2007. године.
Голијанин Војин, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ракић Мирна, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи РАКИЋ-ДОМАЗЕТОВИЋ.

Узима се на знање да је КРАЈНОВИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду дана 07. 06. 2007. године, те да исту наставља код Вигњевић Стевана, адвоката у Футогу дана 08. 06. 2007. године.

Узима се на знање да се Шијан Никола, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика Вигњевић Данице, адвоката у Футогу.
Вигњевић Стеван, адвокат у Футогу, одређује се за привременог заменика Вигњевић Данице, адвоката у Футогу.

Узима се на знање да се Јухас Ђурић Виктор, адвокат у Суботици разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Шаламон Шандора, бившег адвоката у Суботици.
Тот Ласло, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шаламон Шандора, бившег адвоката у Суботици.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду дана 14. 06. 2007. године, те да исту наставља код Бојат Бојана, адвоката у Новом Саду дана 15. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бојат Бојана, адвоката у Новом Саду дана 19. 06. 2007. године, те да исту наставља код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду дана 20. 06. 2007. године.

Узима се на знање да се Бајић Мирослав, адвокат у Сенти разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Лазић Момира, бившег адвоката у Сенти.
Гомбош Ервин, адвокат у Сенти, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Лазић Момира, бившег адвоката у Сенти.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОРГИЋ ДУШАНКА, адвокат у Бачкој Тополи, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Руму, Железничка 11, почев од 15. 07. 2007. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ М. БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Анице Савић Ребац 9, почев од 01. 07. 2007. године.

Узима се на знање да је ЏИГУРСКИ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трифковићев трг 2, почев од 01. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је ВЕСЕЛИНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 4, почев од 13. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Живојина Мишића 6, “Корзо”, почев од 15. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ САВА, адвокат у Апатину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 3, почев од 15. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Руми, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу 27. октобра 2, почев од 04. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је МАЦАНОВИЋ МИРКО, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10, почев од 18. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАРЕВИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 6, почев од 15. 06. 2007. године.

Узима се на знање да је УКРОПИНА ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 48, почев од 15. 06. 2007. године.