admin

Са седнице Управног одбора 29. јануара 2010

САВИН СОЊА, дипломирани правник, рођена 04. 12. 1983. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника САВИН СОЊА, адвокатски приправник код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАНЧИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 29. 07. 1980. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Мите Топаловића 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАНЧИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, са даном 28. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЈАКЛИЈА АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 14. 01. 1978. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 35.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЈАКЛИЈА АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Танкосић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУЛИНАЦ ЉУБОМИР, дипломирани правник, рођен 08. 06. 1981. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Царице Милице 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУЛИНАЦ ЉУБОМИР, адвокатски приправник код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, са даном 28. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОШЕВИЋ ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 04. 04. 1976. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Шупљикца 16/1.

ДЕЛИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 08. 04. 1977. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 4/1.

РОДИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 19. 02. 1962. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

ДАВИДОВ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 09. 09. 1944. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Оџацима, Школска 18.

ВЕЈНОВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 18. 02. 1961. године уписује се 16. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 22/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОВОРЧИН МАРКО, рођен 06. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, дана 29. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЈИЋ ЈАСМИНА, рођена 27. 09. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 29. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОЋ МИРКО, рођен 11. 07. 1973. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шоћ Слободана, адвоката у Кикинди, дана 29. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖОВИЋ ОГЊЕН, рођен 13. 11. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Предојевић Бранислава, адвоката у Старој Пазови, дана 29. 01. 2010. године, у трајању од две године.

ДРАКУЛИЋ СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 18. 07. 1951. године уписује се 16 . 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јована Поповића 5.

ЛЕТИЋ СМИЉКА, дипломирани правник, рођена 08. 10. 1950. године уписује се 18. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 31.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАКУЛИЋ СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Зрењанину са даном 05. 02. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛЕТИЋ СМИЉКА, адвокат у Новом Саду са даном 08. 02. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИНИЋ ЈАШАРЕВИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног односа.
Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Инић Јашаревић Браниславе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НАНИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног односа.
мр Кораћ Ј. Миле, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Нанић Радмиле.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЛЕТИН РАДЕНКО, адвокат у Жабљу са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног односа.
Димитријевић Ђорђе, адвокат у Жабљу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Малетин Раденка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОПАЊА МИРА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2010. године, на лични захтев.
Драговић Тубић Војислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Копања Мире.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЛАХОВИЋ ВЛАДЕТА, адвокат у Суботици са даном 12. 12. 2009. године, услед смрти.
Трбојевић Горан, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Влаховић Владете.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛЕНКОВИЋ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног односа.
Рубежић Пуниша, адвокат у Кули, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Миленковић Ержебет.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДИВЈАК ДУШАН, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног односа.
Челекетић Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Дивјак Душана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТУФЕГЏИЋ СРЂАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 12. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРАБОВАЦ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Драговић Тубић Војиславе, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 12. 2009. године.

УЗИМА СЕ на знање да СТОИЉКОВСКИ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Зрењанину, мирују права и обавезе адвоката почев од 01. 01. 2010. године због постављења за јавног правобраниоца града Зрењанина.
Јованов Мирослав, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика Стоиљковски Владимиру.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 10. 02. 2010. до 09. 02. 2011. године.
Бабић Нада, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАЦЕДОНИЋ ИВАН, адвокат у Бечеју, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 18. 01. 2010. године.
Мацедонић Жутић Олга, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 26. 12. 2009. године.
Фехер Оплетан Ендре, адвокат на Палићу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДАКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након привремене спречености, дана 09. 01. 2010. године.
Прица Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сомбору, наставио са радом након привремене спречености, дана 19. 12. 2010. године.
Богосављевић Рајко, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗАВРТАНИК ПАРОШКИ САЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након привремене спречености, дана 05. 01. 2010. године.
Чаушевић Татјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ивковић Зденка, адвокат у Суботици променила презиме, које сада гласи ИВКОВИЋ ГРАБНЕР.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Крунић Ана, адвокат у Инђији променила презиме, које сада гласи КРУНИЋ ШЕВРТ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Алексић Сања, адвокатски приправник у Ковачици променила презиме, које сада гласи ФИЛИПОВ.

Узима се на знање да су Ракић Жељко и Ракић Гордана, адвокати у Новом Саду споразумно раскинули уговор о оснивању Заједничке адвокатске канцеларије, дана 30. 12. 2009. године.
Од тог дана адвокати Ракић Жељко и Ракић Гордана настављају самостално да обављају адвокатску делатност на досадашњој адреси.

Узима се на знање да је КЕЧА УРОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ЈОСИФОВИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ЈАВОРИНА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 9, почев од 01. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је ЧАУШЕВИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2б/И, почев од 04. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је ЛЕЧ ЕРИХ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 12, стан 2, почев од 01. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је ВУЈАСИНОВИЋ БОРА, адвокат у Руми, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 21-23, почев од 01. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је СУВАЈАЦ ДУШАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10, локал 2, почев од 04. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је ЛЕТИЋ СМИЉКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 31, почев од 18. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је БРКИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31, почев од 01. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је УНКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 11, почев од 26. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Стара Пазова, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ВРШКА ЈАНА, адвоката у Старој Пазови, тако да оно сада гласи: Стара Пазова, Ћирила и Методија 24.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Бечеј, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије МОМЧИЛОВИЋ СИНИШЕ, адвоката у Бечеју, тако да оно сада гласи: Бечеј, Золтана Чуке 22.