admin

Са седнице Управног одбора 29. децембра 2010

ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 08. 07. 1982. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Гајева 1А/II.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник код Узелац Душана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖИГИЋ ДАНЕ, дипломирани правник, рођен 20. 08. 1978. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1а.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЖИГИЋ ДАНЕ, адвокатски приправник код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЛУЖАРЕВИЋ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 10. 07. 1980. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Жарка Зрењанина 4/I.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПЛУЖАРЕВИЋ ЛАЗАР, адвокатски приправник код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 25. 10. 1981. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 385/2.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник код Миавец Беле, адвоката у Темерину, са даном 04. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 04. 12. 1979. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН, дипломирани правник, рођен 21. 04. 1978. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникара 5.

РИКАЛО ЉУБИША, дипломирани правник, рођен 24. 08. 1977. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Доситеја Обрадовића 36.

СТЕФАНОВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 03. 11. 1973. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Банатском Карловцу, Војводе Мишића 75.

КУЖИЋ ГРОЗДА, дипломирани правник, рођена 15. 12. 1955. године уписује се 10. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Банатском Новом Селу, Вука Караџића 4.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉУШ НЕМАЊА, рођен 03. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШКРИВАЊ ПЕТАР, рођен 29. 01. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОДИЋ ГОРАН, рођен 08. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сарић Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХЕРЦЕГ БРАНИСЛАВ, рођен 30. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Футогу, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЕЋЕРОВ ВЛАДИМИР, рођен 09. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шећеров Миомира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАОНИЋ СТРАХИЊА, рођен 08. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Којић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 26. 02. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АТЕЉ САНДРА, рођена 22. 03. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАПШИН АЛЕКСАНДРА, рођена 04. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНОЈЕВ МЛАДЕН, рођен 12. 01. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕТИЋ БОЈАН, рођен 15. 10. 1972. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јарковачки Милетић Иване, адвоката у Панчеву, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАСЛОВАРИЋ МИРКО, рођен 12. 06. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Драгана, адвоката у Сомбору, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ГОРАН, рођен 02. 02. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Бранка, адвоката у Бачкој Тополи, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАНГУБИЋ НАТАЛИЈА, рођена 24. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КУЖИЋ ГРОЗДА, адвокат у Банатском Новом Селу са даном 29. 12. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАКИЋ ДУШИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2010. године, на лични захтев.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Душић Бранко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Лакић Душић Радмиле.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИШ МАРИЈА, адвокат у Бачком Петровцу са даном 10. 01. 2011. године, ради пензионисања.
Војиновић Здравко, адвокат у Змајеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђуриш Марије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТУПАР ИГОР, адвокат у Кикинди са даном 31. 12. 2010. године, на лични захтев.
Иветић Младен, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ступар Игора.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРЂЕВИЋ ИВАНКА, адвокат у Пећинцима са даном 01. 01. 2011. године, на лични захтев.
Ђорђевић Соња, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђурђевић Иванке.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРАГОВИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 12. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЋ ЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 01. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине ДАКИЋ ЖИВКО, бивши адвокат из Беле Цркве са даном 29. 12. 2010. године, на лични захтев.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАРТАЛИЈА ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 02. 11. 2010. године.
Радовић Небојша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Зрењанину, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 01. 2011. до 17. 01. 2012. године.
Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутна почев од 20. 12. 2010. године.
Зелинчевић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Михај Михаела, адвокат у Вршцу променила презиме, које сада гласи Туркан.
Уписује се са даном 16. 12. 2010. године у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине “Ортачко адвокатско друштво Станивуковић и партнерио”, са седиштем у Новом Саду, Сремска 4/2, чији су оснивачи Станивуковић Горан и Павлица Душан, адвокати у Новом Саду.

Узима се на знање да је РАДОМИРОВИЋ ЕТОРЕ ЗОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 12, почев од 03. 12. 2010. године.

Узима се на знање да је ВРАНИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А/ИИ, канцеларија 206, почев од 01. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је КРСТИН МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 4, стан 8, почев од 28. 12. 2010. године.