admin

Са седнице Управног одбора 29. децембра 2009

ПОПИВОДА ДУЊА, дипломирани правник, рођена 20. 06. 1984. године уписује се 05. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПИВОДА ДУЊА, адвокатски приправник код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЕЉАНСКИ ИСИДОРА, дипломирани правник, рођена 20. 11. 1981. године уписује се 05. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 11.
Брише се из Именика адвокатских приправника БЕЉАНСКИ ИСИДОРА, адвокатски приправник код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, са даном 04. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 11. 11. 1975. године уписује се 05. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра Првог 12/1.

ЛУЖАИЋ ДАНЕ, дипломирани правник, рођен 19. 11. 1980. године уписује се 05. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Бригадира Ристића 1.

ЈЕМЧ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 02. 01. 1960. године уписује се 05. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 53/2, стан 23.

МИЋОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 02. 10. 1952. године уписује се 14. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, Цара Лазара 147.

ХАЏИ-БОРЈАНОВИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 10. 01. 1954. године уписује се 28. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 8/1.

ЈОВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 06. 03. 1952. године уписује се 09. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Братства јединства 30-32.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАШИЋ СТЕВАН, рођен 15. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шашић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАОНИЋ ВУК, рођен 26. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Којић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЈЕВИЋ МИЉАНА, рођена 19. 03. 1983. године, на адвокатско- приправничку вежбу код Драгић Ђуре, адвоката у Инђији, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АВРАМОВ НЕНАД, рођен 26. 03. 1985. године, на адвокатско- приправничку вежбу код Аврамов Душка, адвоката у Зрењанину, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОРАР ДРАГАН, рођен 20. 02. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Журжован Октавијана, адвоката у Панчеву, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ДУШАН, рођен 05. 06. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миладиновић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОПИЋ ИВАНА, рођена 24. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРИЖ ЈАСМИНА, рођена 31. 01. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хрнчјар Верице, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЉАЧКИ МИЛАН, рођен 23. 06. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРГИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 20. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОБАНОВ БОЈАНА, рођена 12. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карањац Невенке, адвоката у Суботици, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦРНОМАРКОВИЋ ДРАГАН, рођен 07. 03. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Црномарковић Душана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРКШИЋ ЈОСИЋ ВОЈИСЛАВА, рођена 23. 10. 1980. године, на адвокатско- приправничку вежбу код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 05. 1983. године, на адвокатско- приправничку вежбу код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, дана 05. 01. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЋОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Ковину са даном 04. 01. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХАЏИ-БОРЈАНОВИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 01. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Бачкој Паланци са даном 29. 12. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАПАЈИЋ ВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Рапајић Мирко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Рапајић Вере.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ ТОМИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 29. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
мр Кораћ Ј. Миле, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Војновић Томислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТЕОДОРОВИЋ АНДРИЈА, адвокат у Вршцу са даном 01. 12. 2009. године, због пензионисања.
Миуца Тодор, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Теодоровић Андрије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИШУЛИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду са даном 29. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Лаковић Милорад, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мишулић Петра.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Панчеву са даном 30. 11. 2009. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Босиљ Милана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Миковић Милана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДМАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Сремској Митровици са даном 31. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Грозданић Бранислав, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Радмановић Предрага.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИХАЈЛОВИЋ ВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јокић Милица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Михајловић Вере.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРЗНАРИЋ МИЛЕ, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Сујић Биљана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Крзнарић Милета.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВИЋ мр ДРАГОЉУБ, адвокат у Шиду са даном 31. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Видовић Златко, адвокат у Шиду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јанковић мр Драгољуба.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕСТОРОВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Наде, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 12. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЧИНИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 12. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗДРАВКОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 2010. године.

УЗИМА СЕ на знање да КОВАЧЕВИЋ ИВАНУ, адвокатском приправнику у Новом Саду, мирују права и обавезе адвокатског приправника у периоду од 01. 12. 2009. до 01. 09. 2010. године због служења војног рока у цивилној служби.

УЗИМА СЕ на знање да СТОЈАНОВ ДУШАНУ, адвокату у Белој Цркви, мирују права и обавезе адвоката почев од 01. 01. 2010. године због постављења за начелника општинске управе Општина Бела Црква.
Вукадинов Ненад, адвокат у Белој Цркви, одређује се за привременог заменика Стојанов Душану.

УЗИМА СЕ на знање да ЈОЈИЋ ПЕТРУ, адвокату у Панчеву, мирују права и обавезе адвоката почев од 01. 01. 2010. године због избора за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.
Војнов Сава, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика Јојић Петру.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ИНЂИЋ МАГДА, адвокат у Суботици, бити привремено одсутна од 01. 01. 2010. до 31. 12. 2012. године.
Инђић Драган, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОРНОВИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Ковачици, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 09. 2009. године.
Цицка Јано, адвокат у Ковачици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВОЈВОДИЋ МИЛАН, адвокат у Новој Пазови, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 30. 12. 2009. године.
Ђурић Драган, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кириџић Ивана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ЧУДИЋ.

Узима се на знање да је ПЕКИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19/1, почев од 15. 11. 2009. године.

Узима се на знање да је СИЊЕРИ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10/1, почев од 01. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је БОЖИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 33, почев од 10. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је ДУМАНОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43/1, стан 4, почев од 07. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је СТУПАР ИГОР, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Богарошки 23, почев од 01. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ПАНДУРОВ СВЕТЛАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 1А/1, локал 22, почев од 14. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија Субаков В. Милоша, Злоколица Слободана и Субаков Александре, адвоката у Бечеју, преселила седиште на адресу Трг ослобођења 3, почев од 15. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је МАРАВИЋ АНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Корзо 6, почев од 01. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је Ортачко адвокатско друштво «Милић» у Новом Саду, преселило седиште на адресу Васе Стајића 18, почев од 01. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је МАСНИКОСА ВУЈАДИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18, почев од 28. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 45, почев од 01. 12. 2009. године.