admin

Са седнице Управног одбора 29. августа 2014

СТОЈШИН МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 09. 06. 1987. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 22.

Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈШИН МИЛОШ, адвокатски приправник код Миловац Мирјане, адвоката у Будисави, са даном 28. 08. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРЧЕТА СРЂАН, дипломирани правник, рођен 12. 09. 1979. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Буковцу, Карађорђева 176.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАРЧЕТА СРЂАН, адвокатски приправник код Војкић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 08. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НОВАК НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 07. 05. 1988. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 383.
Брише се из Именика адвокатских приправника НОВАК НЕМАЊА, адвокатски приправник код Новак Петра, адвоката у Темерину, са даном 28. 08. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АЧАНСКИ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 27. 09. 1985. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26.
Брише се из Именика адвокатских приправника АЧАНСКИ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 08. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДУЛОВИЋ ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 20. 09. 1984. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАДУЛОВИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник код Вигњевић Данице, адвоката у Футогу, са даном 28. 08. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАВЛОВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 10. 05. 1983. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 31, стан 31.

ВОЈНИЋ ХАЈДУК ЈУГОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1983. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 15.

МИШОВИЋ ГУЦУЊА СНЕЖАНА, дипломирани правник, рођена 22. 02. 1974. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади, Трг ослобођења 11.

РАДУЛАШКИ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 03. 02. 1982. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

АНДОНОВИЋ С. МИЛАН, дипломирани правник, рођен 11. 09. 1988. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Мачванској Митровици, Мачвански кеј 67.

КОШИЋ Д. БОЈАН, дипломирани правник, рођен 22. 11. 1974. године уписује се 29. 08. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Димитрија Туцовића 11.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛОВИЋ МАЈА, рођена 08. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУРЛИЦА САЊА, рођена 07. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Љубице, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАТАРИЋ СРЂАН, рођен 15. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Међедовић Борице, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРЧА МИЛИЦА, рођена 09. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Шеврт Ане, адвоката у Инђији, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУЈИЋ ИРИНА, рођена 03. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Зорана, адвоката у Старе Пазове, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ДЕЈАН, рођен 17. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЛАЈИЋ МАРКО, рођен 21. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Старчевић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ СОЊА, рођена 06. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савић Етел, адвоката у Апатину, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕЂЕШИ АЛЕКСАНДРА, рођена 16. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић Марије, адвоката у Кули, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈИЋ НЕБОЈША, рођен 11. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИШИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дикосавић Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЋ ИВАНА, рођена 11. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧЕНОВИЋ АЊА, рођена 24. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОСАВЉЕВ МАРИЈА, рођена 22. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ БОЈАНА, рођена 27. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 26. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИЈАЧИЋ ВИШЊА, рођена 15. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић мр Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 05. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ МИЛЕНА, рођена 01. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАВИЦА НИКОЛА, рођен 21. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТКОВИЋ МЛАДЕН, рођен 04. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМИЉАНИЋ ВЛАДИМИР, рођен 09. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лесковац Милице, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБА МИЛАН, рођен 05. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грба Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 13. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пилиповић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЦ ДАВОР, рођен 31. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САМАРЏИЋ БОРИС, рођен 29. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Плавшић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОЈЕВИЋ ЈОВАН, рођен 07. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, дана 03. 09. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРСТИЋ МИЛАКОВ ЉИЉАНА, адвокат у Панчеву са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Милошевић Анђелија, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈУКИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Панчеву са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Босиљ Милана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУБАКОВ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Бечеју са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЛЕШИЋ ШПИРО, адвокат у Футогу са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Чекић Бранимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРАВАР РИСТО, адвокат у Новом Саду са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Чекић Бранимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРАЊЕШ ИГОР, адвокат у Новом Саду са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Ласло Сенада, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОБРАДОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Копања Владимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОРО СИНИША, адвокат у Новом Саду са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Соро Мирјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОРЂЕВИЋ БОЖЕНА, адвокат у Ковачици са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Бенка Марија, адвокат у Ковачици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУКАРИЦА НЕНАД, адвокат у Оџацима са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Бошкић Јасмина, адвокат у Оџацима, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАЛЕЧИЋ МАЈА, адвокат у Сремској Митровици са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Жупунски Дарко, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ ЈАСМИНА, адвокат у Суботици са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Филиповић Љубић Милка, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРАЦА ШОТИ ЕВА, адвокат у Кањижи са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Бајић Шарњаи Тамара, адвокат у Сенти, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЈСТОРОВИЋ МАНЕ, адвокат у Зрењанину са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГДАНОВ ЖИВА, адвокат у Панчеву са даном 22. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Недомачки Синиша, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВ БОГОЉУБ, адвокат у Зрењанину са даном 28. 06. 2014. године, услед смрти.
Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕСКОВИЋ Ж. МИОМИРА, адвокат у Сремској Митровици са даном 19. 07. 2014. године, услед смрти.
Силић Љубица, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРУХАР ЖЕЛИМИР, адвокат у Сремској Митровици са даном 29. 08. 2014. године, услед губитка радне способности.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Младеновски Сергеј, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ ВАЛЕРИЈА, адвокат у Суботици са даном 31. 08. 2014. године, због пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Војнић Мирјана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Панчеву са даном 31. 08. 2014. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Глуваков Љиљана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ ДРАГИЦА, адвокат у Панчеву са даном 31. 08. 2014. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Глуваков Љиљана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СЕЛАКОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Селаковић Страхиња, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕПИЋ ДРАГО, адвокат у Новом Саду са даном 02. 08. 2014. године, услед смрти.
Качар Срето, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремским Карловцима са даном 20. 07. 2014. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Соро Мирјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУВАРА БРАНКА, адвокат у Бачкој Паланци са даном 31. 08. 2014. године, на лични захтев.
Чекић Бранимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2014. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Здравковић Жељка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИМИЋ САЊА, адвокат у Руми са даном 15. 09. 2014. године, на лични захтев.
Малетић Владислав, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШУВАКОВ ДУЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОВАЧ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 07. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДИВЈАК САЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лекић Весне, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 07. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРОТИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 08. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧАВИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 08. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАРИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Јовановић Зорана, адвоката у Старој Пазови, са даном 31. 08. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИНТЕР ЈОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 08. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАШИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију Општинског јавног правобраниоца општине Пећинци, почев од 26. 06. 2014. године, док траје ова функција.
Карановић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МУЈОВИ МАЗЛАМУ, адвокату у Петроварадину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 11. 08. 2014. године.
Мујови Емина, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЦКОВ СЛОБОДАНУ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 05. 08. 2014. године.
Стефанов Зоран, адвокат у Панчеву се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 02. 07. 2014. до 01. 07. 2015. године.
Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОЈИЋ МАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 30. 08. 2014. до 29. 08. 2015. године.
Оберман Игор, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШАКИЋ САНДРИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 08. 2014. до 05. 08. 2015. године.
Вујовић Драган, адвокат у Старој Пазови се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокатском приправнику у Ковиљу, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 31. 08. 2014. до 30. 08. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРАНОВИЋ БОСИЉКИ, адвокатском приправнику у Бачкој Паланци, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због боловања, почев од 10. 07. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТЕПАНОВИЋ МАРИЈИ, адвокатском приправнику у Инђији, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 13. 05. 2014. до 01. 04. 2015. године.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 06. 08. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЉУБИЋ ТОДОРАН МАРИНЕЛА, адвокат у Панчеву, наставила са радом дана 28. 08. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Милутиновић Бранислав, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 19. 08. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Мићовић Милорад, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СМИЕШКО КАРОЛИНА, адвокатски приправник у Бечеју, наставила са вежбом дана 25. 06. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на обављање вежбе због боловања.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗАРИЈА АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Панчеву, наставио са вежбом дана 01. 08. 2014. године, након што му је привремено било престало право на обављање вежбе због стручног усавршавања у иностранству.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пајовић Итана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Пајовић Љиљак.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Савић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Ивић.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ћурчић Драгослава, адвоката у Новом Саду дана 03. 07. 2014. године, те да исту наставља код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је МАЈКИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду дана 06. 08. 2014. године, те да исту наставља код Соро Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Обрадовић Мирослава, адвоката у Новом Саду дана 06. 08. 2014. године, те да исту наставља код Копања Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 07. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ЦРЊАНСКИ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду дана 24. 07. 2014. године, те да исту наставља код Амижић Радивоја, адвоката у Новом Саду, дана 25. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је САМАРЏИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду дана 25. 08. 2014. године, те да исту наставља код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ БОБАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду дана 22. 08. 2014. године, те да исту наставља код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 23. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЈАТОВИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 11. 08. 2014. године, те да исту наставља код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ТРИВУНОВИЋ БОШКО, адвокатски приправник у Футогу, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Блешић Шпире, адвоката у Футогу дана 22. 08. 2014. године, те да исту наставља код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 23. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ЈОКИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2014. године, те да исту наставља код Лазић Јасне, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ПАЋИ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2014. године, те да исту наставља код Лазић Јасне, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је БУДОШАН ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2014. године, те да исту наставља код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је МОМИРОСКА ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2014. године, те да исту наставља код Мумин Александра, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је НЕМЧЕВ ЏИНИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Бечеју, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју дана 26. 08. 2014. године, те да исту наставља код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 08. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Хаџи Борјановић Соња, адвокат у Новом Саду разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Јовановић Гордане, адвоката у Новом Саду, на коју је постављена решењем број 25-29/13 од 31. 01. 2014. године.
Купрес Слађана, адвокат у Новом Саду одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Јовановић Гордане, бившег адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је ГАВРАНИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг др Зорана Ђинђића бб, почев од 15. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је СТАНИМИРОВ БОШКО, адвокат у Новом Кнежевцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ненада Валчева 7, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је КРУНИЋ БРАНЕ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8, почев од 12. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ДРАГИЧЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владимира Назора 9, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ВАСКОВИЋ ДАНКА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Владимира Назора 9, почев од 01. 09. 2014. године.

Узима се на знање да је ЗИНДОВИЋ РАДОВАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситеја Обрадовића 15, почев од 01. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ Ж. ДРАГАН, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Вука Караџића 10/2, почев од 01. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је СТОЈЧИЋ РАГАЈ ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10, почев од 04. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је СРЕТЕНОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Вука Караџића 10/2, почев од 15. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ПАЈОВИЋ КУТУЗОВ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 38, почев од 01. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ПОПИВОДА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг незнаног јунака 4/И, стан 2, почев од 01. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ПОПИВОДА СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг незнаног јунака 4/И, стан 2, почев од 01. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ГАВРАНЧИЋ ВАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг незнаног јунака 4/И, стан 2, почев од 01. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ВРАЊЕШ СТАПАРСКИ ДУШАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференц Фехера 8/5, почев од 01. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ЗРНИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 28, почев од 07. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10/5, почев од 01. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је КУБИЊЕЦ др ЈАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народних хероја 5, почев од 18. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је ПРОДИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10/И, стан 3, почев од 15. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је САРИЋ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10/И, стан 3, почев од 15. 08. 2014. године.

Узима се на знање да је САРИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10/И, стан 3, почев од 15. 08. 2014. године.