admin

Са седнице Управног одбора 29. априла 2011

МИЉАЧКИ САЊА, дипломирани правник, рођена 13. 04. 1967. године уписује се 18. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг Лазара Нешића 3.

АЛАНОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 08. 11. 1977. године уписује се 04. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 50/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника АЛАНОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЉКОВИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 13. 01. 1980. године уписује се 04. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЉКОВИЋ СРЂАН, адвокатски приправник код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАНОЈЧИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 07. 05. 1982. године уписује се 04. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТАНОЈЧИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГВОЗДЕНАЦ ИВАН, дипломирани правник, рођен 17. 10. 1980. године уписује се 04. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Брановачког 9.

МАТИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 04. 11. 1980. године уписује се 04. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/И, локал 5.

МАРИЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 30. 05. 1983. године уписује се 04. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Николе Тесле 39.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђајић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДЕЉКОВ МИЛИЦА, рођена 15. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Косанић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУВАЈЏИЋ МИЛИЦА, рођена 17. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сувајџић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЈИЋ МАША, рођена 27. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕКЕЗ АНА, рођена 13. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Загорке, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУТИЋ ПЕТАР, рођен 11. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дорић Жарка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕЈИЋ НЕНАД, рођен 01. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић др Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУБРИЛО БРАНКО, рођен 26. 05. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАКАРИЋ СРЂАН, рођен 02. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАРИЋ ЈАСМИНА, рођена 12. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пецовски Николе, адвоката у Апатину, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИТЕВИЋ МИЉАНА, рођена 17. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Остојин Јовице, адвоката у Зрењанину, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕЈИН ИВАНА, рођена 23. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зеребељи Хајналке, адвоката у Новом Бечеју, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЛИК МАРИУС, рођен 13. 08. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Слободана, адвоката у Ковачици, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕРЗИЋ ТАМАРА, рођена 23. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЂЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 02. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Михаила, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЈЧИЋ БОЈАНА, рођена 17. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Узелац Душана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЛАЧКОВ ОЛИВЕРА, рођена 24. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Кубињец Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦУЦИЋ ИВАНА, рођена 16. 06. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код мр Кнежевић Симе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУЈИЋ НЕБОЈША, рођен 29. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сујић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВИЋ УРОШ, рођен 25. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈОВИЋ МИЛОШ, рођен 23. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУПАЦ МИРОСЛАВ, рођен 22. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОРВАТ ГЕОРГИНА, рођена 23. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 04. 05. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ СВЕТИСЛАВ, адвокат у Бачу са даном 04. 05. 2011. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сомбору са даном 04. 05. 2011. године, због пензионисања.

ПОПОВИЋ СВЕТИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 08. 04. 1947. године уписује се 14. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 14, стан 37.

БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 03. 11. 1946. године уписује се 14. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Петра Драпшина 2/14, пролаз “Сокак”.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗЕКИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Зрењанину са даном 01. 04. 2011. године, услед смрти.

Поповић Миша, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Зекић Драгољуба.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЛЕТИЋ ЈОВАН, адвокат у Руми са даном 31. 03. 2011. године, на лични захтев.

Задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Маричић Милан, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Малетић Јована.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИМИЋ НАТАША, адвокат у Сремској Митровици са даном 20. 03. 2011. године, због заснивања радног односа.
Симић Душан, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Симић Наташе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛОЈИЧИЋ МАРТА, адвокат у Апатину са даном 12. 04. 2011. године, услед смрти.
Шокац Бранислав, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Милојичић Марте.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЈЕЛОШ ДАНИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 21. 03. 2011. године, услед смрти.
Белић Ивана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Бјелош Данице.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДАНОВИЋ АНИКО, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 29. 04. 2011. до 28. 04. 2012. године.
Митровић мр Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАКИЋ ДОМАЗЕТОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 08. 04. 2011. године.
Рибаров Зоран, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 16. 04. 2011. године.
Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 25. 04. 2011. године.
Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДЕЉАНИН ДРАГАНА, адвокат у Ветернику, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 17. 04. 2011. године.
Дељанин Александар, адвокат у Ветернику, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАПУЛИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе, дана 03. 05. 2011. године.
Марковић Немања, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВОЈНОВИЋ ГОРАН, адвокат у Оџацима, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 11. 04. 2011. године.
Бошкић Јасмина, адвокат у Оџацима, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЧЕВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 30. 03. 2011. године.
Ракић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кривић Биљана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МАТИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станишић Радина, адвокатски приправник у Сремској Митровици променила презиме, које сада гласи Рајаковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ СВЕТИСЛАВ, адвокат у Бачу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Булевар ослобођења 14, стан 37, почев од 14. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Ћопића 3, почев од 25. 04. 2011. године.

Узима се на знање да је МИТРОВИЋ мр ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранислава Бороте 7, почев од 01. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је ГРАБИЋ МАЈА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Саве 1, почев од 18. 04. 2011. године.

Узима се на знање да је МИХАЛЕК ЕНДРЕ, адвокат у Ади, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лењинова 8, почев од 15. 04. 2011. године.

Узима се на знање да је ТРБУК ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 3/15, почев од 18. 04. 2011. године.

Узима се на знање да је БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 2/14, пролаз “СОКАК”, почев од 18. 04. 2011. године.