admin

Са седнице Управног одбора 28. септембра 2007

ПЕЈОВИЋ МИРА, дипломирани правник, рођена 19. 09. 1978. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 11.

РАДИЋ РАТКО, дипломирани правник, рођен 19. 08. 1965. године, уписује се 04. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Васе Стајића 7.

КОПАЊА МИРА, дипломирани правник, рођена 15. 05. 1948. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг младенаца 7, локал д-30.

МУДРИНИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 02. 05. 1969. године, уписује се 12. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2/ИИИ, стан 8.

МИАВЕЦ МАРГИТ, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1949. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 397.

АСАНОВИЋ МИОДРАГ, дипломирани правник, рођен 31. 07. 1956. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Бачка 15.

БЕШЛИН ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 15. 10. 1975. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 44.

МИЛАКОВИЋ МИЛУТИН, дипломирани правник, рођен 25. 12. 1951. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Руже Шулман 49.

МИЛИНОВИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 01. 05. 1958. године, уписује се 01. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176, ТЦ Атријум, локал ЛС 7А/И.

СРДИЋ МИРА, дипломирани правник, рођена 04. 10. 1949. године, уписује се 14. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 135.

ПАВЛИЦА ДУШАН, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1935. године, уписује се 28. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОБАН ПЕТАР, рођен 25. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОКИЋ МИЛОРАД, рођен 06. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАТАЛОВИЋ ОЉА, рођена 26. 08. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ СТАНКА, рођена 11. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Дивне, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУВАЧА ДРАГАНА, рођена 11. 03. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Дивне, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВ АНА, рођена 10. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јанков Драгомира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕНГУС КРИСТИНА, рођена 13. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Раденковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРДУМ МАРИЈА, рођена 18. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бањанин Мирка, адвоката у Сомбору, дана 28. 09. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАКОВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву са даном 26. 08. 2007. године, услед смрти.
Стојиљковић Драгослав, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОСНИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду са даном 01. 10. 2007. године, на лични захтев.
Пољачки Димитрије, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СРДИЋ МИРА, адвокат у Руми са даном 04. 10. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАКИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРОЦИЋ МИРЈАНА, адвокат у Сремској Митровици, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 17. 08. 2007. године.
Комленац Влајко, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЈЕЛИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката због постављења на место заменика министра правде, дана 15. 11. 2007. године.
Анкић Божидар, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДАКИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, наставио са адвокатско приправничком вежбом након што су му мировала права и обавезе адвокатског приправника због цивилног служења војног рока, дана 08. 09. 2007. године.

Узима се на знање да се Јаковљевић Бранислав, адвокат у Панчеву разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије пок. Текијашки Данице, бившег адвоката у Панчеву.
Шкундрић Миодраг, адвокат у Панчеву, одређује се за преузиматеља адвокатске канцеларије пок. Текијашки Данице, бившег адвоката у Панчеву.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сестара Нинковић 11, стан 2, почев од 03. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ВЕРА, адвокат у Врбасу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 83, почев од 10. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ ЈОВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг слободе 5/1, почев од 15. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ ВАЛЕРИЈА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Броза 7, почев од 01. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је КОЊЕВОД ИВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Јакшића 1, почев од 24. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је САРИЋ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 22, локал 6, почев од 05. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је МИЋАШЕВИЋ КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 25. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛОЗИЋ НЕБОЈША, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светосавска 2, почев од 01. 10. 2007. године.