admin

Са седнице Управног одбора 28. октобра 2011

СЕЛАКОВИЋ СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 17. 12. 1983. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.
Брише се из Именика адвокатских приправника СЕЛАКОВИЋ СТРАХИЊА, адвокатски приправник код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЧОЛЕВИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 05. 05. 1985. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/ИИ.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЧОЛЕВИЋ СИНИША, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПРИЦА БОРИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 21. 11. 1977. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17/а, И спрат, стан 3.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПРИЦА БОРИСЛАВ, адвокатски приправник код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТЕВОВИЋ ВУК, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1983. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2/ИИ, стан 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТЕВОВИЋ ВУК, адвокатски приправник код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛУЖАНИН НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 09. 08. 1981. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЛУЖАНИН НЕМАЊА, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПРВАНОВ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 06. 03. 1977. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20-д.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПРВАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МУЈОВИ ЕМИНА, дипломирани правник, рођена 11. 10. 1984. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Јоже Влаховића 18/а.
Брише се из Именика адвокатских приправника МУЈОВИ ЕМИНА, адвокатски приправник код Мујови Мазлама, адвоката у Петроварадину, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БУДИМЛИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођен 24. 03. 1985. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Зелена 15.
Брише се из Именика адвокатских приправника БУДИМЛИЋ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник код Нешић Радомира, адвоката у Бечеју, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 13. 05. 1975. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 13.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЛЕТИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 08. 01. 1985. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Васе Стајића 17.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЛЕТИЋ НЕНАД, адвокатски приправник код Вулетић Драгомира, адвоката у Суботици, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ОСТОЈИН АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 23. 07. 1980. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1-3, локал 51.
Брише се из Именика адвокатских приправника ОСТОЈИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Остојин Јовице, адвоката у Зрењанину, са даном 30. 10. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВАНОВИЋ БОГДАН, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1952. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Краља Петра Првог 19.

ТАНАСКОВИЋ ВЛАДО, дипломирани правник, рођен 27. 07. 1985. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 6.

РУДИЋ ВИДОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 10. 09. 1984. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 16/3.

МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 24. 01. 1983. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 4/3.

ТИЈАНИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 03. 1976. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Густава Крклеца 34.

БАБИЋ Н. БОРИС, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1972. године уписује се 31. 10. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Димитрија Туцовића 9.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЂАРИ КАРОЛИНА, рођена 21. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бозоки Антала, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРКЉИЋ ВОЈИСЛАВА, рођена 11. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ратковић Влатка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОРГИЋ ЂОКИЋ ЖЕЉКА, рођена 22. 08. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, рођен 07. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ратковић Влатка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАВИДОВ МИЛАН, рођен 01. 06. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давидов Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛОБРК МАРКО, рођен 15. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелобрк Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУЖИЧИЋ РАСТКО, рођен 15. 11. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 29. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АДАМОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 19. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бокан Дејана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВ АЛЕКСАНДРА, рођена 07. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марков Александра, адвоката у Бечеју, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАК ВЛАДИМИР, рођен 26. 06. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гак Милета, адвоката у Инђији, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ БОЈАНА, рођена 30. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Миланка, адвоката у Инђији, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМУЂА ЗДРАВКО, рођен 23. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Предојевић Бранислава, адвоката у Старој Пазови, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНКИЋ НЕВЕНА, рођена 16. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анкић Божидара, адвоката у Панчеву, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНЧИЋ ЈАДРАНКА, рођена 31. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станковић Снежане, адвоката у Панчеву, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САБО ЛАЛИЋ ДОРА, рођена 25. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цвејић Радована, адвоката у Суботици, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНЧУЛОВ ГОРАН, рођен 02. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станчулов Зорана, адвоката у Ади, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЛЕК АГНЕШ, рођена 11. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михалек Ендреа, адвоката у Ади, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 08. 06. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марков Павла, адвоката у Кикинди, дана 31. 10. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИКИМИЋ ЗОРИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 10. 2011. године, због пензионисања.
СИКИМИЋ ЗОРИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 23. 02. 1952. године уписује се 10. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШУТОВИЋ РАДОЊА, адвокат у Зрењанину са даном 15. 10. 2011. године, на лични захтев.
Војновић Бојовић Гордана, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шутовић Радоње.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЈСТОРОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Панчеву са даном 20. 10. 2011. године, услед смрти.
Згерђа Драган, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мајсторовић Слободана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 19. 10. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУГАРСКИ МИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 19. 02. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУНДЕВИЋ ЉИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Крнчевић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРУНИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 11. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, са даном 01. 10. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕГУШ МИЛАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Никић Зоране, адвоката у Панчеву, са даном 01. 11. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРДУМ МАРИЈИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 10. 2011. до 15. 10. 2012. године.
Бањанин Мирко, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 10. 11. 2011. године.
Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КРУНИЋ ШЕВРТ АНА, адвокат у Инђији, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 07. 10. 2011. године.
Крунић Миленко, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станојчић Слађана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи РИКИЋ.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор од 04. 10. 2011. године о преносу удела оснивачког капитала Ортачког адвокатског друштва „Ристић & партнери“ који припада Јовичић Бранибору, адвокату у Новом Саду, у целости на Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

Узима се на знање статусна промена у “Ортачком адвокатском друштву Ристић & партнери”, Нови Сад, Васе Стајића 17, чији су оснивачи Ристић Зоран, Вујасин Ивана и Јовичић Бранибор, адвокати у Новом Саду, тако што оснивач и члан Јовичић Бранибор, адвокат у Новом Саду, иступа из друштва дана 04. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ЛОБОДА АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 2/д4, почев од 03. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ БРАНИБОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а, почев од 04. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ПАРЛАЋ М. МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 12, почев од 01. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ЛОТИНА МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 12, почев од 01. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16 А, стан 17, почев од 17. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је КАПУН ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16 А, стан 17, почев од 17. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ ДАВОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16 А, стан 17, почев од 17. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ДИКОСАВИЋ ТОМИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар краља Петра Првог 7/И, стан 11, почев од 03. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је БОБАН ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Шупљикца 17, почев од 15. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ГАВРИЛОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 6, почев од 26. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ВУЧКОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 47/В, почев од 10. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/ИИИ, почев од 14. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цанкарева 21/44, почев од 01. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је Ортачко адвокатско друштво “Милић” у Новом Саду, променило седиште и то на адресу Стражиловска 11, почев од 01. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је СИЛАЂИ МИКЛОШ, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Поповића 1, локал 3, почев од 01. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је НАСТАСИЋ СТЕВАН, адвокат у Сомбор, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кнеза Милоша 23, стан 6/И, почев од 06. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ МИЛОШ, адвокат у Апатину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 5, почев од 17. 10. 2011. године.

Узима се на знање да је МИРОСАВЉЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Белој Цркви, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Пролетерска 4, почев од 10. 10. 2011. године.

У решењу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине донетом 30. 09. 2011. године под бројем 629/11 врши се исправка тако, што се у диспозитиву изреке речи “почев од 25. 09. 2011. године” замењују речима ”почев од 25. 08. 2011. године”.
У преосталом делу решење Управног одбора број 629/11 од 30. 09. 2011. године остаје непромењено.