admin

Са седнице Управног одбора 28. октобра 2005.

ЕГЕЉА ТАТЈАНА, дипломирани правник, рођена 18. 08. 1976. године, уписује се 28. 10. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народних хероја 5/1.

МАЛЕТИЋ ВЛАДИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1976. године, уписује се 28. 10. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 11.

МИСИРКИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 14. 06. 1962. године, уписује се 28. 10. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 188.

ЈОКСОВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 25. 01. 1978. године, уписује се 28. 10. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Лењинова 18, стан 1.

ЈУГОВИЋ ВАСКРСИЈА, дипломирани правник, рођен 30. 04. 1949. године, уписује се 05. 11. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра Првог 12/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНИЋ МИРЈАНА, рођена 03. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУДОВИЋ ЉУБИЦА, рођена 27. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крнчевић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТИЋ ВЛАДИМИР, рођен 13. 10. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖОВИЋ БОЈАН, рођен 10. 06. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВ ГОРДАНА, рођена 17. 05. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђорђевић мр Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2005. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИШИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 01. 11. 2005. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.

Недељковић Владимир, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈУГОВИЋ ВАСКРСИЈА, адвокат у Бачкој Паланци са даном 25. 10. 2005. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОКАН ДЕЈАН, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Чегар Душана, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 03. 10. 2005. године.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 03. 10. 2005. године.

Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАКАБ ВЛАДИМИР, адвокат у Ковачици, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 18. 10. 2005. године.

Ухрин Јакаб Јасмина, адвокат у Ковачици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Арсић Светлана, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи ПАНДУРОВ.

Узима се на знање да је ПОПОВ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 26. 09. 2005. године, те да исту наставља код Пауновић Гордане, адвоката у Новом Саду дана 27. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је ГАЛИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 12, почев од 19. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, почев од 20. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је СОРО СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/9, почев од 30. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је СОРО МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/9, почев од 30. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ЗАВАРКО АРПАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ВЛАЈКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ЗАКИЋ СЕВЕР, адвокат у Новом Кнежевцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ненада Валчева 2, почев од 01. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је КОЦАН БИЉАНА, адвокат у Руми, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 192, почев од 17. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је МИЋОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Ковину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 85, Дом културе, почев од 05. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је ЈЕЛЧИЋ НАДА, адвокат у Шиду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 9, почев од 01. 10. 2005. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 24/А, почев од 01. 11. 2005. године.

Узима се на знање да је ЂУРЂЕВ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 24/А, почев од 01. 11. 2005. године.