admin

Са седнице Управног одбора 28. марта 2014

ГОГИЋ РАДА, дипломирани правник, рођена 28. 09. 1984. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/53.

Брише се из Именика адвокатских приправника ГОГИЋ РАДА, адвокатски приправник код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУЛИНАЦ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 21. 03. 1986. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1-3.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУЛИНАЦ ИВАНА, адвокатски приправник код Милојевић Зорана, адвоката у Зрењанину, са даном 27. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПРОДИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 08. 07. 1983. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/ИИИ, стан 24.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПРОДИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Сарић Бориса, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЈОВИЋ М. ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 26. 02. 1977. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг републике 18, локал 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЈОВИЋ М. ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Ђукић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖУНИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 19. 06. 1986. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЖУНИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛИЋЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 22. 12. 1987. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛИЋЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 03. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЕГЕНИШИЋ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 14. 08. 1984. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Тржни центар “Слобода” ИИ спрат, локал 36-37.

НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 29. 03. 1985. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20б.

ПЕРОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 23. 01. 1982. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 10, стан 4.

ТОШИЋ ЗЛАТКО, дипломирани правник, рођен 15. 12. 1981. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Молнар Ђуле 1/ИВ, стан 23.

ЛОЈПУР СОЊА, дипломирани правник, рођена 02. 12. 1985. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милана Симовића 4/10.

ШУША ВОЈИН, дипломирани правник, рођен 14. 08. 1957. године уписује се 28. 03. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новим Бановцима, Насеље Бановци-Дунав, Бранка Радичевића 5А.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРЕТКА КЛАРА, рођена 10. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦУЦИЋ ИВАНА, рођена 08. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАЈИЋ НЕВЕНА, рођена 24. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛОЖАНСКИ ЛАУРА, рођена 03. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код мр Бјекић Зоре, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ СЛАЂАНА, рођена 10. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНЂЕЛИЋ НАТАЛИЈА, рођена 19. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИНКОВ ИВОНА, рођена 29. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИСАВЉЕВИЋ НИНА, рођена 08. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОВАШ СТЕФАНИ, рођена 17. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОБРАТ МАША, рођена 29. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОДАНОВИЋ САНДРА, рођена 04. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јолић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИГЊИЋ САНЕЛА, рођена 16. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЧЕТА ГОРДАНА, рођена 21. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛЧЕК НЕМАЊА, рођен 13. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 02. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ ГОРАН, рођен 07. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФРАЈЛИЋ БОЈАН, рођен 10. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСМАНОВИЋ ПРЕДРАГ, рођен 01. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Примовић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРИЋ НИКОЛА, рођен 16. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРОВИЋ ИВАН, рођен 04. 05. 1974. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОДАНОВ ШОЉМОШИ АНЕТ, рођена 28. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПГЛИГОРИН ФИЛИП, рођен 27. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попглигорин Живојина, адвоката у Србобрану, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АДАМОВИЋ СМИЉАНА, рођена 14. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАРАКОВИЋ ВЛАДАНА, рођена 16. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Коцољевац Слободана, адвоката у Панчеву, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ МИЛОРАД, рођен 12. 04. 1963. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кецман Душана, адвоката у Сомбору, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИПЕРСКИ НИКОЛА, рођен 25. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пиперски Милоша, адвоката у Зрењанину, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАГИЋ МИЛАНКО, рођен 03. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Винчић Зорана, адвоката у Руми, дана 28. 03. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОПОЈЕВЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Сремској Митровици са даном 14. 04. 2014. године, због пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Живановић Живан, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕШИЋ ЗОРАН, адвокат у Сремској Митровици са даном 30. 04. 2014. године, због пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Мацановић Мирко, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАТИНОВИЋ БРКИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду са даном 08. 04. 2014. године, због пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Србије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВ БЛАНУША РЕНАТА, адвокат у Сомбору са даном 08. 03. 2014. године, због пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Ковачевић Марија, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУЛИЋ РУЖА, адвокат у Суботици са даном 28. 03. 2014. године, због пензионисања.

ДУЛИЋ РУЖА, дипломирани правник, рођена 12. 07. 1934. године уписује се 08. 04. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг жртава фашизма 5.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОВИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 03. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СИМИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Белој Цркви, на адвокатско приправничкој вежби код Симић Славенка, адвоката у Белој Цркви, са даном 02. 04. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАПАЈИЋ КОСТА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рапајић Мирка, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 03. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ КЛАУДИЈА, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Зеди Валерије, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 04. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ МАРИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на бављење адвокатуром због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 12. 03. 2014. до 11. 03. 2015. године.
Перовић Јелена, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БРЊИЦА ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због због боловања, почев од 19. 03. 2014. године.
Кристијан Јожеф, адвокат у Темерину се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију в.д. начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Нови Сад, почев од 06. 03. 2014. године, док траје ова функција.
Сокић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 04. 03. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Сабо Звонко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РИКИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 27. 03. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Рикић Ристо, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАКОВИЋ БРАНЕ, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 01. 03. 2014. године, након што му је привремено престало право на бављење адвокатуром због постављања на функцију в.д. начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Нови Сад.
Копрић Дејан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МУЧАЛИЦА АНГЕЛИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 03. 2014. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Хербез Вукица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да су Карадаревић Сања и Карадаревић Горан, адвокати у Новом Саду, основали “Заједничку адвокатску канцеларију Горан Карадаревић и Сања Карадаревић” са седиштем у Новом Саду, Радничка 12/2, почев од 17. 03. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Перовић Мирјана, адвокат у Кикинди, променила презиме, које сада гласи Перовић Марић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Отић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Ачански.

Узима се на знање да је МАРИЧИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду дана 06. 03. 2014. године, те да исту наставља код Сокић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године.

Узима се на знање да је ЋУЛУМ УНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду дана 06. 03. 2014. године, те да исту наставља код Сокић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мијић Јасмина, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Субић.

ОДОБРАВА СЕ захтев Сикимић Сање, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Сикимић Срђана, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 01. 04. 2015. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Димитријевић Бојана, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Димитријевић Миодрага, адвоката у Зрењанину, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 01. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је БОБАН ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10, почев од 12. 03. 2014. године.

Узима се на знање да је БИОРАЦ ЗВОНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 18, почев од 17. 03. 2014. године.

Узима се на знање да је ЂУРАН МИЛИЋ ЕМИНА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 17, стан 10, почев од 01. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је ГОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 5, почев од 01. 04. 2014. године.