admin

Са седнице Управног одбора 28. марта 2008

АЛЕКСИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 20. 06. 1979. године, уписује се 28. 03. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг младенаца 5.
Брише се из Именика адвокатских приправника АЛЕКСИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 03. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАТИНОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 02. 05. 1978. године, уписује се 28. 03. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 5а.

ИВКОВИЋ ЗДЕНКА, дипломирани правник, рођена 29. 11. 1978. године, уписује се 28. 03. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матка Вуковића 6.

ТОМИЋ ДЕАН, дипломирани правник, рођен 22. 10. 1964. године, уписује се 28. 03. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Еугена Кумичића 22/13.

ГРБИЋ ДРАГИЦА, дипломирани правник, рођена 29. 01. 1942. године, уписује се 28. 03. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Живојина Мишића 6, Корзо.

ПУДАР ДРАГОМИР, дипломирани правник, рођен 22. 07. 1957. године, уписује се 28. 03. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Трг српских добровољаца 28.

ГОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 02. 06. 1957. године, уписује се 01. 04. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Душана Васиљева 30/1.

ЈАЊИЋ ВАСИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 20. 08. 1965. године, уписује се 01. 04. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 28.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЗДИМИРОВИЋ ИВАНА, рођена 03. 11. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Игић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂАЈИЋ СОЊА, рођена 22. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛАДОЈЕВИЋ СИМОНИДА, рођена 27. 05. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНОВИЋ НИКОЛА, рођен 20. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Квргић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРИЋ ДРАГАН, рођен 23. 09. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Рашић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈ МИХАЕЛА, рођена 07. 01. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Михај Милке, адвоката у Вршцу, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕРУШЕВСКИ ЈЕЛЕНА, рођена 20. 06. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Верушевски Дивке, адвоката у Новим Бановцима, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ МАРИНА, рођена 09. 03. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мандић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 28. 03. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ЏАРИЛ МИХАЈЛО, адвокат у Војци са даном 29. 02. 2008. године, услед смрти.
Коцан Биљана, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ МИЛИЦА, адвокат у Апатину са даном 31. 03. 2008. године, ради пензионисања.
Обрадовић Сава, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛЕЧ др ЕНДРЕ, адвокат у Новом Саду са даном 31. 03. 2008. године, због заснивања радног односа.
Леч Ерих, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈЕЛОВАЦ РАДА, адвокат у Сивцу, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 20. 02. 2008. године.
Ланчушки Ђорђе, адвокат у Сивцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРЂЕВ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због трудничког и породиљског одсуства почев од 01. 04. 2008. године.
Борђошки Каћански Јелисавета, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИРОСАВЉЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Белој Цркви, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 07. 03. 2008. године.
Симић Славенко, адвокат у Белој Цркви, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СИМОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што је био привремено одсутан, дана 01. 03. 2008. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОКСОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Кули, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 05. 04. 2008. године.
Салак Јоаким, адвокат у Кули, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Брусин Светлана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ЂУРЂЕВ.

Узима се на знање да је ПЕЛАГИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19, почев од 03. 03. 2008. године.

Узима се на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 21/ИИИ, стан 6, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је ЖИКИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17 А/1, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 11/1, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је ВУЧЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 11/1, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија Бајић Снежане, Бајић Саше и Бајић Љубице, адвоката у Новом Саду, преселила је седиште своје адвокатске канцеларије на адресу Стражиловска 23, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је ЛЕВНАЈИЋ САША, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 15, локал 7 – међуспрат, почев од 27. 03. 2008. године.

Узима се на знање да је ЗАГОРЧИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 2/1, почев од 27. 03. 2008. године.

Узима се на знање да је РАПАЈИЋ ВЛАДЕТА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 2/1, почев од 27. 03. 2008. године.