admin

Са седнице Управног одбора 28. јануара 2011

БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 08. 08. 1981. године уписује се 28. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Сабо Звонка, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГЛУШАЦ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 07. 09. 1978. године уписује се 28. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20/4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГЛУШАЦ ИВАНА, адвокатски приправник код Ступар Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЦУПАЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 17. 11. 1982. године уписује се 28. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15.

СТУПАР СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 17. 01. 1985. године уписује се 28. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 92.

ТРАБАК ЕДИТА, дипломирани правник, рођена 01. 11. 1978. године уписује се 28. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Челаревска 4.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ НЕБОЈША, рођен 31. 10. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вебер Милана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 25. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОПРИВИЦА АНА, рођена 07. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАУШЕВИЋ НЕЛА, адвокат у Новом Саду са даном 13. 01. 2011. године, због заснивања радног односа.
Чаушевић Татјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Чаушевић Неле.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУЈИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 01. 2011. године, на лични захтев.
Јанкулов Небојша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Сујић Биљане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Сомбору са даном 31. 01. 2011. године, због пензионисања.
Новаковић Славко, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ивановић Милутина.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈАКЛИЈА АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2011. године, због заснивања радног односа.
Шијан Татјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Вујаклија Александра.

БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине КАРДЕЛИС АНДРЕЈ, бивши адвокат из Старе Пазове са даном 04. 01. 2011. године, на лични захтев.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОСИЋ ЗДРАВКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 01. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПРОВЧИ ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 31. 12. 2010. године.
Пандуров Александра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЈЕЛОШ ДАНИЦА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 23. 01. 2011. године.
Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 01. 2011. до 23. 01. 2012. године.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КЕЊИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 01. 01. 2011. године.
Табаковић Драго, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КАТАНИЋ АРСЕНИЈЕ, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 01. 2011. године.
Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КАРАЈОВИЋ СТОЈА, адвокат у Сомбору, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 20. 01. 2011. године.
Матијевић Војо, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 09. 02. 2011. године.
Бабић Нада, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Терек Анико, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи РАДАНОВИЋ.

Узима се на знање да је КАТАНИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 4/1, стан 3а, почев од 01. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је КАТАНИЋ АРСЕНИЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 4/1, стан 3а, почев од 01. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је УНКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2/ИИ, стан 8, почев од 10. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је МИЉЕНОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 7/И, стан 6, почев од 25. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је ЗАВИША КОВИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 7/И, стан 6, почев од 25. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је РАДОШЕВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 7/И, стан 6, почев од 25. 01. 2011. године.

Узима се на знање да је ГАЋЕША АНА-ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10, почев од 01. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је ФЕРК БЕРЕЊИ ВЛАСТА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Матка Вуковића 6, почев од 01. 02. 2011. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Зрењанина, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије СТАНКОВ СЛОБОДАНА, адвоката у Зрењанину, тако да оно сада гласи: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 9/3.