admin

Са седнице Управног одбора 28. јануара 2006.

ПЕТРИЋ Л. ЛАЗО, дипломирани правник, рођен 03. 07. 1952. године, уписује се 16. 12. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Корзо 7.

МОЉАЦ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 17. 10. 1976. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шумадијска 4.

Брише се из Именика адвокатских приправника МОЉАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Ђисалов Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 03. 06. 1977. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Суботин Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛЕВНАЈИЋ САША, дипломирани правник, рођен 11. 04. 1980. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 2.

СТОКИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 02. 11. 1959. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176.

СИМОВИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 26. 07. 1957. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 88.

ТАДИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 28. 09. 1958. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 16.

БАЛИНТ АНТАЛ, дипломирани правник, рођен 01. 01. 1943. године, уписује се 09. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Бендек Елека 11.

МАРИЈАНСКИ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 17. 07. 1941. године, уписује се 10. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Аге Мамужића 9.

РЕШИН БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 26. 01. 1947. године, уписује се 09. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, др Мирослава Тирше 1/а.

ЈУРИШИЋ БОГДАН, дипломирани правник, рођен 19. 11. 1953. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Пупинова 2.

ВОРКАПИЋ ОСТОЈА, дипломирани правник, рођен 10. 01. 1958. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Београдска 31.

ГОГИЋ МАРСЕЛ, дипломирани правник, рођен 29. 06. 1977. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 109.

ЛУКИЋ ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 28. 02. 1976. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Пландишту, Војвођанска 19.

КРСТАЈИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 14. 07. 1956. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матка Вуковића 8.

ЧОБАНОВ РУЖИЦА, дипломирани правник, рођена 23. 12. 1947. године, уписује се 02. 02. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 2/ИИ.

СИМИН ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 17. 02. 1979. године, уписује се 28. 01. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Рибарска 59.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕТИЋ КАТАРИНА, рођена 18. 05. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА, рођена 29. 07. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОЛАР ЈАСМИНА, рођена 11. 02. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВИЈИЋ ДРАГАН, рођен 14. 05. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Видаковић Горана, адвоката у Панчеву, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, рођен 16. 01. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ступар Милана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУМИН ДРАГАНА, рођена 03. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мумин Александра, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЈОВИЋ ТИЈАНА, рођена 19. 03. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАКИЋ МИЛАН, рођен 27. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЛУБОВИЋ ДУШАНКА, рођена 12. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миљевић Наталије, адвоката у Сомбору, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 02. 11. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Матијевић Воје, адвоката у Сомбору, дана 28. 01. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЋ ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2005. године, због пензионисања. Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања. Јовичић Ранко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СРЕМАЦ ЗЛАТИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 26. 12. 2005. године, због заснивања радног односа. Стошић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЛИНТ АНТАЛ, адвокат у Сенти са даном 01. 01. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЈАНСКИ ЛАЗАР, адвокат у Суботици са даном 30. 12. 2005. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РЕШИН БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину са даном 01. 01. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОМОВИЋ БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2005. године, на лични захтев. Симић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧОБАНОВ РУЖИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 01. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЗАР ДРАГАН, адвокат у Старој Пазови са даном 01. 02. 2006. године, због заснивања радног односа. Лекић Велимир, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУБОТИЋ СИНИША, адвокат у Сремској Митровици са даном 03. 01. 2006. године, због заснивања радног односа. Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПУДАР МИЛЕНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бјелице Богдана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2005. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Поткоњак Николе, адвоката у Инђији, са даном 10. 12. 2005. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СЕДЛАР АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 01. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРКЉЕШ БРАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 10. 2005. године.

Узима се на знање да су ЂИСАЛОВ МИОДРАГ и МОЉАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокати у Новом Саду, основали Удружену адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Шумадијска 4, почев од 28. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је МАЈСТОРОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду дана 11. 12. 2005. године, те да исту наставља код Кркљуш Љубинке, адвоката у Новом Саду дана 12. 12. 2005. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће БАТИНИЋ СНЕЖАНИ, адвокату у Бечеју, мировати права и обавезе адвоката почев од 01. 12. 2005. године због постављења за секретара Скупштине општине Бечеј. Петров Александар, адвокат у Бечеју се поставља за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЋИРЈАКОВИЋ ГОРАНУ, адвокатском приправнику у Новом Саду, мировати права и обавезе адвокатског приправника почев од 08. 12. 2005. године због одслужења војног рока у цивилној служби.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧКИ МИРОСЛАВА, адвокат у Панчеву, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 26. 10. 2005. године. Ћирић Јован, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је ЛЕТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Соње Маринковић 12, почев од 26. 12. 2005. године.

Узима се на знање да је КУЈУНЏИЋ ЈАКОВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 6/И-6, почев од 19. 12. 2005. године.

Узима се на знање да је ТИКВИЦКИ ИВАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 6/И-6, почев од 19. 12. 2005. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бановић Страхиње 4, почев од 01. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је МИКОВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гогољева 15, почев од 01. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је КОШИЋ БОЈАН, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стеријина 107, почев од 04. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ МИЛОШ, адвокат у Апатину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 61, почев од 04. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је СТЕПАНОВ МИЛИВОЈ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина 28, почев од 10. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Тепличка 14, почев од 30. 12. 2005. године.

Узима се на знање да је ГРУЈИЋ ДУШАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Тепличка 14, почев од 30. 12. 2005. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 5, почев од 16. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је ТАНЧИЋ ЉУБИША, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/13, почев од 16. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је КУРБАЛИЈА ПЕТАР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гундулићева 2, почев од 01. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је РАДИШИЋ ВЕСНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гундулићева 2, почев од 01. 01. 2006. године.