admin

Са седнице Управног одбора 28. децембра 2013

ПУПАЦ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 22. 05. 1983. године уписује се 10. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 13/2. Брише се из Именика адвокатских приправника ПУПАЦ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОРАЋ НАДА, дипломирани правник, рођена 22. 07. 1987. године уписује се 10. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 17. Брише се из Именика адвокатских приправника КОРАЋ НАДА, адвокатски приправник код мр Кораћ Ј. Милета, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛИСУЛ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 31. 03. 1984. године уписује се 10. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Угљеше Терзина 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛИСУЛ ЈАСМИНА, адвокатски приправник код Лисул Петра, адвоката у Кикинди, са даном 09. 01. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КАВЧИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 23. 03. 1982. године уписује се 10. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 27/3/12.

ЗАДОРИ ПЛЕТИКОСИЋ РОЖА, дипломирани правник, рођена 05. 05. 1950. године уписује се 15. 01. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Чантавиру, Маршала Тита 57.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ МИЛАН, рођен 23. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Смилевски Александре, адвоката у Панчеву, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈСТОРОВИЋ ДАРКО, рођен 20. 09. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРОСИУК ЛУКА, рођен 25. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маросиук Ћурчић Малагурски Јелене, адвоката у Суботици, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧИНИЋ БОЖИДАРКА, рођена 24. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈИЋ РОМАНА, рођена 05. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ ДРАГАНА, рођена 14. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНИЋ ЈОВАНА, рођена 01. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂИЛАС ДРАГАНА, рођена 23. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕУСНИЋ САЊА, рођена 23. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вицковић мр Тање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 29. 07. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈОВИЋ САВИЦА, рођена 25. 10. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСИЋ ТЕОДОРА, рођена 23. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНТОЛИЋ ТИЈАНА, рођена 17. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАНОВ ИВАНА, рођена 02. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ГОРДАНА, рођена 27. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћурчић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАРЛАНОВИЋ АНА, рођена 26. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Гордане, адвоката у Петроварадину, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АМИЖИЋ ВЕДРАНА, рођена 17. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕНИЋАНИН МАРИЈАНА, рођена 26. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Родић Горана, адвоката у Темерину, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 15. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО, рођен 06. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ ВЕЉКО, рођен 25. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМШИК АЛЕН, рођен 20. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУФЕГЏИЋ ВЛАДАН, рођен 03. 03. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђајић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАДОРИ ПЛЕТИКОСИЋ РОЖА, адвокат у Чантавиру са даном 31. 12. 2013. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СРЕТЕНОВИЋ ДРАГОРАД, адвокат у Сремској Митровици са даном 31. 12. 2013. године, због пензионисања.
Задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Сретеновић Славица, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОСИПОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Панчеву са даном 31. 12. 2013. године, на лични захтев.
Видаковић Горан, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛУКИЋ МИЛОШ, адвокат у Ковину са даном 01. 01. 2013. године, због утврђивања права на инвалидску пензију.
Задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Анђелков Јован, адвокат у Ковину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУСТА ЈОНЕЛ, адвокат у Банатском Новом Селу са даном 31. 12. 2013. године, ради пензионисања.
Недомачки Синиша, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТУПАР СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду са даном 26. 12. 2013. године, због заснивања радног односа.
Ђерковић Мирослав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖУРЖОВАН ОКТАВИЈАН, адвокат у Панчеву са даном 17. 12. 2013. године, на лични захтев.
Арко Надежда, адвокат у Ковину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код мр Вицковић Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 12. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИЊАЦ МИЛИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Перић Зорице, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 01. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАНУРИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 12. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СРДАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 12. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ МИРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 12. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋОРИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 11. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕЈИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 12. 2013. до 05. 12. 2014. године.
Матић Давор, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МУМИН ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 23. 12. 2013. до 22. 12. 2014. године.
Мумин Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈЕФТИЋ МИЛЕНИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства, од 09. 11. 2013. до 25. 02. 2014. године.
Грбић Младен, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, од 24. 12. 2013. године.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕЈАК НИКОЛИНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 12. 12. 2013. до 01. 08. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ЗАРИЈА АЛЕКСАНДРУ, адвокатском приправнику у Панчеву, привремено престати обављање адвокатско приправничке вежбе због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 03. 03. до 31. 07. 2014. године.

УЗИМА СЕ на знање да је БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 10. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Николић Матулин Светлана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 12. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КРУНИЋ ШЕВРТ АНА, адвокат у Инђији, наставила са радом дана 09. 12. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Крунић Миленко, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШТАЈНЕР ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са адвокатско приправничком вежбом дана 28. 12. 2013. године, након што јој је привремено престало право на обављање вежбе због породиљског одсуства и неге детета.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Радановић Милијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Милинковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Љубић Маринела, адвокат у Панчеву, променила презиме, које сада гласи Љубић Тодоран.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Илкић Анђелка, адвокатски приправник на Ченеју, променила презиме, које сада гласи Керац.

Узима се на знање да је ЗЕЉКОВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Лесковац Милице, адвоката у Новом Саду дана 10. 12. 2013. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 11. 12. 2013. године.

Узима се на знање да су Сувајџић Ненад и Сувајџић Бранислава, адвокати у Новом Саду споразумно раскинули уговор о оснивању Удружене адвокатске канцеларије, дана 04. 12. 2013. године.

Узима се на знање да су Сувајџић Бранислава, Сувајџић Милица и Сувајџић Ненад, адвокати у Новом Саду, основали „Заједничку адвокатску канцеларију Сувајџић“ са седиштем у Новом Саду, Стевана Брановачког 7, почев од 04. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је СИМИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 4/3, почев од 05. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је ВУЧКОВИЋ ВУК, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/1, почев од 11. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је АРСЕНИЈЕВИЋ БОШКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 56, стан 10, почев од 15. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ МИРКО, адвокат у Жабљу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Светог Саве 7, локал 8, зграда 1, почев од 27. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/3, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ДРИНЧИЋ АНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5, почев од 01. 01. 2014. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 12. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Школска 14Б/2, почев од 12. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 09. 12. 2013. године.

Узима се на знање да је РОМИЋ ИВАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Зелена 78, локал 4, почев од 01. 01. 2014. године.