admin

Са седнице Управног одбора 28. децембра 2012

ПОЉАЧКИ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 23. 06. 1980. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 36.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПОЉАЧКИ МИЛАН, адвокатски приправник код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 01. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШАШИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 15. 12. 1981. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Руђера Бошковића 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ШАШИЋ СТЕВАН, адвокатски приправник код Шашић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 01. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БУГАРСКИ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 07. 04. 1982. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 15.
Брише се из Именика адвокатских приправника БУГАРСКИ МИЛОШ, адвокатски приправник код Бељански Слободана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 01. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЈОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 16. 11. 1985. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/ИИИ.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЈОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 01. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКОВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 11. 10. 1984. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 33/И/4.

БУХА БОЈАН, дипломирани правник, рођен 21. 03. 1984. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 15.

ТУФЕГЏИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 16. 05. 1979. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 60.

МЕДАКОВИЋ ГОРДАН, дипломирани правник, рођен 30. 04. 1979. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Стевана Немање 11, локал 2.

ГАЈИН ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 31. 08. 1981. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг цара Јована Ненада 15/8.

РАКИЋ ДИЈАНА, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1985. године уписује се 04. 01. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра И 9, локал 8 и 9.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОДАЛОВ МИЛИЦА, рођена 07. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛЕКОВИЋ АНА, рођена 27. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ МАЈА, рођена 03. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ СЛАВИЦА, рођена 30. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОНДИЋ БИЉАНА, рођена 05. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ МАРИЈАНА, рођена 15. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУРУЦ АНДРЕА, рођена 04. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУЧИЋ ОГЊЕН, рођен 06. 09. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЧИШ ФИЛИП, рођен 17. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУНИЖАБА РАДОМИР, рођен 16. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОСИЋ МИРОСЛАВ, рођен 21. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУИША МАРКО, рођен 17. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕТАШКИ САНДРА, рођена 16. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петров Александра, адвоката у Бечеју, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРНАТ ИВАН, рођен 22. 12. 1973. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пернат Миљана, адвоката у Зрењанину, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИЈАН МАРКО, рођен 04. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буквић Драгана, адвоката у Зрењанину, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДИЋ ЗОРАНА, рођена 17. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Асани Хаве, адвоката у Зрењанину, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАЂ ИГОР, рођен 17. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нађ Иштвана, адвоката у Црвенки, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРКОВИЋ АЊА, рођена 15. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дринчић Будимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 01. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОКИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2012. године, због пензионисања.
Чик Андрија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУДОШАН КОВАЧ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 12. 2012. године, на лични захтев.
Војновић Миодраг, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИШКАНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Панчеву са даном 31. 12. 2012. године, на лични захтев.
Протић Бранка, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВИОГЛАВИН СВЕТОЛИК, адвокат у Зрењанину са даном 11. 12. 2012. године, због заснивања радног односа.
Пиштињат Невенка, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЋУРЧИЋ БОРИВОЈ, адвокат у Новом Бечеју са даном 03. 12. 2012. године, на лични захтев.
Станчић Бранислав, адвокат у Новом Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧУКУРОВ СОФИЈА, адвокат у Новом Кнежевцу са даном 28. 12. 2012. године, на лични захтев.
Закић Север, адвокат у Новом Кнежевцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕГАР ТАМАРА, адвокат у Бачкој Тополи са даном 27. 12. 2012. године, због заснивања радног односа.
Шакић Анђелка, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 12. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛУТИНОВ НЕДЕЉКОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Алексндра, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 12. 2012. године.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИРЧЕТИЋ МИЛАН (принципал КОЗОМОРА МИЛАН, Нови Сад) са даном 27.12.2009. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САРАЈЛИЋ САНЕЛА (принципал НИКОЛИЋ ДУШАН, Сента) са даном 25.03.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОШКОВИЋ ВЕСНА (принципал ЛАЛИН РАДОВАН, Нови Сад) са даном 25.03.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈИЧИЋ ДРАГАН (принципал МАРКОВИЋ ДУШАНКА, Нови Сад) са даном 25.03.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЏУВЕР МИЛИНКО (принципал ГОЛУБОВИЋ МИЛАНКО, Сомбор) са даном 30.04.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОСИМОВ МАЈА (принципал МАКЉЕНОВИЋ ГОРАН, Зрењанин) са даном 30.04.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА (принципал ЈАСИКА МР НИКОЛА, Инђија) са даном 30.04.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧОРДАРОВ МАРКО (принципал КРКЉУШ МИЛОРАД, Нови Сад) са даном 23.05.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПУШКАШ ЈАСМИНА (принципал СТОЈАНОВИЋ НАТАША, Инђија) са даном 23.05.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКИЋ БИЉАНА (принципал НИКИЋ ЗОРАНА, Панчево) са даном 30.08.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА (принципал НЕБРИГИЋ ЧЕДОМИР, Панчево) са даном 04.10.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЛЕТИЋ ГОРАН (принципал БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНА, Нови Сад) са даном 04.10.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕЏЕТИ ДАЈАНА (принципал НОВКОВИЋ СИНИША, Нови Сад) са даном 04.11.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈУРИШИЋ ПАВЛЕ (принципал КАТАНИЋ ГОРДАНА, Нови Сад) са даном 04.11.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕФАНОВИЋ БРАНИСЛАВА (принципал ПЕРЕСКИ СЛАВКО, Нови Сад) са даном 04.11.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАНОЈЛОВИЋ МИЛОШ (принципал РУЖИЋ ГРАДИМИР, Вршац) са даном 02.12.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ БОЖО (принципал МАРКОВИЋ ДРАГАН, Врбас) са даном 02.12.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ СНЕЖАНА (принципал РОШУ ДОРЕЛ, Панчево) са даном 02.12.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТЕВДЕНИЋ ДРАГАН (принципал НИКОЛИЋ ДУШАН, Сента) са даном 02.12.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРОБЊАК АЊА (принципал ИВЕТИЋ МИЛАН, Нови Сад) са даном 02.12.2012. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХАСАНОВИЋ КОРАЋ БИЉАНИ, адвокату у Вршцу привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за посланика у Народној Скупштини РС, почев од 11. 12. 2012. године, док траје ова функција.
Ковачевић Данило, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 12. 2012. до 30. 11. 2013. године.
Николић Светлана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САРИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 11. 2012. до 05. 11. 2013. године.
Сарић Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НАШАГАЋИН МИРЈАНИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства од 14. 12. 2012. до 14. 03. 2013. године.
Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРУНИЋ ШЕВРТ АНИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 12. 2012. до 09. 12. 2013. године.
Крунић Миленко, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 10. 12. 2012. године.
Сабо Звонко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РОГАНОВИЋ ГОРАНУ, адвокату у Врбасу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 01. 11. 2012. године.
Салонски Владимир, адвокат у Врбасу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 24. 12. 2012. до 23. 12. 2013. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШТАЈНЕР ЈЕЛЕНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 27. 12. 2012. до 26. 12. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЊАНИН МИРКУ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 02. 12. 2012. године.
Кардум Марија, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАУШЕВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 12. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАРТИНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Панчеву, наставити са радом дана 09. 01. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора за градоначелника града Панчева.
Кундаковић Бранислав, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЖУРЖОВАН МАРЋЕЛ, адвокат у Алибунару, наставио са радом дана 17. 12. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Кондан Еуђен, адвокат у Алибунару, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мићић Александра, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме, које сада гласи Гогић.

Узима се на знање да је ТЕРЗИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Савић.

Узима се на знање да је СРДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Јовановић.

Узима се на знање да је ЈАЊЕВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду дана 03. 12. 2012. године, те да исту наставља код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је КУЗМАНОВИЋ ЖИВКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 20. 12. 2012. године, те да исту наставља код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 21. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Кикинди, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди дана 30. 11. 2012. године, те да исту наставља код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 01. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је СТОЈШИН МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ђурђевић Игора, адвоката у Новом Саду дана 23. 12. 2012. године, те да исту наставља код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 24. 12. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Заједничка адвокатска канцеларија Ђорђевић Александра и Ђорђевић Зорана, адвоката у Сенти, променила назив који сада гласи Заједничка адвокатска канцеларије “Ђорђевић”.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Заједничка адвокатска канцеларија Хоџић Ахмета и Божић Мајде, адвоката у Новом Саду, преселила седиште у Бачку Тополу, Сутјеска 26, почев од 31. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ВИЦКОВИЋ мр ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, стан 2, почев од 01. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВИЋ др ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/ИИИ, стан 5, почев од 26. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев од 13. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ПРВАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев од 13. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је БЕЉАНСКИ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев од 13. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев од 13. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 13, почев од 21. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је МАКСИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 20, почев од 12. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ДЕЈАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситеја Обрадовића 15, почев од 01. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 46/1Б, почев од 29. 11. 2012. године.

Узима се на знање да је ИНЂИЋ ЛИДИЈА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 4/2, почев од 10. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ИНЂИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 4/2, почев од 15. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ОБРЕНОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а, први спрат, стан 6, почев од 29. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ТАТИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3, почев од 24. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ЈОВОВИЋ ВУКАШИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3, почев од 24. 12. 2012. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ М. БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Анице Савић Ребац 9, почев од 01. 12. 2012. године.